4 případy, kdy při souběhu dvou příjmů nemusíte podávat daňové přiznání

29.03.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Máte více než jednu práci? Pracujete a zároveň pobíráte důchod? Podnikáte při zaměstnání, ale s minimálním výdělkem? Kdy nemusíte podat daňové přiznání?

O tom, kdy je poplatník povinen podat daňové přiznání, pojednává § 38g Zákona České národní rady o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. Na internetu však píšou, že přiznání k daním musíte podat, pokud máte více příjmů anebo souběh více zaměstnání. Co je na tom pravdy?

  1. Práce na HPP, brigáda na DPP a daně
  2. Souběh zaměstnání a podnikání - zdanění
  3. Práce na HPP a příležitostný příjem v daňovém přiznání
  4. Příjmy ze zaměstnání, důchod a daně

1. Práce na HPP, brigáda na DPP a daně

Pokud člověk pracuje na HPP a k tomu si navíc přivydělává prostřednictvím dohody o provedení práce, dá se říct, že má dvě zaměstnání. Musí se ale k daním přiznávat sám anebo za něj může zaměstnavatel provést roční zúčtování daně?

Pokud pracovník u zaměstnavatele podepsal růžové prohlášení poplatníka, ze mzdy je mu odváděna zálohová daň a k tomu navíc může uplatňovat daňové slevy. Růžový formulář však lze podepsat jen u jednoho zaměstnavatele. Při práci na dohodu do 10 000 Kč měsíčně mu bude odváděna daň srážková ve výši 15 %. Zde nevzniká povinnost podat daňové přiznání, lze provést roční zúčtování daně u zaměstnavatele, srážková daň se totiž v tomto případě nemusí nikde uvádět.

Pokud by však zaměstnanec podal daňové přiznání, může vzniknout nárok na daňovou vratku.

Pokud by pak byl přivýdělek za měsíc 10 001 Kč a více, daňové přiznání se podat musí. Z výdělku z DPP se totiž začne odvádět daň zálohová a vše bude třeba do konce dubna dodanit.

Souběh příjmů a daňové přiznání 2021: HPP, DPP, podnikání

Zdroj: Shutterstock

2. Souběh zaměstnání a podnikání - zdanění

Pokud podnikáte, daňové přiznání podat musíte. Stejně tak je to i v případě, kdy jste zaměstnaní a přivyděláváte si ještě výdělečnou činností jako OSVČ. Tedy až na výjimku. Dle § 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů se daňové přiznání nepodává, pokud příjem z výdělečné činnosti za celý kalendářní rok nepřesáhne částku 6 000 Kč. Takový příjem se ani nedaní.

Jestliže si zaměstnanec k práci přivydělává samostatně výdělečnou činností, je pro účely sociálního a zdravotního pojištění brána jako činnost vedlejší.

3. Práce na HPP a příležitostný příjem v daňovém přiznání

Příležitostný příjem do 30 000 Kč se nedaní a není třeba kvůli němu podávat daňové přiznání. Mezi příležitostné příjmy patří především ty jednorázové, kdy někomu za peníze zapůjčíte auto, nářadí anebo nějaký stroj. Dále sem spadá i např. jednodenní brigáda anebo prodej vlastního ovoce nebo zeleniny.

Pokud by však daná osoba byla OSVČ, která si ročně vydělá více než 6 000 Kč a u toho měla příležitostný příjem, daňové přiznání podat musí, ale pouze kvůli příjmům z podnikání. Ty příležitostné uvádět nemusí.

 

4. Příjmy ze zaměstnání, důchod a daně

Veškeré sociální dávky včetně těch z důchodového pojištění jsou osvobozeny od daně z příjmu. Jedinou výjimku tvoří nadprůměrně vysoký důchod. Ten by se v daňovém přiznání musel zdanit, pokud by roční úhrn činil více než 36násobek minimální mzdy.

Aby tedy penzista, který má příjmy pouze ze státního důchodu, nemusel v roce 2021 podávat daňové přiznání za rok 2020, součet jeho ročního důchodu nesmí přesáhnout částku 525 600 Kč, tedy 43 800 Kč měsíčně. Za rok 2021 to bude 547 200 Kč a měsíčně 45 600 Kč.

Pokud jste ve starobním nebo invalidním důchodům a k tomu ještě pracujete, daňové přiznání podávat nemusíte, i když se jedná o souběh dvou příjmů.

Důchodci by však daňové přiznání kromě velice vysokých důchodů museli podat, kdyby podnikali, měli příjmy z pronájmu anebo kapitálového majetku, který by si museli dodanit sami.


Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: DANĚ