Do kdy letos musíte odevzdat daňové přiznání?

27.01.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Vyplnění daňového přiznání je lepší mít co nejrychleji za sebou. Jaké jsou termíny pro odevzdání daňového přiznání v listinné či elektronické podobě? Do kdy odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2022 a zaplatit daň z příjmů?

Daně a smrt, to jsou dvě známé jistoty v našem životě. Tak se podívejte, do kdy musíte podat daňové přiznání, roční zúčtování daně či přehledy o příjmech a výdajích za rok 2022.

Je vyplnění daňového přiznání za rok 2022 pro vás rájem, či se cítíte před formulářem jako trosečník?

Termín daňového přiznání 2022

Zdroj: Shutterstock

Jaké jsou termíny pro podání daňového přiznání k dani z příjmů?

Jaký je termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů, záleží na tom, jakou formou daňové přiznání odevzdáváte, tedy v podobě:

  • listinné,
  • elektronické,
  • s daňovým poradcem.

Pokud daňové přiznání odevzdáváte fyzicky na územním pracovišti finančního úřadu (poštou, či osobně), daňové přiznání musíte odevzdat do pondělí 3. dubna 2023.

V případě, že podáváte daňové přiznání elektronicky, musíte jej odevzdat do úterý 2. května 2023. Jestliže máte zřízenou datovou schránku ze zákona, musíte jej podat tímto způsobem.

Jestliže daňové přiznání zpracovává daňový poradce či máte nařízený audit, termín pro odevzdání je pondělí 3. července 2023.

U podání daňového přiznání ale platí liberační lhůta 5 pracovních dnů, o které se lze beztrestně opozdit.

Pokud jste OSVČ a nemáte rádi daně a papírování, může pro vás být zajímavým řešením vstup do režimu paušální daně.

Ale pozor, do režimu paušální daně v roce 2023 jste mohli vstoupit do 10. ledna 2023. Po tomto termínu se k ní mohou hlásit pouze ti, kteří teprve s podnikáním začínají, stávající podnikatelé zase až na rok 2024. Paušální daň zahrnuje vedle daně z příjmů ve výši 100 Kč i důchodové a zdravotní pojištění.

Nově můžete vstoupit do 3 pásem paušální daně, které závisí na ročním příjmu a typu podnikání (respektive typu výdajového paušálu).

Výše měsíční paušální daně v prvním pásmu činí 6208 Kč. Nevýhodou paušální daně je nemožnost uplatnění slev na dani či daňového zvýhodnění.

Tip: Růst slevy na dani na poplatníka v roce 2021 a 2022

Daňové přiznání a zaměstnanec

Zaměstnanci musí odevzdat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2022, jestliže měli jiné zdanitelné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, nájmu, kapitálových příjmů či z ostatních daňových příjmů vyšší než 6000 korun (od roku 2023 více než 20 000 korun).

Dále v případě, že v některém měsíci minulého roku pracovali současně pro 2 zaměstnavatele a z obou zaměstnání odvedli zálohovou daň z příjmů.

Pro úplnost dodejme, že zaměstnanci, kteří nepodávají daňové přiznání, musí roční zúčtování daně podepsat v účtárně do 15. února 2023.

Do tohoto termínu je rovněž nutné dodat veškeré doklady o případných slevách na dani, daňovém zvýhodnění či odčitatelných položkách.

Jak odevzdat daňové přiznání k dani z příjmů?

Jednou z nejlehčích možností je podání daňového přiznání elektronicky. Navíc pokud máte datovou schránku, touto cestou jej podat musíte.

Stačí se přihlásit pomocí vaší datové schránky, občanského průkazu s čipem či skrze vaši bankovní identitu do portálu Moje daně či do elektronického finančního úřadu.

Tam poměrně snadno vyplníte online formulář, který si můžete uložit, rozpracovat a můžete ho mít již i automaticky předvyplněný.

Jestliže chcete daňové přiznání podat v listinné podobě, neváhejte stáhnout naše formuláře:

Jaký typ přiznání potřebujete Interaktivní XLS
Uplatňuji paušál stáhnout
Vedu účetnictví stáhnout
Mám více zdrojů příjmu stáhnout
Jsem pouze zaměstnanec stáhnout

Daňové přiznání podáváte na místně příslušný finanční úřad, adresátem je tedy finanční úřad v místě, kde máte trvalé bydliště (nezáleží na místě společnosti, kde pracujete). V listinné podobě jej můžete poslat i poštou, znovu na adresu „vašeho“ finančního úřadu.

Nezapomeňte k daňovému přiznání doložit všechny nutné přílohy.

Termín pro odevzdání přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a OSSZ

Přehled o příjmech a výdajích musíte na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) a zdravotní pojišťovnu odevzdat do 1 měsíce po odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů na váš finanční úřad.

Přehledy o příjmech a výdajích můžete podat elektronicky či tiskopisem ve fyzické podobě.

Do kdy musíte daň z příjmů zaplatit?

Případný nedoplatek na dani z příjmů či samotnou daň z příjmů musíte uhradit společně s odevzdáním daňového přiznání.

Kdy vám finanční úřad vrátí přeplatek na dani?

Finanční úřad má na vrácení přeplatku lhůtu ve výši 30 dnů. Jestliže jste podali daňové přiznání k dani z příjmů do řádného termínu, jsou lhůty tyto:

  • 30. dubna u písemné formy daňového přiznání
  • 1. června u elektronické formy daňového přiznání
  • 30. července při využití služeb daňového poradce

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 30 krát

Články ze sekce: DANĚ