Kolik můžete čerpat z dotací na zateplení nemovitosti?

21.06.2022 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Dotaci z Nové zelené úsporám nemusíte získat jen na výměnu kotle. Program umožňuje čerpat finanční prostředky i na zateplení domu. Kolik můžete dostat peněz?

Inflace stále stoupá a všechno podražuje. Mnozí se navíc obávají cen za topení, a proto přemýšlí nad tím, jak co nejvíce ušetřit. Řada lidí uvažuje o dotacích z Nové zelené úsporám na výměnu starého kotle za nový anebo o nákupu tepelného čerpadla. Najdou se pak i tací, kteří nechtějí měnit stávající zdroj tepla, ale uvažují nad zateplením nemovitosti, aby jim teplo právě nijak neunikalo a netopili Pánu Bohu do oken, jak se říká. Co byste měli vědět o dotacích na zateplení z Nové zelené úsporám?

Na zateplení čeho můžete získat podporu?

Dotaci je možné poskytnout na zateplení obvodových stěn, ale i stropů, podlah u stávajících rodinných nebo bytových domů. Spadá sem pak ještě i zateplení oken, dveří a jiných stavebních otvorů a u rodinných domů i zimních zahrad.

Čtěte také: Jaké dotace na fotovoltaiku mohou využít podnikatelé?

Kdo může získat dotaci?

Dotace může být přiznána vlastníkům stávajících rodinných domů, řadových domků, ale i příspěvkové organizaci zřízené samosprávnými celky. U bytových domů je potřeba, aby žadatelem byli vlastníci domu, popř. společenství vlastníků bytových jednotek anebo bytové družstvo.

V případě rodinných, ale i bytových domů pak platí, že dotaci je možné přiřknout pouze u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. červencem 2013. Zahrnout sem tedy můžeme i památkově chráněné budovy.

Poskytnutí podpory je však ve všech situacích ještě podřízeno splnění technických parametrů, které jsou blíže uvedeny v tabulce v Závazných pokynech pro žadatele. Tyto technické parametry jsou pak u bytových a rodinných domů rozdílné.

Čtěte také: Jak zažádat o kotlíkové dotace?

Dotace na zateplení pro rodinné a bytové domy

Zdroj: Depositphotos

 

Kolik peněz z programu na zateplení získáte?

Celkově můžete získat zpět až 50 % doložených způsobilých výdajů. U majitelů rodinných domů je maximální výše dotace stanovena na 650 000 Kč. U bytových domů však strop není nijak stanoven. Do způsobilých výdajů jsou samozřejmě zahrnuty náklady na materiál, výrobky, a pokud by zateplení prováděl dodavatel, patří sem i montáž.

V obou případech však platí, že výše podpory závisí především na kvalitě zateplení a také na celkové ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy.

Můžete získat:

  • 600 Kč až 3800 Kč za metr čtvereční u rodinných domů,
  • 700 Kč až 3800 Kč za metr čtvereční u bytových domů.

U bytových domů je rozpětí ještě závislé také na výši podpory pro jednotlivé konstrukce v rámci podporovaných opatření.

Konstrukce

Dílčí

Základ

Komplex

Památky

Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově

700 Kč/m2

900 Kč/m2

1150 Kč/m2

900 Kč/m2

Výplně otvorů

2200 Kč/m2

3000 Kč/m2

3800 Kč/m2

3800 Kč/m2

Konstrukce k zemině

800 Kč/m2

1050 Kč/m2

1300 Kč/m2

1050 Kč/m2

Statické zajištění a komplexní příprava podkladu před instalací ETICS

200 Kč/m2

Eliminace tepelných mostů u stávajících balkonů a lodžií

3500 Kč/m2 dle podlahové plochy balkonu nebo lodžie v navrhovaném stavu

Čtěte také: Jaké výhody mají tepelná čerpadla? Jaká je jejich návratnost?

Bonus při kombinaci zateplení a kotlíkových dotací

Tento dotační bonus platí pouze pro majitele rodinných domů s tím, že se navíc ještě jedná o domácnosti s nižšími příjmy. Pokud by zažádali o výměnu kotlů z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 a souběžně s tím podali žádost o podporu v oblasti zateplení, bude jim poskytnut kombinační bonus ve výši:

  • 25 000 Kč – dílčí,
  • 50 000 Kč – základ,
  • 75 000 Kč – komplex,
  • 75 000 Kč – památky.

Čtěte také: Kotlíkové dotace 1: Žádost osob s nižšími příjmy

Zdroj: Nová zelená úsporám

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ