Jaká čísla ovlivní váš důchod v roce 2023?

05.10.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při výpočtu starobního důchodu platí, že čím vyšší příjmy a doba pojištění, tím vyšší měsíční částka se na účet dostává. Podívejme se na výpočet starobního důchodu v příštím roce optikou nejdůležitějších čísel.

7 čísel roku 2023, které ovlivní výši vašeho starobního důchodu.

Důchodová čísla roku 2023

Zdroj: Depositphotos

35 let

Pro přiznání starobního důchodu musí žadatel získat dobu pojištění minimálně v rozsahu 35 let, jinak nelze starobní důchod pobírat na účet. Minimální doba pojištění je i v roce 2023 stejně vysoká jako v letošním roce. Doba pojištění je důležitá nejenom pro přiznání starobního důchodu, ale získaná doba pojištění ovlivňuje i měsíční částku důchodu.

Lidé, kteří pracovali celý život a neměli mezery v pojištění, mohou mít vyšší měsíční důchod než lidé s vyššími příjmy, kteří získali nižší dobu pojištění. O starobní důchod je nutné si vždy zažádat na místně příslušné OSSZ, přičemž o řádný starobní důchod je možné si zažádat i zpětně, zatímco o předčasný důchod nikoliv.

1,5 %

Každý rok pojištění se započítává jako 1,5 % z výpočtového základu, kterým je redukovaný osobní vyměřovací základ. Při výpočtu se započítávají jenom celé ukončené roky pojištění. Např. 45 let a 347 dní se počítá jako 45 let. S ohledem na naplánování odchodu do starobního důchodu tedy není jedno, kdy přesně se do starobního důchodu odejde.

Tip: Starobní důchody se zvýší díky výchovnému, kdo na ně dosáhne?

1986 až 2022

Měsíční částka starobního důchodu závisí mimo doby pojištění samozřejmě na rozhodných příjmech, ze kterých bylo v produktivním věku zaplaceno sociální pojištění. Ze všech rozhodných příjmů v letech 1986 až 2022 se při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 vypočítá osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Příjmy v dřívějších letech se přepočtou na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

4040 Kč

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru mají všichni penzisté stejně vysokou, bez ohledu na další okolnosti. V roce 2023 bude základní výměra důchodu činit ve všech případech 4040 Kč. Výše příjmů, majetková nebo rodinná situace nerozhoduje. Stejnou základní výměru důchodu mají i předčasní důchodci.

V roce 2023 bude tedy základní výměra starobního důchodu vyšší o 140 Kč oproti situaci v roce 2022. Penzistům, kterým byl starobní důchod přiznán před 1. lednem 2023, se základní výměra důchodu zvýší automaticky, není potřeba činit žádné úkony.

 

5,1 %

Procentní výměra starobního důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění, tj. výši rozhodných příjmů a získané době pojištění. Penzistům, kterým byl nebo bude starobní důchod přiznán před 1. lednem 2023, se procentní výměra důchodu zvýší z důvodu „klasické“ lednové valorizace o 5,1 %.

Pro zasílání vyšší částky důchodu nemusí penzisté vyplňovat žádné formuláře. Kdo odejde do starobního důchodu až v roce 2023, ten na tuto valorizaci mít nárok nebude. Bude se na něj však vztahovat výhodnější přepočet dřívějších příjmů a posunutí redukčních hranic při výpočtu starobního důchodu.

Tip: Kdo má starobní důchod nižší než 13 tisíc korun?

17 743 Kč a 161 296 Kč

Osobní vyměřovací základ se při výpočtu starobního důchodu redukuje. Právě redukce osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky) je spolu s jednotnou základní výměrou důchodu solidárním prvkem při výpočtu starobního důchodu. Finanční rozdíly ve výši starobních důchodů jsou tedy citelně nižší než u mezd v národním hospodářství. Důchody se oproti mzdám liší značně méně.

Do první redukční hranice ve výši 17 743 Kč se bude osobní vyměřovací základ v příštím roce započítávat ze 100 %, ve druhé redukční hranici (od 17 743 Kč do 161 296 Kč) jenom z 26 %.

90 dní

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, proto není jedno, kdy přesně se do předčasného důchodu odejde. Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s tím, že důchod je trvale krácený a možnost výdělku omezena, neboť předčasný důchodce nemůže mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 68 krát