Co by měla obsahovat smlouva o zápůjčce?

06.06.2022 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Rozhodli jste se, že půjčíte kamarádovi či komukoliv jinému určitou částku peněz? Nezapomeňte se na tuto zápůjčku pojistit smlouvou o zápůjčce, abyste měli o této události doklad a mohli případně částku vymoci. Co by taková smlouva neměla postrádat?

V novém občanském zákoníku je smlouva o zápůjčce, dříve označovaná jako smlouva o půjčce, charakterizována jako situace, kdy „zapůjčitel“ (věřitel) přenechá „vydlužiteli“ (dlužník) věc tak, aby ji využil podle svého uvážení a po čase peníze (věc) vrátil.

Smlouva o zápůjčce

Zdroj: Shutterstock

Nejčastěji se zápůjčky peněz provádí v rámci rodinného či kamarádského kruhu, tedy v takových vztazích, kde si lidé nejvíce věří. Z tohoto důvodu si ani na takové půjčení nesepíší patřičnou smlouvu a pak nemohou pro účely vymáhání prokázat, že skutečně peníze poskytli.

Formát smlouvy o zápůjčce není zákonem ustanovený

To, jak bude smlouva o zápůjčce vypadat, je zcela na vás, zákon totiž neurčuje žádný konkrétní formát. Je ovšem důležité dát pozor na to, aby obsahovala všechny důležité informace tak, aby neměl zapůjčitel problém peníze vymoci zpět kvůli nedostačující smlouvě. Jestliže se jedná o větší obnos peněz, je vhodné poradit se pro přesnou formulaci smlouvy se specialistou (např. s advokátem, právníkem…).

Zákony sice nezakazují ústní podoby „smlouvy“, ale těžko se pak dokazuje, že nějaká zápůjčka vůbec proběhla, proto se raději tomuto typu uzavírání smluv vyhněte obloukem.

Tip: Jak požádat stát o půjčku ve výši až 2,4 milionu Kč na bydlení?

Hlavní body smlouvy o zápůjčce

  1. Identifikační údaje obou stran (věřitele a dlužníka)
  2. Specifikace věci, která je zapůjčovaná (peníze, auto, stroj…)
  3. Hodnota zapůjčené věci (kolik peněz bylo půjčeno)
  4. Datum, do kdy se má vypůjčená věc vrátit
  5. Případná výše úroků za zapůjčenou věc
  6. Sankce z prodlení splácení
  7. Metodu, kterou budou poskytnuty peníze (hotově, online)
  8. Místo sjednání
  9. Podpisy obou zúčastněných stran

Jak to bude, když chybí datum splatnosti?

Pokud si obě strany ve smlouvě nesepsali datum, kdy mají být peníze vráceny, bude se tato doba stanovovat na základě vypovězení smluv. Výpovědní doba je dle zákona 6 týdnů tehdy, když si strany neujednali ve smlouvě jinak. V případě, že nebyly sjednané žádné úroky, může dlužník splatit půjčku i bez výpovědi.

Zápůjčka musí být vrácena stejnou věcí

Jestliže byly zapůjčeny peníze, nemůže dlužník vrátit jejich hodnotu v jiné věci. Např.: Kolega půjčil druhému kolegovi 50 000 Kč a ujednali smlouvu o zápůjčce. Kolega, který se uvázal částku vrátit, ji nemůže hradit jinak než v peněžních prostředcích. Takže pokud by chtěl tuto částku splácet vypěstovanou zeleninou ze zahrádky, nebude takové jednání platné.

Tip: Půjčka ve zkušební době. Kdo ji nabízí?

Zápůjčka nerovná se úvěr

Zápůjčka se běžně využívá na půjčování peněz mezi fyzickými osobami, nikoliv mezi registrovanými poskytovateli (bankami) a fyzickou osobou. Pro spotřebitelské úvěry mezi registrovanými poskytovateli a běžnými spotřebiteli jsou zákonem daná specifická pravidla a podléhají dozoru České národní banky. Jde třeba o situace, kdy si fyzická osoba půjčí peníze pro soukromé účely (na hypotéku, elektrospotřebič, auto) od bankovní instituce.

Naproti tomu úvěry jsou využívány pro podnikatelské účely. Smlouva se tedy uzavírá mezi dvěma podnikateli a půjčku lze využít k provozu podnikání (nákup firemního auta, softwaru, pronájmu…).

Další významnou odlišností mezi zápůjčkou a úvěrem je to, že zápůjčka nemusí znamenat pouze půjčení peněz, ale i jiných věcí.


Čtěte také:

Exekuce: Jak se změnila jejich pravidla v roce 2022?

Jak probíhají mobiliární exekuce v roce 2022?

Jak se počítají srážky ze mzdy, na kterou je uvalena exekuce?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY