Jak se vám v roce 2023 změní vaše čistá mzda?

29.12.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Vypočítejte si, jaká bude vaše čistá mzda v roce 2023. Jaké změny čekají zaměstnance? Mění se některé slevy na dani?

Rok 2023 nepřináší pro zaměstnance příliš změn jako v posledních letech, kdy byl zrušen výpočet daně z příjmů ze superhrubé mzdy anebo se zvyšovala sleva na dani na poplatníka a daňové zvýhodnění.

Příští rok se mění minimální odvody na zdravotní pojištění a zvyšuje se limit u práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Jak se změny promítnou do vaší čisté mzdy?

Dostanete v roce 2023 přidáno?

Zdroj: Depositphotos

Výpočet čisté mzdy v roce 2022

V roce 2022 se změnila výše slevy na dani na poplatníka, která vzrostla o 3000 Kč ročně na 30 840 ročně (2570 Kč měsíčně).

Další výraznou změnou byl růst daňového zvýhodnění na děti, a to konkrétně:

  • na druhé dítě z 19 404 Kč na 23 320 Kč ročně
  • na třetí a další dítě z 24 204 Kč na 27 840 Kč ročně

Daňové zvýhodnění na první dítě zůstalo stejné 15 204 Kč ročně.

Od roku 2022 neplatí roční ani měsíční limit pro výplatu daňového bonusu, což se projevilo na čisté mzdě u rodin s více dětmi.

Tip: Vypočítejte si výši vaší čisté mzdy v naší mzdové kalkulačce pro rok 2022

Výpočet čisté mzdy v roce 2023

Zřejmě nejvýraznější změnou, která se dotkne zaměstnanců u kratších pracovních poměrů v rozsahu 8–30 hodin týdně, je 5% sleva na pojistném pro vybrané skupiny zaměstnanců (osoby starší 55 let, osoby mladší 18 let a další skupiny občanů).

Další změna se týká pracovníků na dohody o pracovní činnosti DPČ, kteří v roce 2022 nemuseli do 3499 Kč odvádět odvody na sociální a zdravotní pojištění. Od roku 2023 se tento limit navyšuje na 3999 Kč. Limit u dohody o provedení práce (DPP) zůstává stejný, a to 10 000 Kč.

Změna je účinná od 1. února 2023 a bude ji možné využít také u stávajících zaměstnanců.

Tip: Vypočítejte si výši vaší čisté mzdy v naší mzdové kalkulačce pro rok 2023

Jaké další změny ovlivní výši čisté mzdy v roce 2023?

Jako každý rok se zvýšila průměrná mzda a rovněž vláda na poslední chvíli zvýšila minimální mzdu a také části zaručených mezd. Od průměrné a minimální mzdy se odvozuje řada odvodů a nároků, podívejme se na nejdůležitější z nich.

Růst minimální mzdy ovlivní výši minimálních odvodů na zdravotním pojištění

V roce 2023 se zvýší měsíční minimální mzda o 1100 Kč na 17 300 Kč. Od minimální mzdy se odvozuje minimální odvod na zdravotní pojištění, který činí 13,5 % z minimální mzdy.

To se dotkne pracovníků s nízkým příjmem pracujících na zkrácený úvazek a také osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), kteří v roce 2022 hradili 2187 Kč měsíčně. V roce 2023 pak budou muset minimálně odvést 2336 Kč.

Zaměstnavatel přitom platí na zdravotní pojištění vždy 9 % ze skutečné hrubé mzdy a případný dopočet do minima platí na zdravotním pojištění zaměstnanec.

Minimální odvod se netýká tzv. státních pojištěnců (například studenti do 26 let či důchodci), za které hradí zdravotní pojištění stát.

Uplatnění daňového bonusu v roce 2023

Pro čerpání daňového bonusu musí váš roční výdělek činit 6násobek měsíční minimální hrubé mzdy, pro rok 2022 tato částka činí 97 200 Kč, v roce 2023 se limit zvýší na 103 800 Kč.

Sleva na dani „školkovné“ v roce 2023 vzroste

Od minimální mzdy se odvozuje sleva na dani na umístění dítěte v předškolním zařízení (lidově sleva na dani „školkovné“).

Za rok 2022 budete moci uplatnit slevu na dani „školkovné“ ve výši 16 200 Kč, za rok 2023 pak 17 300 Kč.

Růst průměrné mzdy v roce 2023 ovlivní vysokopříjmové zaměstnance

Růst průměrné mzdy potěší zaměstnance s vysokými příjmy, jejichž příjem nad 48násobek průměrné mzdy se daní zvýšenou 23% sazbou daně z příjmů.

Pro rok 2022 se tedy budou zvýšenou sazbou daně danit částky nad 1 867 728 Kč ročně, což odpovídá částce 155 644 Kč měsíčně.

Pro rok 2023 se zvyšuje na 1 935 552 Kč, tedy 161 269 Kč měsíčně.

Růst průměrné mzdy dále ovlivní maximální měsíční odvod sociálního pojištění zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). V roce 2022 činil maximální měsíční odvod sociálního pojištění činí 48 718 Kč, v roce 2023 to bude 50 486 Kč.

Účast na nemocenském pojištění

Průměrná mzda má vliv na rozhodný příjem zaměstnanců pro povinnou účast na nemocenském pojištění, v roce 2022 byl rozhodný příjem 3500 Kč, v roce 2023 se rozhodný příjem zaměstnance zvyšuje na 4000 Kč.

Podnikající zaměstnanci a změna činnosti vedlejší na činnost hlavní

Pro podnikající zaměstnance se zvyšuje limit pro přechod z vedlejší podnikatelské činnosti na činnost hlavní, ten v roce 2022 činil 93 387 Kč, v roce 2023 pak bude činit 96 777 Kč.

Průměrná mzda ovlivní osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), kterým v roce 2023 vzrostou zálohy na sociální a zdravotní pojištění a také paušální daň, u které navíc budou zavedena tři pásma.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 56 krát

Články ze sekce: DANĚ