Zůstali jste s dítětem sami? O jaké dávky můžete v takové situaci požádat

02.02.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Situace, kdy se na každodenní péči o dítě podílí pouze jeden rodič, bývá obvykle náročná vzhledem k finanční situaci domácnosti. Obzvlášť když se druhý rodič o dítě nezajímá a nehradí ani výživné. Jaké dávky mohou pomoci v takových případech?

Nepříznivá finanční situace v rodině může ovlivnit uspokojování potřeb dítěte. V takovém případě je dobré mít přehled, o jaké dávky mohou samoživitelé požádat. I přes to, že se častěji do této role dostávají ženy, budeme v článku pracovat s pojmem „samoživitelé“.

Nebudeme brát v potaz příspěvky související s narozením dítěte, na které má nárok každý, pokud splní zákonné podmínky (peněžitá pomoc v těhotenství a mateřství, rodičovská). Tyto dávky nejsou spojené s výší příjmu rodiny. 

Výjimkou je však porodné, které nenáleží každému, ale posuzuje se právě podle příjmu domácnosti. Od roku 2015 má na porodné nárok pouze domácnost, jejíž příjem je nižší než 2,4násobek životního minima. Do příjmu se nezapočítává přídavek na dítě. Pro nárok na porodné v roce 2024 vyzkoušejte naši kalkulačku.

Zdroj: Depositphotos

Přídavky na dítě

Přídavek na dítě je dávkou státní sociální podpory, jejímž úkolem je pomoci s úhradou nákladů, které souvisí s péčí o děti. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem domácnosti za předchozí čtvrtletí. Ten nesmí být vyšší než 3,4násobek životního minima. Přídavek na dítě se poskytuje ve dvou výměrách, a to v základní a zvýšené. Výši přídavku na dítě si můžete vypočítat v naší kalkulačce.

Od roku 2023 činí přídavky na dítě:

  • dítě do 6 let – 830 Kč, zvýšená výměra – 1330 Kč,

  • dítě od 6 do 15 let – 970 Kč, zvýšená výměra – 1470 Kč,

  • dítě od 15 do 26 let – 1080 Kč, zvýšená výměra – 1 580 Kč.

Nárok na zvýšený příspěvek náleží, pokud některá z posuzovaných osob měla v každém měsíci rozhodného období příjem ze závislé činnosti (zaměstnání) alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce, ze samostatné činnosti (podnikání), z nemocenského pojištění, z důchodového pojištění, z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, nebo z rodičovského příspěvku, pokud mu předcházela mateřská (peněžitá pomoc v mateřství).

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je další dávkou státní sociální podpory. Obecně na něj mají nárok ti, kteří za náklady spojené s bydlením zaplatí více než 30 % svého příjmu. Pro posouzení nároku na dávku se dokládají příjmy a náklady na bydlení za dané čtvrtletí. Povinně se od roku 2023 dokládá pouze 1. až 3. čtvrtletí.

Do rozhodného příjmu se započítává také přídavek na dítě a rodičovský příspěvek

Od roku 2024 se u příspěvku na bydlení snížily normativní náklady, proto řada lidí dostane na příspěvku méně než loňský rok. Pro zjištění výše příspěvku na bydlení můžete využít naši kalkulačku.

Dávky hmotné nouze

Vedle dávek státní sociální podpory mohou samoživitelé v závislosti na jejich příjmech žádat také o dávky hmotné nouze. 

Doplatek na bydlení

Kromě příspěvku na bydlení existuje rovněž doplatek na bydlení, na který mají nárok pouze ti, kteří se nacházejí v tzv. hmotné nouzi. V hmotné nouzi se ocitnou ti, jejichž příjem je po odečtení nákladů na bydlení menší než částka živobytí

Další podmínkou pro to, aby na doplatek na bydlení dosáhli, je, že se nemohou z různých zdravotních či sociálních důvodů postarat o to, aby si zvýšili příjem vlastními silami.

Podmínkou pro přiznání doplatku na bydlení je pobírání příspěvku na bydlení. Doplatek na bydlení se vypočte jako rozdíl mezi odůvodněnými náklady na bydlení (po odečtení příspěvku na bydlení) a příjmem zvýšeným o příspěvek na živobytí a poníženým o částku živobytí.

Tip: Sociální dávky pro chudé rodiny se změní. Jak bude nový systém podpory vypadat?

Příspěvek na živobytí

Částka živobytí je stanovena individuálně úředníky podle aktuální situace žadatele. Její výše nesmí být nižší než existenční minimum = 3130 Kč. Pro nárok je důležitá výše nákladů na bydlení domácnosti. Příspěvek bude přiznán tomu, komu nezbývá po uhrazení nákladů spojených s bydlením dostatek financí k uspokojení základních životních potřeb (jídlo, oblečení, léky apod.).

Příjem rodiny se nebere pro výpočet celý, ale počítá se pouze s jeho procentuální částí. Orientační výši částky živobytí a další informace k výpočtu najdete po otevření tohoto odkazu.

Mimořádná okamžitá pomoc 

Jak už název vypovídá, mimořádná okamžitá pomoc je Úřadem práce vyplacená okamžitě po jejím přiznání. Jejím úkolem je chránit rodiny v neočekávaných situacích (živelní pohromy, potřeba nového spotřebiče, úhrada kauce apod.). Vyplácí se jednorázově a je nenároková.

Úředníci pro stanovení nároku na okamžitou pomoc postupují individuálně. Zohledňují výši příjmu posuzovaných osob a jejich celkovou socioekonomickou situaci. Jednotlivé situace, při kterých lze žádat o mimořádnou okamžitou pomoc, jsou k nalezení zde.

Náhradní výživné

Jestliže vám partner neposkytuje z nějakého důvodu výživné, můžete požádat o tzv. náhradní výživné stát. Maximální měsíční částka výživného hrazeného státem činí 3000 korun měsíčně. Od listopadu roku 2023 se doba jeho poskytování prodloužila ze 2 let na 4 roky. Náhradní výživné slouží jako náhrada výživného za neplatícího/částečně platícího rodiče dítěte. Postup, jak o náhradní výživné zažádat, a bližší informace naleznete zde.


Čtěte také: O kolik se dlužníkům zvýšily srážky ze mzdy? Porovnání s rokem 2023 v příkladech
 
 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY