Jaké údaje budete uvádět v přehledu o příjmech a výdajích pro OSSZ za rok 2021

20.04.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Budete letos podávat poprvé přehledy? Anebo to není poprvé, ale nevíte si tak úplně rady? Pojďme se společně podívat, jak na to.

Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích OSSZ má téměř každá OSVČ. Termín je měsíc po podání daňového přiznání finančnímu úřadu, což se liší na základě toho, jakým způsobem jste daně odevzdali.

Do kdy podat přehled OSSZ?

Platí, že

  • pokud jste podali daňové přiznání v listinné podobě, ať už osobně anebo bylo zasláno poštou, přehled musí být odevzdán nejpozději do pondělí 2. května 2022.
  • pokud bylo daňové přiznání doručeno elektronicky, přehled je nutné podat do čtvrtka 2. června 2022.
  • Pokud vám daňové přiznání zpracovával daňový poradce, termín odevzdání se prodlužuje do pondělí 1. srpna 2022.

Jestliže by se pak jednalo o osobu samostatně výdělečně činnou, která nemá povinnost podat daňové přiznání, musela přehled podat už do pátku 8. dubna 2022.

Čtěte také: Přehled o příjmech a výdajích se pro zdravotní pojišťovnu v roce 2022 mění

Pokyny k přehledu o příjmech a výdajích OSSZ

Zdroj: Depositphotos

 

Pokyny k podání přehledu o příjmech a výdajích pro OSSZ

Oddíl A

Hned na začátek formuláře bude třeba uvést identifikační údaje, čili vaše jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, titul, adresu, telefon a email nebo datovou schránku.

Oddíl B

Zde vyplníte jednoduché info o samostatné výdělečné činnosti. Budete muset označit, zdali jste podnikali prostřednictvím činnosti hlavní nebo vedlejší a kolik měsíců za období 2021, popř. za které měsíce jste pobírali nemocenské nebo dlouhodobé ošetřovné.

Čtěte také: Kdy bude vaše výdělečná činnost vedlejší?

Oddíl C

V této části bude nutné doplnit, z jakého důvodu podnikáte prostřednictvím činnosti vedlejší. V praxi je tomu tak nejčastěji z důvodu zaměstnání OSVČ, studia, nároku na výplatu invalidního důchodu, přiznání starobního důchodu anebo nároku na mateřskou anebo rodičovský příspěvek.

Vše navíc budete muset doložit, pokud jste tak neučinili již dříve, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl přehled podán.

Oddíl D

Zdálo se vám to moc jednoduché? Tady veškerá legrace končí, neboť se budou počítat daňové základy, pojistné na důchodové pojištění, úhrn zaplacených záloh a případný přeplatek anebo nedoplatek na pojistném. Neobejdete se tedy bez kalkulačky. Práci vám však může velmi výrazně usnadnit náš interaktivní formulář, popř. si také můžete počkat na náš další článek, ve kterém bude tato problematika rozebrána více.

Oddíl E

OSVČ, která podniká prostřednictvím činnosti vedlejší, nemusí do limitu 85 058 Kč za rok 2021 odvádět důchodové pojištění. V tomto oddíle se však můžete k účasti přihlásit.

Čtěte také: Nová online služba ČSSZ: Přehled o zálohách na důchodovém pojištění

Oddíl F

Slouží k vypočtení měsíčního vyměřovacího základu, zálohy na důchodové (sociální) pojištění a na nemocenské pojištění, jestliže jste se k němu v roce 2021 dobrovolně přihlásili. Nutné je také doplnit, zdali budete v roce 2022 podnikat na činnosti hlavní nebo vedlejší.

Oddíl G

Jestliže vám v přehledu o příjmech a výdajích vyjde přeplatek na pojistném, právě v této části rozhodnete, na co jej použít. Lze jím předem uhradit pojistné anebo zažádat o jeho vrácení.

Oddíl H

Označte důvody, proč bylo daňové přiznání podáno po 1. dubnu 2022. Důvody jsou, že jste jej podávali elektronicky anebo jej zpracovával daňový poradce, příp. lhůta pro podání byla finančním úřadem prodloužena.

Oddíl I

Vyplňujete, pokud podáváte opravný přehled. Sdělte, kdy jste zjistili novou výši vyměřovacího základu a důvod, proč podáváte opravný přehled. Tím bývá především chyba, opravné anebo podání dodatečného daňového přiznání.

Oddíl J

Vyplňujete, pokud podnikáte se spolupracující osobou kvůli rozdělování příjmů a výdajů.

Čtěte také: Spolupráce a úspora na sociálním pojištění za rok 2021

Oddíl K a L

Zde již v podstatě povolujete souhlas se zpracováním osobních údajů, řešíte přílohy včetně plné moci, uvádíte jejich počet a vyplněný přehled o příjmech a výdajích podepisujete.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ