Osm výhod podnikání při zaměstnání

07.10.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci vykonávající samostatnou výdělečnou činnost nemusí při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění dodržet minimální vyměřovací základ. Jaké další výhody přináší vedlejší činnost?

Hlavní výhodou výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti jsou při nižším zisku značně nižší odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Na druhou stranu musí zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností počítat s tím, že všechny daňové povinnosti si musí vyřídit sami a zaměstnavatel za ně nemůže provést roční zúčtování daně. Co je dobré vědět o vedlejší činnosti při zaměstnání?

Žádné zálohy na zdravotním pojištění

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeny alespoň minimální měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Zaměstnanci vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost však doplatí zdravotní pojištění jednorázově za celý kalendářní rok, přičemž se zdravotní pojištění vždy vypočítává ze skutečného vyměřovacího základu, tj. poloviny daňového základu a nemusí být tedy dodržen minimální vyměřovací základ jako při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Neplacení sociálního pojištění při nízkém zisku

V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění z dosaženého zisku neplatí, pokud je hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) do limitu. Pro celý kalendářní rok 2021 je limitem částka 85 058 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje.

Čtěte také: Jak a proč hlídat limit při vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Splnění limitu pro neplátce DPH

Hlavní zákonnou podmínkou pro registraci k DPH je dosažení obratu 1 miliónu korun za uplynulých 12 nebo méně kalendářních měsíců. Zaměstnanci vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se většinou do limitu vejdou a jsou neplátci DPH, což jim výrazně snižuje administrativní náročnost jejich podnikání.

Výhody podnikání při zaměstnání: činnost vedlejší

Zdroj: Depositphotos

 

Vyřešen pojistný vztah ze zaměstnání

Nárok na nemocenské dávky mají OSVČ pouze v případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění, přičemž při nízkých platbách na dobrovolném nemocenském pojištění mají OSVČ nemocenské dávky velmi nízké. Zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností jsou však nemocensky pojištěni ze zaměstnání, což je pro případný výpočet nemocenských dávek výhodnější. Účast na nemocenském pojištění přináší důležitý pocit jistoty, že dlouhodobá nemoc nezasáhne razantně rodinný rozpočet.

Výhodnější výpočet důchodů

OSVČ vykonávající hlavní činnost musí počítat, až na výjimky platící velmi vysoké sociální pojištění, s velmi nízkým státním starobním nebo invalidním důchodem. Zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností však odvádí sociální pojištění již ze zaměstnání, což je pro výpočet státních důchodů výhodnější, a proto mají státní důchody v naprosté většině případů vyšší než OSVČ vykonávající hlavní činnost.

Čtěte také: Kdy bude vaše výdělečná činnost vedlejší?

Jistý příjem ze zaměstnání

Zaměstnanci vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost mají finanční jistotu formou příjmu ze zaměstnání, což jim často přináší důležitý klid pro rozvoj jejich podnikatelské činnosti. Zodpovědní podnikatelé mnohdy začínali se svojí činností právě při zaměstnání a teprve, když se jejich činnost velmi dobře rozjela, tak přešli na hlavní činnost. Postupný růst byl pro jejich finanční stabilitu a budoucnost velmi důležitý.

Spolupráce je možná i při vedlejší činnosti

V praxi často pomáhá OSVČ se samostatnou výdělečnou činností manželka (manžel) formou spolupráce. Institut spolupráce může přinést i zajímavou daňovou úsporu, zejména v případě, že spolupracující manželka (manžel) vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Legislativou je přitom povoleno, aby pro oba manžele byla spolupráce vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti tedy nebrání využití institutu spolupracující osoby.

Lze využít výdajový paušál

I při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti je možné výdaje uplatnit výdajovým paušálem, čehož většina OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost využívá. Sazba výdajového paušálu se liší dle vykonávané činnosti.

TIP: Kalkulačka výdajových paušálů 2021

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: DANĚ