Proč se nebát o nevyčerpanou dovolenou? Kdy dostane zaměstnanec dovolenou, kterou nestihl vyčerpat?

14.12.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Dovolená má být vyčerpána v tom roce, za který náleží. Ale co když zaměstnavatel zaměstnancovu práci naléhavě potřebuje, a tak mu toto placené volno nedá, nebo je zaměstnanec nemocný, zaměstnankyně na mateřské či rodičovské dovolené, a tak dovolenou nelze čerpat? Kdy a jak se dovolená převádí? A co když zaměstnanec dovolenou čerpat může, ale nechce?

Koncem kalendářního roku občas titulky ekonomických serverů nebo v personálních rubrikách novin straší možností propadnutí nároku na nevyčerpanou dovolenou. To, že zaměstnanec nečerpal dovolenou, která mu zůstává koncem roku, je však spíš problém zaměstnavatele než zaměstnance. Ten sice může být přetížený, unavený, ale rozhodně nemůže o dovolenou přijít. Pravidla o zániku nároku na dovolenou byla v zákoníku práce dávno zrušena.

Kdy se dovolená automaticky převádí?

Zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci čerpání dovolené v tom kalendářním roce, za který dovolená náleží. Termín, kdy zaměstnanec nastoupí dovolenou, určuje zaměstnavatel, ale měl by přihlédnout nejenom ke svým vlastním zájmům, tedy provozním potřebám, ale též k oprávněným zájmům zaměstnance. Je jasné, že zaměstnanec, který je rodičem dětí školou povinných, bude chtít mít dovolenou nejspíše o letních prázdninách. Proto se má ve firmě po dohodě s odbory či radou zaměstnanců, pokud v podniku působí, připravovat (sestavovat) rozvrh (plán) čerpání dovolené.

Někdy však k vyčerpání dovolené v daném kalendářním roce nedojde. Na vině mohou být potřeby firmy – zákoník práce hovoří o naléhavých provozních důvodech, pro které zaměstnavatel případně neumožní (nemůže umožnit) zaměstnanci vyčerpat řádně a včas dovolenou. Ale důvodem nevyčerpání dovolené mohou být i překážky v práci na straně zaměstnance – hlavně déletrvající nemoc či léčení úrazu, tedy pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená, kterou zaměstnanec nebo zaměstnankyně čerpá.

TIP: Kalkulačka nároku na dovolenou

Naléhavé provozní důvody zaměstnavatele nebo zaměstnancovy překážky v práci – důvody k odložení dovolené

Pokud zaměstnanci nemohli čerpat dovolenou pro naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele, dovolená za letošní rok 2022 se jim převádí automaticky, aniž by museli o cokoliv žádat, do příštího roku 2023.

Zaměstnavatel je povinen určit termín čerpání takto převedené dovolené do konce roku 2023. Totéž platí, pokud na vině nebyly provozní důvody na straně zaměstnavatele (nebo třeba protikoronavirová omezení, omezení provozu kvůli cenám energií atp.), ale na straně zaměstnance – typicky jeho dlouhodobější pracovní neschopnost, ale především mateřská a rodičovská dovolená. K čerpání odložené dovolené z r. 2022 tak dojde v r. 2023. Dovolená však může být vyčerpána i mnohem později, třeba až v roce 2024 či 2025 apod. – až po opadnutí překážek v práci, tedy např. skončení rodičovské dovolené.

Čtěte také: Kdo má nárok na dodatkovou dovolenou?

Převod nevyčerpané dovolené do roku 2022

Zdroj: Depositphotos

 

Základní výměra dovolené – 4, 5, nebo 8 týdnů

  • Minimem je dovolená v délce 4 týdny za kalendářní rok pro všechny zaměstnance, kteří odpracovali u firmy celý rok. Zaměstnavatel v privátním, podnikatelském sektoru však může libovolně výměru dovolené prodloužit.
  • Státní zaměstnanci a zaměstnanci samosprávy a jejich organizací mají zaručenu dovolenou za odpracovaný rok automaticky v prodloužené délce 5 týdnů.
  • Pro pedagogické pracovníky škol a akademické pracovníky vysokých škol platí dovolená v délce 8 týdnů za kalendářní rok.

Čtěte také: 5 otázek ohledně čerpání dovolené

Dohoda o převodu dovolené k odloženému čerpání je také možná

Někdy prostě zaměstnanec dovolenou čerpat může, protože tu nejsou naléhavé provozní důvody na straně firmy ani překážky na jeho straně, ale nechce, protože ji chce mít v příštím roce více. Zaměstnanec, který si chce dovolenou takříkajíc naspořit, pak může požádat o převod dovolené nad základní výměru 4 týdnů do dalšího kalendářního roku. Pokud mu zaměstnavatel vyhoví, uzavřou o tom dohodu, a nadstandardní část dovolené za určitý rok si tak může zaměstnanec přidat k dovolené v příštím roce.

Minimum 4 týdny by však zaměstnanec vyčerpat měl v příslušném roce, a proto je zaměstnavatel povinen mu čerpání této dovolené umožnit a stanovit termín jejího čerpání. Nicméně vedle dohodou převedené dovolené nad 4 týdny může být i část dovolené v rozsahu do 4 týdnů, nebo dokonce i celá převedena pro ony naléhavé provozní důvody nebo překážky v práci na straně zaměstnance.

Pedagogičtí pracovníci a akademičtí pracovníci na vysokých školách si takhle mohou po dohodě se zaměstnavatelem převést jen dovolenou nad 6 týdnů.

Odložený termín čerpání dovolené se posunuje do příštího roku, ale mateřská a rodičovská dovolená jej mohou oddálit mnohem více

Dohodou převedená dovolená musí být vyčerpána v příštím roce. Jenže se může stát, že zaměstnanec třeba onemocní, zaměstnankyně otěhotní. Pak platí pravidla pro převádění dovolené jako v jiných situacích a dovolená může být vyčerpána po opadnutí překážek v práci na straně zaměstnance třeba až v přespříštím roce, nebo ještě později.

Zaměstnavatel a zaměstnanec se však nesmí dohodnout na proplacení dovolené, i kdyby se to oběma stranám hodilo.

Čtěte také: Jaký je nový výpočet dovolené od roku 2021?

Proplácení dovolené jen při skončení pracovního poměru

Zaměstnanec musí mít – čerpat – dovolenou v podobě volna s náhradou mzdy. Proplácet dovolenou, tedy poskytovat peníze bez čerpání volna, je v průběhu trvání pracovního poměru zakázáno. Dovolená může být proplacena ve formě náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku bez poskytnutí volna jen v případě, že pracovní poměr zaměstnance končí, a tak již není možno dovolenou čerpat běžným způsobem.

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 34 krát

Články ze sekce: DANĚ