Snížení základů daně z příjmů o poskytnuté dary na dobročinné účely

18.02.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Fyzické i právnické osoby mají nárok na odpočet ze základu daně z příjmů díky poskytnutým darům neboli bezúplatným plněním. Kdo může být příjemcem daru a jaké jsou maximální limity odpočtů?

Tornádo

Zdroj: Depositphotos

Kdo může být příjemcem poskytnutého daru?

Legislativa o nezdanitelné části základu daně přesně stanovuje, kdo může být příjemcem bezúplatného plnění.

  • Obce
  • Kraje
  • Organizační složky státu

Dále také právnické osoby se sídlem v ČR, které jsou pořadateli veřejných sbírek na vědu a vzdělání, výzkum a vývoj, kulturu, školství, policii, požární ochranu, podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, ekologii, politiku, sociální účely a zdravotnické účely.

Fyzické osoby s bydlištěm na území ČR, které poskytující následující služby.

  • Zdravotní
  • Sociální
  • Vzdělávací
  • Péči o toulavá zvířata

Dar může být poskytnut i osobám pobírajícím invalidní důchod a nezletilým dětem závislým na péči jiné osoby.

Zákonem přesně stanovené hodnoty daru

Zákon o dani z příjmů vymezuje u konkrétních typů daru jejich přesnou výši. Tato bezúplatná plnění se týkají výhradně zdravotnických účelů.

Hodnota daru 3 000 Kč: Pro všechny dárce, kteří se v kalendářním roce podrobili odběru krve.

Hodnota daru 20 000 Kč: Pro všechny dárce, kteří poskytli dar v podobě tělního orgánu.

Hodnota daru 20 000 Kč: Pro všechny dárce, kteří se podrobili odběru krvetvorných buněk.

(Do těchto hodnot darů se nezahrnují náklady spojené s cestováním pro výkon bezúplatného plnění)

TIP: Kdy musí obdarovaný vrátit dar, který dostal?

Fyzická osoba: Minimální výše daru a maximální limit odpočtu daně

Fyzické osoby si mohou snížit základ daně tehdy, když jejich souhrnná částka za poskytnuté dary v kalendářním roce činí minimálně 2 % ze základu daně, anebo za situace, kdy výše daru nabyde hodnoty 1 000 Kč za kalendářní rok.

Dále se na fyzické osoby vztahuje tzv. maximální limit odpočtu od základu daně, který je u fyzických osob pro zdaňovací období za roky 2020 a 2021, ve výši 30 %. Do roku 2019 činil limit pouze 15 %. Tato hranice se zvýšila kvůli pandemické situaci. V roce 2022 limit klesl na původní hranici 15 %.

Pro zdaňovací období je důležitá celková hodnota jednotlivých poskytnutých darů, tzv. úhrn.

Příklad: Živnostník má základ daně 250 000 Kč. Hodnota jeho poskytnutého daru musí být alespoň 1 000 Kč či minimálně 2 % ze základu daně, což je v tomto případě 5 000 Kč, což je větší částka než 1 000 Kč, tudíž budeme nadále počítat s nižší částkou 1 000 Kč. Živnostník může uplatnit maximální limit 30 % ze základu daně. OSVČ si tedy může odečíst dary v maximální hodnotě 75 000 Kč.

TIP: OSVČ a přehled za rok 2021 v devíti bodech

Právnická osoba: Minimální výše daru a maximální limit odpočtu daně

Právnická osoba si může odečíst od základu daně hodnotu daru tehdy, když jeho minimální výše činí 2 000 Kč.

Pozor: U právnických osob se zohledňují jednotlivé výše poskytnutých darů a nelze zde uplatnit pravidlo úhrnu jako u fyzických osob. Pokud firma poskytne dar ve výši 1 500 Kč, nebude si jej moci odečíst od základu daně.

V situaci, kdy právnická osoba poskytne dar například v hodnotě  2 500 Kč a 5 000 Kč, lze tyto částky sečíst, jelikož každá hodnota je vyšší než 2 000 Kč.

Za zdaňovací období 2020 a 2021 je u právnických osob nastavený limit pro odpočet daně v maximální výši 30 %., stejně jako u fyzických osob. Tento limit se v roce 2022 opět změnil na původních 10 %.

Příklad: Firma má za rok 2021 základ daně 100 000 Kč. V tomto roce poskytla dary ve výši 12 000 Kč. Maximálně si může odečíst 30 % ze základu daně. [(100 000/100) x 30] = 30 000. Dle výpočtu si může firma odečíst částku v maximální výši 30 000 Kč. Hodnota poskytnutého daru je 12 000, tato částka se vleze do limitu 30 %. Firma si tedy může ve zdaňovacím období za rok 2021 odečíst dary v hodnotě 12 000 Kč.

TIP: Darovali lidé během pandemie více financí neziskovým organizacím?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ