Šest důchodových omylů ohledně příspěvku na péči

30.08.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při zhoršeném zdravotním stavu je možné žádat o příspěvek na péči, který příjemci slouží k financování péče, kterou není schopen sám zvládnout. Měsíční částka příspěvku na péči závisí na přiznaném stupni závislosti. Jak ovlivňuje příspěvek na péči důchodové nároky?

Dlouhodobě zhoršený zdravotní stav může být důvodem pro přiznání příspěvku na péči, jestliže je během správního řízení na základě posouzení zdravotního stavu žádosti vyhověno. Základní podmínkou je podání žádosti, automaticky nemůže být příspěvek na péči přiznán.

V praxi nejčastěji příspěvek na péči pobírají starší lidé. Podívejme se proto, jak se vzájemně ovlivňují státní důchody a příspěvek na péči. A které omyly jejich vztah provázejí.

Zdroj: Pixabay

Omyl první: Každý invalidní důchodce má i příspěvek na péči

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně. Čím vyšší stupeň invalidity, tím vyšší měsíční invalidní důchod. Pro přiznání stupně invalidity platí jiná pravidla než pro přiznání příspěvku na péči.

V praxi to znamená, že v žádném případě neplatí, že každý příjemce invalidního důchodu má nárok na příspěvek na péči. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí u žadatele schopnost zvládat své základní životní potřeby, jako je např. stravování, mobilita, oblékání a obouvání… Kritéria ohledně invalidního důchodu a příspěvku na péči jsou odlišná a žádá se u různých institucí – o invalidní důchod na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení a u příspěvku na péči na místně příslušném úřadu práce.

Tip: Kalkulačka invalidního důchodu 2023

Omyl druhý: Částka příspěvku na péči závisí na věku a dosahovaných příjmech

Při výpočtu invalidního důchodu hraje mimo přiznaný stupeň invalidity zásadní roli vlastní průběh pojištění žadatele. Lidé s vyššími rozhodnými příjmy a vyšší dobou pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění) mají vyšší invalidní důchod.

U příspěvku na péči se žádný průběh pojištění nezohledňuje. Měsíční částka příspěvku na péči závisí pouze na přiznaném stupni závislosti a žádné další okolnosti nehrají roli. U osob starších 18 let činí měsíční částka příspěvku na péči: 880 Kč (I. stupeň závislosti), 4400 Kč (II. stupeň závislosti), 12 800 Kč (III. stupeň závislosti), nebo 19 200 Kč (IV. stupeň závislosti).

Omyl třetí: Příspěvek na péči se pravidelně valorizuje

Státní důchody se pravidelně každoročně od ledna valorizují, během roku 2022 dokonce proběhly dvě mimořádné valorizace a v červnu roku 2023 rovněž. Pro příspěvek na péči neplatí žádný zákonný mechanismus valorizace.

Omyl čtvrtý: Péče o závislou osobu se vždy hodnotí pro vlastní důchod

Měsíční částka starobního důchodu významně závisí na získané době pojištění. Do doby pojištění se kromě odpracovaných let započítávají i náhradní doby pojištění, přičemž mezi náhradní doby pojištění patří i péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek.

Náhradní dobou pojištění je doba péče o bezmocnou osobu mladší 10 let v jakémkoliv stupni závislosti a u starších osob v případě stupni závislosti II, III nebo IV, jestliže pečující žije s danou osobou v jedné domácnosti. Ze zákona se podmínka domácnosti nevyžaduje, když se jedná o blízkou osobu.

Čtěte také: Atraktivita vybírání předdůchodu poroste. A nejen kvůli zpřísnění předčasných důchodů

Omyl pátý: Výše přiznaného důchodu ovlivňuje částku příspěvku na péči

Měsíční částka starobního důchodu se liší v závislosti na průběhu pojištění. Tato skutečnost však nemá žádný vliv na příspěvek na péči. Neplatí, že od určité měsíční částky starobního důchodu příspěvek nenáleží nebo se nějak krátí. I občané s nadprůměrným starobním důchodem mohou pobírat příspěvek na péči.

Omyl šestý: Předdůchodce nemá na příspěvek na péči nárok

předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Pobírání předdůchodu však nijak nelimituje možnost čerpání příspěvku na péči.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 39 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY