Miliónové příjmy a podprůměrný důchod

31.10.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V praxi dochází k situacím, že občané s velmi vysokými příjmy mají podprůměrný státní důchod. V některých případech jim není vůbec přiznán. Jak je to možné?

Žadatelé o starobní důchod musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, aby mohli dostávat starobní důchod na účet. Bez minimální doby pojištění nemůže být starobní důchod přiznán ani v případě velmi vysokých příjmů. Při nedostatečné době pojištění může být řešením dobrovolné důchodové pojištění, zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je však časově omezena, proto je vhodné nedostatečnou dobu pojištění řešit včas.

Na čem závisí měsíční částka důchodu?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu (tj. průměrné hrubé mzdě za odpracované roky v současné hodnotě) a získané době pojištění v celých ukončených letech.

Do osobního vyměřovacího základu však vstupují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Výpočtová formule starobního důchodu je po celý rok stejná, proto nemá na výši důchodu vliv, zdali se odejde do penze v lednu, nebo prosinci stejného roku.

TIP: Kalkulačka starobního důchodu

Příklad 1: Vysoké příjmy z nájmu

Paní Anna má v posledních letech měsíční příjem z nájmu ze zděděných nemovitostí ve výši 200 000 Kč a žádné jiné příjmy nemá. Z nájmu platí paní Anna daň z příjmů fyzických osob, ale příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmů nepodléhají odvodům na sociálním pojištění. Vzhledem ke skutečnosti, že paní Anna nesplňuje žádnou z podmínek pro hodnocení posledních let jako náhradní doby pojištění, může mít v budoucnu velké problémy s přiznáním starobního důchodu, neboť nemusí získat minimální dobu pojištění. Vysoké odvody na dani z příjmů fyzických osob přitom nemají na přiznání starobního důchodu žádný vliv.

Podprůměrný důchod při vysokých příjmech: kdy, proč

Zdroj: Depositphotos

 

Příklad 2: Nevyrovnané příjmy v průběhu let

Paní Jana měla v posledních třech letech velmi vysoké příjmy ze zaměstnání, přesto bude její měsíční starobní důchod přiznaný v příštím roce podprůměrný. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 se budou hodnotit příjmy v letech 1986 až 2022. Vzhledem k tomu, že paní Jana měla v průběhu let příjmy velmi nevyrovnané, vysoké příjmy v posledních třech letech se rozmělní. Tři příjmové výborné roky nemohou „smazat“ všechny nízké příjmy v předchozích letech. Měsíční starobní důchod paní Jany bude tedy podprůměrně vysoký. Výpočet důchodu nelze v praxi odhadovat pouze podle několika příjmově povedených posledních let.

Tip: Vypočítejte si výši důchodu, který budete pobírat v roce 2023

Příklad 3: Nízká doba pojištění

Pan Tomáš získal dobu pojištění v rozsahu 36 let. Přestože měl i pan Tomáš v některých letech nadprůměrné příjmy, ze kterých zaplatil sociální pojištění, bude mít měsíční starobní důchod podprůměrný. Každý rok pojištění hraje při výpočtu důchodu velkou roli a rozhodně není jedno, zdali je získána doba pojištění v rozsahu 36 let, nebo 45 let. Navíc zcela nepojištěný rok, kdy neplynou žádné příjmy, velmi výrazně rozmělňuje vysoké příjmy v příjmově úspěšných letech.

Příklad 4: Vysoké pasivní příjmy a dobrovolné důchodové pojištění

Pan Adam má velmi vysoké pasivní příjmy z kapitálového majetku dle § 8 zákona o dani z příjmů, ze kterých odvádí sociální pojištění. Rovněž z pasivních příjmů z kapitálového majetku se neplatí sociální pojištění, proto tyto miliónové příjmy panu Adamovi nezvýší důchod.

Pan Adam nechce mít mezery v pojištění, a proto si platí dobrovolné důchodové pojištění. Měsíčně však platí pan Adam pouze minimální dobrovolné důchodové pojištění, v roce 2022 tedy v částce 2724 Kč. Platba minimálního dobrovolného důchodového pojištění však odpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu pouze v částce 9728 Kč, takže při dlouhodobé účasti pouze na dobrovolném důchodovém pojištění musí pan Adam rovněž počítat s podprůměrným starobním důchodem.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 32 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY