Může dostat muž na otcovské dovolené výpověď? Jak jste na otcovské chráněni?

03.01.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Už dříve se hovořilo o otcovské dovolené, ale to si ve skutečnosti bral zaměstnanec během pobírání nemocenské dávky otcovské poporodní péče rodičovskou dovolenou.

Od 1. prosince 2022 si může zaměstnanec vzít jak otcovskou dovolenou, tak rodičovskou dovolenou.

Zaměstnanec na otcovské dovolené je chráněn před výpovědí podobně jako zaměstnankyně na mateřské dovolené.

Dozvíte se:

Čerpání dávky otcovské poporodní péče je podmínkou pro otcovskou dovolenou

V souvislosti s narozením dítěte a péčí o něj je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci otcovskou dovolenou. Na otcovskou dovolenou má zaměstnanec nárok po dobu, kdy má nárok na poskytování sociální dávky otcovské poporodní péče, takže na 2 týdny. Otcovská nemocenská dávka se přitom čerpá během 6 týdnů od narození dítěte, resp. od převzetí dítěte do péče. U čerstvě narozeného dítěte se tato doba prodlužuje o dobu případné hospitalizace dítěte (ze zdravotních důvodů dítěte či matky).

Nárok na otcovskou nemocenskou dávku má nově též pojištěnec, jestliže se dítě, jehož je otcem, narodilo mrtvé, nebo zemřelo v období 6 týdnů ode dne narození. O nemocenskou dávku žádá zaměstnanec prostřednictvím zaměstnavatele. Přímo zaměstnavateli pak oznamuje, že si bere otcovskou dovolenou.

Čtěte také: Jak to má OSVČ s otcovskou dovolenou

Otcovská dovolená není povinností, ale možností, zaměstnanec si místo ní může vzít rodičovskou dovolenou

Nebude-li zaměstnanec pobírat dávku otcovské poporodní péče, nebude moci čerpat otcovskou dovolenou, ale bude moci v téže době čerpat rodičovskou dovolenou. Otec přitom může čerpat rodičovskou dovolenou od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádá, nejdéle však do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Záleží jen na otci, zda požádá o otcovskou dovolenou, nebo nepožádá. Jde o právo, nikoli o povinnost otcovskou dovolenou a nemocenskou dávku čerpat.

Je možná kombinace otcovské dovolené a rodičovské dovolené. Zaměstnanec může čerpat nejprve otcovskou dovolenou a následně rodičovskou dovolenou. Může ale také obráceně čerpat nejprve rodičovskou dovolenou, pak, pokud to stihne v předepsané době od narození dítěte, otcovskou dovolenou. A pak zase rodičovskou dovolenou.

Čtěte také: Otec na mateřské dovolené: co potřebujete vědět?

Ochranná doba během otcovské, rodičovské, mateřské

Zdroj: Pixabay

 

Otcovská dovolená postavena na roveň mateřské dovolené

V době, kdy zaměstnanec čerpá otcovskou dovolenou, má nárok na stejnou ochranu před propuštěním z práce jako matka-zaměstnankyně na mateřské dovolené. Jde o ochranu před výpovědí a okamžitým zrušením pracovního poměru. Podobně je tomu i s ochranou při návratu do zaměstnání po skončení otcovské dovolené.

Zařazení na původní práci a pracoviště po skončení otcovské dovolené

Zaměstnavatel je povinen zaměstnance po skončení otcovské dovolené zařadit na jeho původní práci a pracoviště. Pouze v případě, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, zařadí jej zaměstnavatel na druh práce a místo výkonu práce podle pracovní smlouvy.

Zákaz výpovědi během otcovské dovolené

Doba čerpání otcovské dovolené nově patří mezi ochranné doby, během nichž nesmí zaměstnanec dostat výpověď. Existuje však výjimka. Zaměstnancům čerpajícím otcovskou dovolenou je možno dát výpověď pouze v případě zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, tj. při použití výpovědního důvodu podle § 52 písm. a) zákoníku práce.

Zákaz okamžitého zrušení pracovního poměru během otcovské dovolené

V době čerpání otcovské dovolené zaměstnavatel nesmí se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr ani jeho okamžitým zrušením, tzv. na hodinu.

Čtěte také: Jak pomůže rodičovský příspěvek s malou, nebo žádnou mateřskou?

Může dojít k prodloužení výpovědní doby

Zaměstnanec však může dostat výpověď ještě před nástupem otcovské dovolené. Byla-li dána zaměstnanci výpověď před otcovskou dovolenou, takže by výpovědní doba měla uplynout během ní, doba otcovské dovolené se pak do výpovědní doby nezapočítává. Pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení otcovské dovolené. (Ledaže by zaměstnanec prodloužení pracovního poměru odmítal a výslovně sdělil zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.)

Příklad

Zaměstnanci bude předána výpověď 19. dubna 2023, a proto mu dvouměsíční výpovědní doba bude plynout od 1. května 2023, přičemž by měla skončit 30. června 2023. Jenomže zaměstnanec nastoupí otcovskou dovolenou ode dne 27. června 2023 do dne 10. července 2023. Výpovědní doba se prodlouží o 4 dny (za dobu od 27. 6. do 30. 6. 2023), které se přičtou ke dni, kdy skončí otcovská dovolená (10. 7. 2023), a pracovní poměr tak skončí až 14. července 2023.

Prodloužení výpovědní doby jen v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele

K prodloužení výpovědní doby dochází jen v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele. Na základě výpovědi ze strany zaměstnance pracovní poměr končí i v během otcovské dovolené. Nijak se neprodlužuje.

Rovněž na základě dohody zaměstnavatele a zaměstnance o rozvázání pracovního poměru může pracovní poměr skončit i během otcovské dovolené, přičemž taková dohoda může být uzavřena jak před otcovskou dovolenou, tak i přímo během ní. Otcovská dovolená také nemá vliv na skončení pracovního poměru, který byl sjednán na dobu určitou. Pracovní poměr skončí uplynutím sjednané doby, i kdyby byl zaměstnanec v této době na otcovské dovolené.

Čtěte také: Jak je to se zdravotním pojištěním na otcovské a mateřské?

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY