Kdy obdrží předčasní důchodci daňovou vratku?

19.06.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Z důvodu prodlužujícího se důchodového věku stoupá obliba předčasného důchodu. Přestože je výdělečná činnost předčasných důchodců legislativou omezena, může jim vzniknout nárok na daňový přeplatek. Podívejme se v praktických příkladech, kdy předčasným důchodcům vzniká nárok na daňovou vratku za rok 2023.

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na sociálním pojištění. Po dosažení řádného důchodového věku již nejsou ve výši příjmu nijak omezeni. V řádném důchodovém věku je možné pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou a mít nadprůměrnou mzdu.

Kdy obdrží předčasní důchodci daňovou vratku?

Zdroj: Shutterstock

Odchod do předčasného důchodu během roku

Paní Alena odejde ke konci srpna do předčasného důchodu. Pracovat bude tedy pouze v období leden až srpen, pouze v těchto měsících uplatní při výpočtu čisté mzdy slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč. Za měsíce září až prosinec již slevu na poplatníka neuplatní. Na daňových zálohách během roku 2023 bude paní Aleně sraženo přes dvacet tisíc korun.

  • Paní Alena si sama za rok 2023 podá daňové přiznání a v něm uplatní slevu na poplatníka v plné roční výši 30 840 Kč. Sleva na poplatníka se poměrně nekrátí. Paní Aleně tedy pouze z titulu slevy na poplatníka vznikne nárok na daňový přeplatek ve výši 10 280 Kč (4 × 2570 Kč). Při výpočtu nezohledňujeme rozdílné zaokrouhlování daňového základu během roku a za celý rok 2023.

Tip: Vypočítejte si svůj aktuální důchodový věk

Brigáda na dohodu o provedení práce

Penzista Jakub je v předčasném důchodu a v měsících červnu až září si bude přivydělávat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč u zaměstnavatele AB, u kterého podepíše prohlášení k dani a uplatní slevu na poplatníka. Vypočtená daň z příjmů bude u zaměstnavatele AB nulová, neboť vypočtená daň z příjmů ve výši 1500 Kč (10 000 Kč × 15 %) je nižší než sleva na poplatníka.

Čtěte také: Výdělek v předčasném důchodu v příkladech

Pan Jakub si může na základě dohody o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně přivydělávat pro více zaměstnavatelů současně. Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, neplatí se z ní sociální a zdravotní pojištění, limit se sleduje v každém zaměstnání zvlášť.

Pan Jakub si bude současně přivydělávat v měsících červenci až září pro zaměstnavatele XY na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. U zaměstnavatele XY již prohlášení k dani podepsat nemůže a z každé měsíční odměny mu bude sražena 15% daň z příjmů. Celkem odvede pan Jakub formou srážkové daně z dohody o provedení práce 4500 Kč.

  • Za rok 2023 si podá pan Jakub daňové přiznání, ve kterém uplatní roční daňovou slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč a zaplacená daň z příjmů ve výši 4500 Kč (3 × 1500 Kč) bude jeho daňovým přeplatkem. Do ročního daňového základu za rok 2023 ve výši 205 600 Kč je z důvodu uplatnění slevy na poplatníka daň z příjmů nulová a případně zaplacená daň se stává daňovým přeplatkem.

Čtěte také: Kolik vás může stát špatné naplánování předčasného důchodu?

Nástup do zaměstnání

Paní Hana odešla před dvěma roky do předčasného důchodu. Koncem června dosáhne řádného důchodového věku a od července nastoupí do zaměstnání na standardní pracovní smlouvu. Z hrubé mzdy jí bude tedy odváděno sociální pojištění, zdravotní pojištění i daň z příjmů. Na daňových zálohách zaplatí během roku 2023 více než dvacet tisíc korun.

  • V ročním zúčtování daně za rok 2023, o které požádá paní Hana svého zaměstnavatele, uplatní mzdová účetní roční daňovou slevu na poplatníka 30 840 Kč. Během roku 2023 uplatnila při výpočtu daňových záloh slevu na poplatníka pouze v rozsahu 15 420 Kč (za měsíce červenec až prosinec, vždy v měsíční výši 2570 Kč). Po provedeném ročním zúčtování vznikne tedy paní Haně nárok na daňovou vratku v částce 15 420 Kč (nevyužitá měsíční daňová sleva na poplatníka za měsíce leden až červen). Při výpočtu roční daňové vratky nezohledňujeme rozdílné zaokrouhlování daňového základu při výpočtu měsíční zálohové daně a daně z příjmů za celý rok 2023.
 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DANĚ