Letos v daních někteří prvně využijí novou slevu

05.01.2023 | , Finance.cz
DANĚ


V letošním roce mohou někteří prvně využít novou slevu na dani, která se týká zastavených exekucí. Kdo a jak může slevu využít?

V zákoně České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, přesněji pak v § 35 odst. 4, přibyla nová sleva na dani. Ta se týká především zastavených exekucí a má především sloužit jako forma kompenzace věřitelům. A i když její účinnost funguje již od 1. ledna 2022, letos ji půjde v rámci daní uplatnit poprvé. Kdy a jakým způsobem?

Dozvíte se:

Kdo může uplatnit slevu na zastavenou exekuci?

Základní podmínkou je, že došlo k zastavení exekuce z toho důvodu, že finanční prostředky, popř. majetek dlužníka nebyl vymáhán úspěšně, čili muselo jít o zastavení tzv. marné exekuce. Dalším pravidlem je, že pohledávky byly vymáhány alespoň 3 roky, čili minimálně od 1. ledna 2019 s tím, že nedošlo ani k částečnému vymožení.

Sleva je dále podmíněna ještě výší vymáhané částky. Aby ji bylo možno uplatnit, nesmí vymáhaná pohledávka převyšovat částku 1500 Kč bez příslušenství. Do příslušenství se pak řadí úroky z prodlení, poplatek z prodlení a veškeré náklady, které jsou spojeny s jejich uplatněním. Nelze sem však zařadit třeba smluvní pokutu.

Čtěte také: Kdy lze zastavit exekuci pro nemajetnost dlužníka?

Kolik činí sleva na zastavenou exekuci?

Maximální výše slevy na dani v tomto případě činí 30 % z oněch 1500 Kč, čili 450 Kč. Dobré je vědět, že jde o limit, který platí pouze na jednu zastavenou exekuci. Při více zastavených exekucích a za splnění podmínek lze tedy slevu uplatnit vícekrát.

Daňová sleva na zastavenou exekuci 2023

Zdroj: Depositphotos

 

Kdy bude možné slevu uplatnit?

Novela v daních z příjmů přímo souvisí se zákonem č. 286/2021 Sb., kterým se mj. změnil i občanský soudní nebo exekuční řád. Změna je tedy společně s novým zákonem platná od 1. ledna 2022, což znamená, že slevu na zastavenou exekuci letos půjde uplatnit prvně, protože půjde využít na příjmy za rok 2022.

Důležité je vědět, že slevu půjde uplatnit pouze za zdaňovací období, ve kterém byla exekutorem přiznána výše náhrady. Poplatník ji navíc může využít jen tehdy, pokud mu vznikla daňová povinnost. Pokud k daňové povinnosti nedošlo, nelze si nárokovat převedení slevy do dalšího zdaňovacího období.

Jak na využití slevy v daních?

Snížit si daň z příjmů tímto způsobem mohou jak fyzické, tak i právnické osoby, a to v daňovém přiznání za rok 2022. To má stejně jako loni hned 3 termíny, během kterých jej lze odevzdat. Podat a zaplatit daň letos musíte:

  • do pondělí 3. dubna, pokud jej podáváte osobně nebo poštou finančnímu úřadu v listinné podobě,
  • do úterý 2. května, pokud jej podáváte elektronickou cestou,
  • do pondělí 3. července, pokud vám jej vypracovává a podává daňový poradce.

Zaměstnanci, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání, mohou slevu uplatnit v ročním zúčtování daně u svého zaměstnavatele. O to musíte požádat nejpozději do středy 15. února a zároveň také bude nutné do tohoto termínu doručit do mzdové účtárny veškeré potřebné dokumenty, aby mohlo být zúčtování provedeno.

Nárok na slevu na zastavení exekuce pak v případě daňového přiznání i ročního zúčtování doložíte pouze usnesením o zastavení exekuce.

Jaké máme ještě slevy na dani?

Mezi slevy, které také ještě snižují vypočtenou daň z příjmů, ještě můžeme zařadit:

Dříve také bylo možné uplatnit slevu na EET. To je však od 1. ledna 2023 již definitivně zrušeno a stejně s tím i možné uplatnění již neexistující slevy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ