5 případů, kdy nedostanete odstupné

25.10.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnavatel vám bude dávat výpověď kvůli reorganizaci podniku? Přečtěte si, kdy při výpovědi anebo ukončení pracovního poměru nedostanete odstupné.

O odstupném ze zaměstnání hovoří § 67 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Jasně pak odkazuje, že na něj mají nárok ti zaměstnanci, kteří dostali od zaměstnavatele výpověď z důvodu nadbytečnosti anebo protože se zaměstnavatel ruší nebo přemisťuje.

Kdy odstupné nedostanete?

Kolik činí odstupné?

Osoba, která pracovala u zaměstnavatele méně než 1 rok, dostane jednonásobek průměrného výdělku v rámci odstupného. Těm, kteří v práci strávili 1 až 2 roky, náleží dvojnásobek průměrného výdělku. Pokud pak pracovní poměr trval 2 roky a více, dostanete trojnásobek.

Kdy odstupné nedostanete?

1. Ukončení pracovního poměru vzájemnou shodou

Pokud za vámi přijde zaměstnavatel s tím, abyste podepsali dohodu o rozvázání pracovního poměru, buďte na pozoru. Abyste v takovém případě totiž získali nárok na odstupné, musí být výslovně uvedeno v písemné dohodě. Pokud v ní odstupné uvedeno není, ztrácíte na něj podpisem nárok.

Dobré je ale vědět, že dohodu podepisovat nemusíte. Její princip totiž stojí na vzájemné shodě, čili potřeba jsou podpisy obou smluvních stran, jinak logicky nemůže být platná.

Čtěte také: Kdy musí zaměstnanec vrátit odstupné?

2. Pokud dáte výpověď vy sami

Pokud by vám už běžela výpovědní lhůta z toho důvodu, že jste výpověď podali sami anebo ji máte dokonce v plánu podávat, na odstupné vám také nevzniká nárok, neboť jste se v podstatě nenechali "vyhodit".

Trošku příjemnější situace by však nastala, kdybyste ukončili zaměstnání okamžitě pro nevyplacení mzdy, platu nebo náhrady mzdy nebo platu, popř. jejich částí. Zde byste měli namísto odstupného nárok alespoň na náhradu mzdy, která odpovídá délce výpovědní doby.

Kdy nedostanete odstupné: zaniká nárok

Zdroj: Depositphotos

 

3. Pokud jste ve zkušební době

Jestliže se nacházíte ve zkušební době, zaměstnavatel vám může dát výpověď v podstatě z jakéhokoliv důvodu, stejně jako vy na pozici zaměstnance můžete odejít kdykoliv. Zde je tedy úplně jedno, zda je skutečným důvodem nadbytečnost anebo že se firma ruší, popř. přemísťuje. Odstupné nedostanete.

Čtěte také: Co je další odstupné (vedle odstupného podle zákoníku práce) a kdo na něj má nárok?

4. Když končí smlouva na dobu určitou

Jestliže vám právě končí smlouva na dobu určitou a zaměstnavatel se vám ji rozhodne neprodloužit, ať už bez udání důvodu anebo třeba proto, že se stáváte nadbytečným anebo kvůli tomu, že se firma ruší nebo přemisťuje, odstupné opět nedostanete.

Zaměstnavatel není povinen s vámi uzavřít novou smlouvu a pracovněprávní vztah mezi vámi dvěma končí ke sjednanému datu. Zde se žádná výpověď ani nedává a protože bylo předem dohodnuto skončení smlouvy, nemáte na odstupné právní nárok, třebaže se v podniku dějí organizační změny.

5. Odvolání z vedoucí pozice

V soukromém sektoru lze dohodnout, že mohou být vedoucí zaměstnanci ze své pozice odvoláni, pokud se neosvědčí, ale v podstatě to je dle zákoníku práce možné i bez uvedení důvodu. Jestliže tedy budete z vedoucí pozice odvoláni, odstupné vám opět nenáleží.

Odvoláním totiž končí pouze vaše vedoucí pozice, ale nikoliv pracovní poměr, který je sjednán pracovní smlouvou. Zaměstnavatel je povinen vás zařadit na jiné vhodné pracovní místo. Na odstupné by zde byl nárok pouze tehdy, pokud by byl s vedoucím zaměstnancem rozvázán pracovní poměr z důvodu organizačních změn, čili vedoucí pracovní místo by se zrušilo.

Čtěte také: Proč se řadový zaměstnanec dostane při výpovědi pro nadbytečnost k odstupnému snadněji než šéf?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ