Pracovní problémy a odchod do předčasného důchodu

22.12.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Odchod do důchodu je vždy vhodné dobře promyslet a naplánovat. Razantní řešení pracovních problémů v předdůchodovém věku urychleným odchodem do předčasného důchodu nebývá zpravidla nejlepším řešením.

Při případném odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím nižší měsíční státní důchod. Předčasný důchod je navíc trvale krácený a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Co je vhodné vědět při problémech práci v předdůchodovém věku?

Výpovědní lhůta zvyšuje důchod

Při ukončení pracovního poměru výpovědí podanou zaměstnancem nebo výpovědí podanou zaměstnavatelem běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně. Vzájemnou dohodou může být ukončen pracovní poměr ihned. Práce během výpovědní lhůty samozřejmě zvyšuje dobu pojištění, proto při využití výpovědní lhůty se sníží krácení za předčasnost při výpočtu předčasného důchodu. Dodržení výpovědní lhůty tedy v praxi znamená vyšší následný předčasný důchod než při okamžitém ukončení pracovního poměru.

TIP: Důchodová kalkulačka

Podpora v nezaměstnanosti náleží 11 měsíců

Občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců, přičemž doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se hodnotí jako náhradní doba pojištění pro výpočet starobního důchodu a současně lze evidencí na úřadu práce odložit odchod do předčasného důchodu a mít následně vyšší státní důchod.

TIP: Vypočítejte si váš předčasný důchod

Odchod do předčasného důchodu a práce

Zdroj: Depositphotos

 

Nárok na odstupné je i v předdůchodovém věku

V případě obdržení výpovědi od zaměstnavatele ze zákonných důvodů (nejčastěji pro nadbytečnost zaměstnance) nebo ukončením pracovního poměru vzájemnou dohodou, kdy je v dohodě zákonný důvod pro nárok na odstupné písemně uveden, náleží zaměstnanci odstupné, a to i v případě, že má již nárok na předčasný důchod. Možnost čerpat předčasný důchod nijak nesnižuje nárok na čerpání odstupného. Pokud však podá výpověď zaměstnanec, tak odstupné nenáleží.

Čtěte také: Kdy může být zaměstnanec propuštěn pro nadbytečnost?

Nelze pobírat současně předčasný důchod a mzdu

Neomezený výdělek je možné pobírat současně se státním důchodem až od dosažení řádného důchodového věku. Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. V praxi tedy nelze odejít do předčasného důchodu, a přitom stále pracovat pro zaměstnavatele na základě klasické pracovní smlouvy, a to ani za minimální mzdu nebo na zkrácený úvazek. Zaměstnanci si tedy nemohou zvýšit aktuální životní úroveň tím, že budou stále pracovat na stejné pozici a k tomu si ještě požádají o předčasný důchod.

Čtěte také: 6 zásadních rozdílů mezi předčasným důchodem a předdůchodem

O předčasný důchod nelze požádat zpětně

Někteří občané v předdůchodovém věku chtějí po skončení zaměstnání co nejrychleji uzavřít novou pracovní smlouvu u jiného zaměstnavatele, přičemž se nechtějí registrovat na úřadu práce, neboť očekávají nástup do nového zaměstnání za měsíc či dva a pokud se jim to nepodaří, tak plánují si zpětně požádat o předčasný důchod od skončení zaměstnání. Tento postup ale není možný. Zpětně si lze požádat pouze o řádný starobní důchod, o předčasný důchod nikoliv. Zpětná žádost o předčasný důchod není legislativou umožněna.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 20 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY