Zprávy a aktuality

Deset důležitých pojistných čísel za rok 2014

Včera | Petr Gola

Všichni občané, kteří měli alespoň po část roku 2014 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, musí do 4. května doručit na místně příslušné OSSZ "přehled o příjmech a výdajích za rok 2014". Podívejme se na vybraných 10 čísel, které je při vyplňování tohoto tiskopisu znát.
Jak se liší výše daní  za rok 2014 v závislosti na rodinné situaci?

Jak se liší výše daní za rok 2014 v závislosti na rodinné situaci?

2.3. | Petr Gola

Celkové daňové odvody zaměstnance za rok 2014 se při stejné mzdě značně liší na rodinné situaci. Sleva na manželku a daňové zvýhodnění snižují daň z příjmu fyzických osob a celkové daňové zatížení. Jak se může lišit daňové zatížení za rok 2014 u průměrné mzdy si spočítáme na praktické příkladu.
Kolik činí daně z láhve alkoholu?

Kolik činí daně z láhve alkoholu?

27.2. | Petr Gola

Konečnou cenu oblíbené lihoviny ovlivňuje sazba spotřební daně a DPH mnohdy více než ze 40 %. Podívejme se na praktický výpočet zdanění v Česku a porovnejme spotřební daň u jedné láhve s ostatními členskými zeměmi EU v roce 2015.
Kdo musí za rok 2014 podat daňové přiznání?

Kdo musí za rok 2014 podat daňové přiznání?

26.2. | Redakce

Daňové přiznání není pouze záležitostí živnostníků, v některých případech je jeho vyplnění povinné i pro zaměstnance. Jak je tomu u příležitostných příjmů, proč je důležité si pohlídat časový test či co znamená limit 6 tisíc korun, objasňují následující řádky.
Pokuty od zdravotní pojišťovny pro OSVČ

Pokuty od zdravotní pojišťovny pro OSVČ

25.2. | Petr Gola

Do 4. května 2015 musí všechny OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) doručit své zdravotní pojišťovně "přehled o příjmech a výdajích za rok 2014". Nedoručení je sankciováno. Jaké pokuty mohou zdravotní pojišťovny OSVČ udělovat?
Deset omylů při vyplňování daňového přiznání

Deset omylů při vyplňování daňového přiznání

23.2. | Petr Gola

Daňové přiznání za rok 2014 je nutné doručit na finanční úřad do 1. dubna. Při vyplňování daňového přiznání dochází někdy zbytečně k chybám. Ukážeme si deset omylů, které přináší daňové problémy.
Minimální mzda v EU v roce 2015

Minimální mzda v EU v roce 2015

20.2. | Petr Gola

Ve Francii, Irsku, Německu, Nizozemí, Belgii, Velké Británii a Lucembursku je minimální měsíční mzda vyšší než 40 tisíc korun. Z členských zemí EU je nižší minimální mzda po přepočtu na koruny nižší než v Česku pouze v Bulharsku, Rumunsku a Litvě.
Pět případů, kdy je vyplnění daňového přiznání radost

Pět případů, kdy je vyplnění daňového přiznání radost

18.2. | Petr Gola

Vyplnění a odevzdání daňového přiznání automaticky neznamená, že se bude současně s jeho odevzdáním platit daň. Některým občanům vznikne nárok na daňovou vratku. Mnohdy v řádech tisícikorun až desetitisíc korun. Podívejme se na pět vybraných případů.
Sedm případů, kdy je zdravotní pojištění vyšší než daň z příjmu

Sedm případů, kdy je zdravotní pojištění vyšší než daň z příjmu

16.2. | Petr Gola

Sazba daně z příjmu fyzických osob je vyšší sazba zdravotního pojištění. Přesto se v některých případech platí na zdravotním pojištění více než na dani z příjmu. Jak je to možné? Podívejme se na praktické výpočty.
Zdravotní pojištění v roce 2015 v deseti číslech

Zdravotní pojištění v roce 2015 v deseti číslech

9.2. | Petr Gola

Všichni občané s trvalým pobytem v Česku musí být vedeni v registru některé zdravotní pojišťovny a odvádět zdravotní pojištění. Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Jak se liší platba na zdravotním pojištění? Podívejte se na deset důležitých čísel pro placení zdravotního pojištění v roce 2015.
DPH v EU v roce 2015

DPH v EU v roce 2015

6.2. | Petr Gola

V Lucembursku byla od roku 1992 základní sazba DPH na úrovni 15 %. I v roce 2015 je nejnižší základní sazba DPH ze zemí EU v Lucembursku, avšak již na úrovni 17 %. Nadále tak v EU pokračuje daňový trend zvyšování sazeb DPH. Jak vysoké jsou sazby DPH v EU v roce 2015?
Kdy živnostník neuplatní daňové zvýhodnění na děti?

Kdy živnostník neuplatní daňové zvýhodnění na děti?

4.2. | Petr Gola

Daňové zvýhodnění na děti snižuje daňovou povinnost. V případě, že je vypočtená daň z příjmu nižší než daňové zvýhodnění, tak vzniká nárok na daňový bonus. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně. OSVČ jednou ročně v daňovém přiznání. Kdy nemají OSVČ za rok 2014 nárok na daňové zvýhodnění?
S čím počítat při stanovení výdajů paušálem v osmi bodech

S čím počítat při stanovení výdajů paušálem v osmi bodech

2.2. | Petr Gola

Podmínky pro uplatnění výdajů paušálem se v posledních letech zpřísnily. Nadále je však stanovení výdajů paušálem pro mnoho OSVČ výhodné. Jednoduchost, administrativní nenáročnost a srozumitelnost jsou velkým plus. S čím při stanovení výdajů paušálem počítat?
Jak se počítá solidární daň za rok 2014?

Jak se počítá solidární daň za rok 2014?

28.1. | Redakce

Všichni zaměstnanci a OSVČ s vyššími příjmy odvádějí i v roce 2014 takzvanou solidární daň. Ta za loňský rok činí 7 % z příjmu nad 1 245 216 Kč.
Přiznání k dani z nemovitých věcí na poslední chvíli

Přiznání k dani z nemovitých věcí na poslední chvíli

27.1. | Veronika Tomanová

Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2015 se nezadržitelně blíží. Na jaké novinky v této oblasti si dát pozor a jak podat daňové přiznání na poslední chvíli informuje následující článek.
Doklady snižující daň doručte mzdové účetní do 15. února

Doklady snižující daň doručte mzdové účetní do 15. února

26.1. | Redakce

Za zaměstnance vyřizuje veškeré daňové povinnosti zpravidla zaměstnavatel, který za ně provádí roční zúčtování daně. V takovém případě musejí zaměstnanci doručit mzdové účetní všechny potřebné doklady do 15. února. Zaměstnanci podávající si daňové přiznání sami mají na vše více času.
Srážky ze mzdy v roce 2015

Srážky ze mzdy v roce 2015

21.1. | Petr Gola

Zaměstnanci mající problémy řádně hradit své závazky musí počítat s rychlou exekucí ze mzdy. Věřitelé si své pohledávky důsledně hlídají a k exekuci ze mzdy přistupují velmi rychle. Kolik musí dlužníkovi zůstat z výplaty v roce 2015?
Jak podat daňové přiznání elektronicky?

Jak podat daňové přiznání elektronicky?

20.1. | Veronika Tomanová

Od 1. ledna 2015 mají daňové subjekty, které mají zpřístupněnu datovou schránku nebo povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, povinnost činit veškerá podání vůči finančnímu úřadu pouze elektronicky. Následující článek shrnuje praktické informace o pro poplatníky novém způsobu elektronického podávání písemností - datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
Kdo platí nejméně na sociálním pojištění?

Kdo platí nejméně na sociálním pojištění?

19.1. | Petr Gola

Zaměstnanci odvádí na sociálním pojištění 6,5 % ze své hrubé mzdy. Přesto někteří zaměstnanci odvádí na sociálním pojištění méně. Proč? Obdobná situace je i u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Podívejme se na praktické výpočty v roce 2015.
Kdo platí nejvíce na povinném pojistném?

Kdo platí nejvíce na povinném pojistném?

16.1. | Petr Gola

Přestože je sazba sociálního a zdravotního pojištění pro všechny zaměstnance a všechny OSVČ stejná, tak někteří občané platí na povinném pojistném efektivně více než jiní. Jak je to možné? Podívejme se na praktické výpočty dle legislativy roku 2015.
Rozšíření povinnosti elektronického podávání daňových přiznání

Rozšíření povinnosti elektronického podávání daňových přiznání

15.1. | Veronika Tomanová

Od 1. ledna 2015 se rozšířila povinnost elektronického podávání daňových přiznání a jiných písemností na další daňové subjekty. Týká se tato povinnost i vás? A jaké sankce vám hrozí, pokud budete dále podávat v papírové formě. Informace přináší následující článek.
Pět případů, kdy si v roce 2015 finančně polepšíte

Pět případů, kdy si v roce 2015 finančně polepšíte

9.1. | Petr Gola

Pro rok 2015 došlo k několika legislativním změnám, které mají vliv na rodinné hospodaření. Kdo si v roce 2015 finančně polepší a o kolik? Podívejte se na pět situací, kdy budou mít občané a rodiny více peněz.
Pět případů, kdy budete platit více na sociálním pojištění

Pět případů, kdy budete platit více na sociálním pojištění

5.1. | Petr Gola

Pro rok 2015 se nemění sazby sociálního pojištění. Ani pro zaměstnance ani pro OSVČ. Přesto někteří občané budou platit více na sociálním pojištění. Podívejme se na praktické příklady. Kdo si pohorší a o kolik?
5 případů, kdy budete platit v roce 2015 více na zdravotním pojištění

5 případů, kdy budete platit v roce 2015 více na zdravotním pojištění

30.12. | Petr Gola

Přestože zůstává pro rok 2015 sazba zdravotního pojištění pro zaměstnance i OSVČ stejná, tak někteří zaměstnanci nebo živnostníci zaplatí na zdravotním pojištění více než v roce 2014. Jak je to možné? Podívejme se na praktické příklady.
Ve kterých zemích je daňový systém jednoduchý?

Ve kterých zemích je daňový systém jednoduchý?

19.12. | Petr Gola

Jednoduché a nízké daně pomáhají zlepšovat podnikatelské prostředí. České daně jsou přitom až na 119. místě, jak vyplývá ze studie Světové banky a PwC "Paying Taxes 2015".
Jak ukončit pracovní poměr v roce 2015?

Jak ukončit pracovní poměr v roce 2015?

17.12. | Redakce

Na způsobu ukončení pracovního poměru závisí, do kterého dne musí zaměstnanec svoji práci pro zaměstnavatele vykonávat, zdali obdrží odstupné nebo na jak vysokou podporu v nezaměstnanosti vznikne nárok.
Pět případů, kdy OSVČ nemusí platit minimální zálohu na zdravotním pojištění

Pět případů, kdy OSVČ nemusí platit minimální zálohu na zdravotním pojištění

15.12. | Petr Gola

Všechny OSVČ na hlavní činnost musí platit alespoň minimální měsíční zálohu. Pro rok 2015 je to částka 1 797 Kč. OSVČ na vedlejší činnost však nikoliv. Například zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností měsíční zálohy vůbec neplatí a zdravotní pojištění doplatí jednorázově.
Finanční situace rodin s dětmi se příští rok zlepší

Finanční situace rodin s dětmi se příští rok zlepší

10.12. | Redakce

Pro rok 2015 dochází k řadě legislativních změn, které dolehnou na rodinné hospodaření. Podívejme se na vybrané změny, ze kterých bude mít rodinná peněženka radost.
Pět případů, kdy obdrží zaměstnanec daňový přeplatek

Pět případů, kdy obdrží zaměstnanec daňový přeplatek

10.12. | Petr Gola

Zaměstnanci, kteří požádají zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně, se mohou mnohdy těšit na vratku daně v řádech tisícikorun. Podívejme se na pět vybraných případů, kdy zaměstnanec obdrží daňový přeplatek.
Jak bohaté jsou evropské domácnosti?

Jak bohaté jsou evropské domácnosti?

8.12. | Petr Gola

Životní úroveň evropských domácností lze dobře porovnat dle přepočteného mediánu příjmu. Jaký příjem musí mít jednotlivé domácnosti, aby měla rodina "nadprůměrnou životní úroveň"? Jak se liší hranice "bohatství" v Česku a ostatních evropských zemích?
Norská rodina má měsíční příjem 100 tisíc Kč a je "chudá", kdo je v Evropě "chudý"?

Norská rodina má měsíční příjem 100 tisíc Kč a je "chudá", kdo je v Evropě "chudý"?

5.12. | Petr Gola

Hranice "chudoby" se v evropských zemích liší. "Chudé" domácnosti v Norsku, Švýcarsku nebo Finsku jsou v porovnání s českými poměry bohaté. Jak vysoká je příjmová hranice "chudoby" v evropských zemích?
Loajalita k zaměstnavateli nebo přehlížení nedostatků?

Loajalita k zaměstnavateli nebo přehlížení nedostatků?

4.12. | Zbyněk Drobiš

Kde jsou hranice mezi loajalitou k zaměstnavateli a přehlížením nedostatků zaměstnavatele, který může ohrožovat svou činností životní prostředí? Představíme si nález Ústavního soudu, který se zabýval obdobnou otázkou.
Děti a daňová povinnost v Česku a v zemích OECD

Děti a daňová povinnost v Česku a v zemích OECD

3.12. | Petr Gola

Daňové zvýhodnění je efektivní finanční pomocí státu rodinám s dětmi. Daňové zvýhodnění snižuje vypočtenou daň z příjmu. Rodiči s nižšími příjmy vzniká nárok na daňový bonus. Kdy nezaplatí rodič s dvěma dětmi nic na dani a ještě obdrží daňový bonus? Jak se liší zdanění bezdětného zaměstnance a zaměstnance s dětmi v zemích OECD?
Nejlepší podmínky k podnikání jsou v Singapuru

Nejlepší podmínky k podnikání jsou v Singapuru

24.11. | Petr Gola

Singapur, Nový Zéland, Hongkong, Dánsko, Korea, Norsko, USA, Velká Británie, Finsko a Austrálii - to je desítka zemí s nejlepšími podmínkami pro byznys, jak vyplývá z aktuální publikace Světové banky "Doing Business 2015". Jak si stojí Česko? Proč je tak důležité zlepšovat podmínky pro podnikání?
Živnostník manželku zaměstnat nemůže, řešením je spolupráce

Živnostník manželku zaměstnat nemůže, řešením je spolupráce

18.11. | Petr Gola

Dle zákoníku práce nemohou podnikatelé - fyzické osoby zaměstnat svoji manželku. Jak postupovat, když manželka se samostatnou výdělečnou činností pomáhá? Manželka bude spolupracující osoba se stejnými povinnostmi jako ostatní OSVČ.
Osm případů, kdy si budete sami platit zdravotní pojištění

Osm případů, kdy si budete sami platit zdravotní pojištění

10.11. | Petr Gola

Zaměstnanci nemají s placením zdravotního pojištění žádné starosti. Za výpočet zdravotního pojištění a jeho zaplacení na účet příslušné zdravotní pojišťovny je zodpovědný jejich zaměstnavatel. Někteří občané si však musí platit zdravotní pojištěni sami, jinak jim hrozí sankce. Kdo si sám musí platit zdravotní pojištění?
Co dělat, když se chci stát daňovým poradcem?

Co dělat, když se chci stát daňovým poradcem?

7.11. | Michal Ruml

K tomu, abyste se stali daňovým poradcem, je nutné vykonat kvalifikační zkoušky na daňového poradce. Přečtěte si, co vše musíte splnit, abyste mohli takovou zkoušku vykonat a začít podnikat jako daňový poradce.
Jak drahý je průměrný zaměstnanec?

Jak drahý je průměrný zaměstnanec?

5.11. | Petr Gola

Mzdové náklady zaměstnavatele za zaměstnance jsou vyšší než hrubá mzda sjednaná v pracovní smlouvě nebo mzdovém výměru. Zaměstnavatelé v Česku odvádí za zaměstnance dalších 34 % na povinném pojistném. Kolik stojí zaměstnavatele zaměstnanec s průměrnou mzdu v Česku? A kolik v ostatních vyspělých zemích světa?
Měnit či neměnit sazby DPH?

Měnit či neměnit sazby DPH?

3.11. | Petr Gola

Rozdíl v daňové politice mezi vyspělými evropskými a mimoevropskými zeměmi je velmi dobře vidět u DPH. V mimoevropských zemích jsou sazby DPH nižší a ke změnám dochází méně často než v evropských zemích. Jak vysoké jsou sazby DPH v Česku a jak často se mění?
Přivýdělek a daně v roce 2015

Přivýdělek a daně v roce 2015

20.10. | Petr Gola

Zaměstnanci odvádí ze své hrubé mzdy daň z příjmu a povinné pojistné. Zaměstnání je hlavní činnosti. Proto při přivýdělku formou samostatné výdělečné činnosti je výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmu a pro zdanění platí určité výhody. Podívejme se na praktickém příkladu, jak to bude v roce 2015.
Rodiče budou platit méně na dani z příjmu

Rodiče budou platit méně na dani z příjmu

16.10. | Redakce

Vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další dítě od roku 2015 a nová daňová sleva na školku již za rok 2014, to jsou dvě příznivé legislativní novinky, díky nimž daňová povinnost rodin s dětmi klesne.
Kdy se zkrácený pracovní úvazek v příštím roce prodraží?

Kdy se zkrácený pracovní úvazek v příštím roce prodraží?

29.9. | Petr Gola

Zvýšení minimální měsíční mzdy od ledna 2015 z 8 500 Kč na 9 200 Kč v praxi rovněž znamená, že se zvýší minimální částka, kterou musí za zaměstnance obdržet na svůj účet zdravotní pojišťovna. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek mohou platit více na zdravotním pojištění. Proč? Podívejme se na praktické výpočty.
Finanční dopady zvýšení minimální mzdy na 9 200 Kč

Finanční dopady zvýšení minimální mzdy na 9 200 Kč

26.9. | Petr Gola

Vláda zvýšila od ledna 2015 minimální mzdu na 9 200 Kč. Zvýšení minimální mzdy je tedy vyšší než se původně plánovalo. Jak se konkrétně promítne zvýšení minimální mzdy ve firemních nákladech, čisté mzdě zaměstnance a v dalších daňových souvislostech?
Dvě třetiny manažerů podporují ohlašovací povinnost při převodu do daňového ráje

Dvě třetiny manažerů podporují ohlašovací povinnost při převodu do daňového ráje

25.9. | Redakce

Pokud vláda zavede pro podnikatele ohlašovací povinnost při převodu peněz do takzvaných daňových rájů, bude to mít pozitivní efekt v boji s daňovými úniky. Pro podobné opatření se v exkluzivním průzkumu provedeném společností Mazars vyjádřily téměř dvě třetiny dotázaných manažerů. Odpovídalo celkem 102 respondentů, většina z nich v českých firmách zastává posty výkonných a finančních ředitelů.
Kolik platíme na zdravotním pojištění?

Kolik platíme na zdravotním pojištění?

24.9. | Petr Gola

Pro zdravotní pojišťovny není klient jako klient. Nejméně inkasují zdravotní pojišťovny za státní pojištěnce, nejvíce od občanů s nadstandardními příjmy. Jaké jsou aktuální platby na zdravotním pojištění? Jak se promítne do plateb zvýšení minimální mzdy?
Devět chyb OSVČ při platbě zdravotního pojištění

Devět chyb OSVČ při platbě zdravotního pojištění

17.9. | Petr Gola

Na dani z příjmu fyzických osob nemusí OSVČ během roku zaplatit nic. Zdravotní pojištění musí být placeno vždy. Placení zdravotního pojištění je povinné. Podívejme se na vybraných 9 chyb OSVČ, které znamenají vznik penále.
Jak moc je v Česku progresivní zdanění?

Jak moc je v Česku progresivní zdanění?

15.9. | Petr Gola

V Česku odvádíme na dani z příjmu fyzických osob 15 % z daňového základu. Občané s ročním příjmem nad 1 245 216 Kč odvádí z příjmu nad uvedenou hranici ještě 7% solidární daň. Jak moc je v Česku skutečná sazba daně z příjmu fyzických osob progresivní? Podívejme se na praktické výpočty.
Osvobození nepeněžních plnění vynakládaných na péči o zaměstnance se může významně zúžit

Osvobození nepeněžních plnění vynakládaných na péči o zaměstnance se může významně zúžit

8.9. | Redakce

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny bude v září projednávat vládní návrh zákona obsahující opatření v daňové oblasti oznámené MF. Daňové osvobození nepeněžních plnění vynakládaných na péči o zaměstnance a jeho rodinné příslušníky se totiž dle aktuálně platné novely může pro rok 2015 významně zúžit.
Měsíční zisk 11 tisíc nebo minimální mzdu?

Měsíční zisk 11 tisíc nebo minimální mzdu?

8.9. | Petr Gola

OSVČ musí vždy zaplatit povinné pojistné alespoň v minimální výši. Začátek samostatné výdělečné činnosti je vhodné dobře promyslet. Než nízký zisk, to je výhodnější pracovat za minimální mzdu. Měsíční disponibilní příjem je vyšší a zaměstnanci mají vyšší sociální jistoty.
Pět případů, kdy nemáte na prominutí penále nárok

Pět případů, kdy nemáte na prominutí penále nárok

1.9. | Petr Gola

Neplacení zdravotního pojištění v zákonném termínu je sankciováno. Za každý den prodlení je předepsáno penále. Zdravotní pojišťovny si své pohledávky dobře hlídají a dlužné pojistné i penále je vymáháno. Penále může být prominuto. Podívejme se však na pět případů, kdy není možné penále na zdravotním pojištění prominout.
Pracující důchodci mají opět nárok na daňovou slevu

Pracující důchodci mají opět nárok na daňovou slevu

11.8. | Redakce

Na základě rozhodnutí Ústavního soudu z 30. července mají výdělečně činní důchodci již za rok 2014 nárok na daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Pracující nebo samostatně výdělečně činní důchodci mají pro letošní rok stejné daňové podmínky jako ostatní občané.
Nízký příjem a daňový bonus

Nízký příjem a daňový bonus

11.8. | Petr Gola

Zaměstnanci s nízkou mzdou nebo OSVČ s nízkým ziskem nemusí na dani z příjmu fyzických osob zaplatit nic. Při uplatnění daňového zvýhodnění na děti mohou dokonce obdržet daňový bonus. Pro přiznání daňového bonusu musí být splněny zákonné podmínky. Proč jsou v některých případech pro zaměstnance výhodnější?
Pět případů, kdy daňový bonus nedostanete

Pět případů, kdy daňový bonus nedostanete

8.8. | Petr Gola

Rodiny s dětmi jsou podporovány formou daňového zvýhodnění. Když je vypočtená daň z příjmu nižší než daňové zvýhodnění, vzniká nárok na daňový bonus vyplácený státem. Zaměstnanci s nižší hrubou mzdou mají díky daňovému bonusu vyšší čistou mzdu než hrubý příjem. Podívejme se na pět případů, kdy nárok na daňový bonus nevzniká.
Jak velký je v Česku prostor pro zvýšení minimální mzdy?

Jak velký je v Česku prostor pro zvýšení minimální mzdy?

6.8. | Petr Gola

Od roku 2007 se minimální mzda zvýšila k 1. srpnu loňského roku poprvé, z 8 000 Kč na 8 500 Kč. Původně vláda počítala od ledna 2015 se zvýšením na 9 000 Kč měsíčně, poslední dohoda však počítá se zvýšením na 9 200 Kč. Jak vysoká je minimální mzda v zemích EU a dalších vyspělých zemích světa?
Průzkum: Manažeři věří registračním pokladnám

Průzkum: Manažeři věří registračním pokladnám

4.8. | Redakce

Zavedení registračních pokladen by podle většiny českých manažerů omezilo daňové úniky a zvýšilo příjmy státního rozpočtu. Naopak k efektu účtenkové loterie jsou spíše skeptičtí. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti Mazars.
Placení daně z příjmu není samozřejmostí

Placení daně z příjmu není samozřejmostí

1.8. | Petr Gola

Vypočtenou daň z příjmu fyzických osob lze snižovat o daňové slevy. Z důvodu využití daňových slev nemusí v Česku platit daň z příjmu ani OSVČ a zaměstnanci s průměrným příjmem. Podívejme se na praktické výpočty. Jak je to v zahraničí?
Deset případů, kdy nemáte nárok na daňové slevy

Deset případů, kdy nemáte nárok na daňové slevy

30.7. | Petr Gola

Daňové slevy výrazným způsobem snižují daňovou povinnost. Uplatnění daňových slev však není automatické, musí být splněny zákonné podmínky. Podívejme se na vybraných deset případů, kdy si nelze snížit daňovou povinnost v roce 2014 o daňové slevy, přestože to tak na první pohled nevypadá.
Zdanění práce dle rodinné situace

Zdanění práce dle rodinné situace

28.7. | Petr Gola

Celkové zdanění práce celé rodiny se může významně lišit. Záleží na výši příjmu, počtu daňových slev a nezdanitelných položek. Rodiny s dětmi jsou v Česku významně podporovány i nižším zdaněním. Rozdíly si ukážeme na praktických příkladech.
Téměř každá druhá firma se potýká se zpronevěrou

Téměř každá druhá firma se potýká se zpronevěrou

24.7. | Redakce

Největším problémem, který řeší téměř každá druhá firma, je zpronevěra neboli krádež majetku. Více než třetina se pak potýká se střetem zájmů. Z průzkumu vyplývá, že firemní opatření na detekci a prevenci těchto jednání jsou nedostatečná a neefektivní. Vyplývá to z průzkumu společnosti KPMG.
Jak na výdajové paušály v roce 2015?

Jak na výdajové paušály v roce 2015?

21.7. | Redakce

Projde-li novela zákona o daních z příjmů úspěšně legislativním procesem, pak budou od příštího roku všechny výdajové paušály omezeny stropem. Nové podmínky budou platit i pro živnostníky a zemědělce. Všechny OSVČ by měly včas provést důkladný finanční propočet, zdali se jim lépe vyplatí paušál, nebo daňová evidence.
Výdajový paušál: Ano či ne?

Výdajový paušál: Ano či ne?

10.7. | Petr Gola

Řada osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) přemýšlí, zdali stanovit výdaje paušálem či nikoliv. Odpověď není jednoznačná, záleží na konkrétní situaci. Podívejme se s čím je potřeba u výdajových paušálů počítat.
Jak vysoké platí Evropané daně?

Jak vysoké platí Evropané daně?

2.7. | Petr Gola

V členských zemích EU je celkové zdanění (měřeno % k HDP) vyšší než v mimoevropských zemích. Jedním z důvodů je propracovanější sociální systém, který je finančně nákladnější. I mezi evropskými zeměmi jsou rozdíly. Podívejme se na ně.
Sazba daně z příjmu u nízkých a vysokých mezd v Česku a ve světě

Sazba daně z příjmu u nízkých a vysokých mezd v Česku a ve světě

30.6. | Petr Gola

Zaměstnanci s nižší měsíční mzdou odvedou na dani z příjmu v porovnání se svojí hrubou mzdou méně než zaměstnanci s vyšší hrubou mzdu, i když v obou případech je daňová sazba 15 %. Jak je to možné? A jak se liší skutečná sazba daně z příjmu fyzických osob u nízkých a vysokých mezd ve světě?
Povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení po ukončení studia nevzniká

Povinnost hradit pojistné na sociální zabezpečení po ukončení studia nevzniká

25.6. | Redakce

Absolventi, kteří po skončení studia nezačnou pracovat nebo se zaregistrují na úřadu práce, nemají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění. Pokud absolvent nebo student vycestuje do zahraničí za prací nebo brigádou, nemusí tuto skutečnost oznamovat České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Deset důvodů vzniku dluhu na zdravotním pojištění

Deset důvodů vzniku dluhu na zdravotním pojištění

25.6. | Petr Gola

Placení zdravotního pojištění je povinné pro všechny občany, za státní pojištěnce však platí zdravotní pojištění stát. Povídejme se na deset praktických příkladů, jak se lze stát dlužníkem na zdravotním pojištění.
Stejný příjem, různé zdanění

Stejný příjem, různé zdanění

23.6. | Petr Gola

Zdanění se liší dle konkrétní životní situace. Pracovní kolegové mohou mít stejnou hrubou mzdu, přesto na bankovní účet obdrží rozdílné částky. Proto se zaměstnavatelé baví o hrubé mzdě, čistou mzdu mohou mít zaměstnanci rozdílnou, závisí na množství uplatnění daňových slev a odpočtů. Podívejme se na praktické příklady.
Zvýšení minimální mzdy v číslech

Zvýšení minimální mzdy v číslech

16.6. | Petr Gola

Tripartita se shodla na zvýšení minimální mzdy od příštího roku o 500 Kč, jestliže tento návrh schválí vláda, potom bude od ledna 2015 činit minimální měsíční mzda 9 000 Kč. Podívejme se na praktické dopady a propočty jak pro zaměstnavatele, tak zaměstnance či stát.
Doplatit si zpětně dobu důchodového pojištění je možné v omezeném rozsahu

Doplatit si zpětně dobu důchodového pojištění je možné v omezeném rozsahu

11.6. | Redakce

Pokud někomu chybí potřebná doba pojištění pro nárok na důchod, zákon mu umožní doplatit pouze jeden rok zpětně přede dnem podání přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění, a to bez uvedení důvodu. Smyslem institutu dobrovolného důchodového pojištění je umožnit lidem, aby se jim doba, kdy nejsou důchodově pojištěni, mohla započítat pro vznik nároku nejen na důchod starobní.
Jak se liší v Česku zdanění práce dle výše mzdy?

Jak se liší v Česku zdanění práce dle výše mzdy?

9.6. | Petr Gola

Při nadstandardních příjmech mají v Česku zaměstnanci nižší zdanění práce než zaměstnanci pracující za průměrnou mzdu, přestože je v Česku od roku 2013 zavedena 7% solidární daň. Jak je to možné? Podívejme se na praktický výpočet.
Jak stoupnou zaměstnavateli náklady při zvýšení hrubé mzdy o 1 000 Kč?

Jak stoupnou zaměstnavateli náklady při zvýšení hrubé mzdy o 1 000 Kč?

2.6. | Petr Gola

Zaměstnanec s hrubou mzdou 25 000 Kč stojí zaměstnavatele 33 500 Kč. Důvodem je placení vysokého povinného pojistného zaměstnavateli za zaměstnance. Mzdové náklady jsou v Česku vyšší o 34 % než hrubá mzda, jak je to v jiných zemích OECD?
Platba daně z nemovitých věcí v otázkách a odpovědích

Platba daně z nemovitých věcí v otázkách a odpovědích

27.5. | Veronika Tomanová

Nevíte si rady se zaplacením daně z nemovitých věcí? Následující článek vám odpoví na nejčastější dotazy týkající se této oblasti.
Zdravotní pojištění: Kolik platíme, kolik čerpáme?

Zdravotní pojištění: Kolik platíme, kolik čerpáme?

26.5. | Petr Gola

Zdravotní pojištění je v podstatě povinnou daní. Zatímco daň z příjmu fyzických osob někteří zaměstnanci a OSVČ neplatí a ještě obdrží daňový bonus, tak zdravotní pojištění se platí vždy. Sociální pojištění se platí pouze do ročního limitu, zdravotní pojištění se platí ze všech příjmů. Kolik na zdravotním pojištění platíme a kolik čerpáme?
Čtyři důvody, proč je výhodné zvyšovat daňové zvýhodnění

Čtyři důvody, proč je výhodné zvyšovat daňové zvýhodnění

21.5. | Redakce

Návrh ministerstva financí počítá od roku 2015 se zvýšením daňového zvýhodnění na dani na druhé a další dítě o 100 Kč měsíčně. Podpora rodin s dětmi formou vyššího daňového zvýhodnění je totiž finančně výhodnější a efektivnější než zvyšování porodného či přídavků na děti.
Platíme vysoké nebo nízké daně?

Platíme vysoké nebo nízké daně?

21.5. | Petr Gola

Rozdíly v daňových sazbách u základních daní (daní z příjmů, pojistného a DPH) se ve vyspělých členských zemích OECD citelně liší. Nejnižší daňové sazby jsou v Chile, nejvyšší v Belgii. Jak si stojí Česko? Podívejme se na "souhrnnou daňovou sazbu" za rok 2013.
Daňové trendy v zemích OECD

Daňové trendy v zemích OECD

19.5. | Petr Gola

Celkové zdanění práce ve většině členských zemích OECD v posledních třech letech stouplo. Zvyšovaly se daňové sazby, upravovaly se daňová pásma, došlo ke změnám u daňových slev nebo odčitatelných položek.
OSVČ a deset chyb u zdravotního pojištění

OSVČ a deset chyb u zdravotního pojištění

15.5. | Petr Gola

Placení zdravotního pojištění je povinné. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si musí řádně plnit své zákonné povinnosti, jinak hrozí předepsání penále nebo pokuty. Za zaměstnance vyřizuje zákonné povinnosti zaměstnavatel. Podívejme se na vybraných deset chyb, které přináší finanční sankce.
Jste OSVČ a v letošním roce se Vám nedaří jako loni? Zažádejte si o nižší zálohy na povinném pojistném

Jste OSVČ a v letošním roce se Vám nedaří jako loni? Zažádejte si o nižší zálohy na povinném pojistném

14.5. | Redakce

Měsíční záloha pro OSVČ na zdravotním a sociálním pojištění v roce 2014 po odevzdání „Přehledu“ závisí na výši zisku v roce 2013. Co když byl ale minulý rok ziskovější, než odpovídá současné finanční situaci v prvních měsících letošního roku? Řešením je žádost o snížení měsíčních záloh na povinném pojistném. Tímto krokem si OSVČ vylepší měsíční finanční tok.
Z jakého příjmu se platí maximální daň?

Z jakého příjmu se platí maximální daň?

13.5. | Petr Gola

Z důvodu uplatnění měsíční slevy na poplatníka neplatí zaměstnanci do měsíční hrubé mzdy 10 290 Kč daň z příjmu fyzických osob. Ve většině vyspělých zemích světa je zavedeno progresivní zdanění, mnohdy však horní sazba daně platí až pro příjmy nad 10násobek průměrné mzdy.
Deset různých příjmů v důchodu a zdravotní pojištění

Deset různých příjmů v důchodu a zdravotní pojištění

9.5. | Petr Gola

Placení zdravotního pojištění je v Česku povinné. Za důchodce platí zdravotní pojištění stát. Každoročně však stoupá počet občanů mající i v důchodovém věku příjmy, ať už z aktivní práce nebo pasivní z pronájmu nebo investic. Kdy se z příjmů v důchodu platí zdravotní pojištění a kdy nikoliv? Podívejme se na deset častých případů.
Zdanění cigaret v Česku a EU pod lupou

Zdanění cigaret v Česku a EU pod lupou

7.5. | Petr Gola

V Česku, stejně jako ostatních zemích EU, stoupá zdanění cigaret. Evropským trendem je zvyšování spotřební daně. Kolik se platí na spotřební dani a DPH u cigaret v roce 2014 v Česku v porovnání s evropskými zeměmi?
Průměrná měsíční mzda nad 100 tisíc Kč? V osmi zemích OECD

Průměrná měsíční mzda nad 100 tisíc Kč? V osmi zemích OECD

5.5. | Petr Gola

Za rok 2013 činila v Česku průměrná měsíční mzda 25 128 Kč, v rámci zemí OECD jsou mzdy v Česku podprůměrné. V loňském roce byla průměrná měsíční mzda v osmi členských zemích OECD vyšší než 100 tisíc Kč. Ve kterých vyspělých zemích se "bere" nejvíc?
Kupní síla průměrné mzdy ve světě

Kupní síla průměrné mzdy ve světě

30.4. | Petr Gola

V západoevropských zemích jsou vyšší průměrné mzdy než ve východní Evropě, současně jsou zde však vyšší životní náklady. Při porovnání průměrné mzdy v paritě kupní síly jsou tak rozdíly mezi zeměmi OECD nižší než při porovnání pouze hrubých mezd.
Jste OSVČ? Nezapomeňte odevzdat „Přehledy“

Jste OSVČ? Nezapomeňte odevzdat „Přehledy“

28.4. | Redakce

Vyplněním a odevzdáním přiznání k dani z příjmu všechny daňové povinnosti pro OSVČ neskončily. Do 2. května je nutné odevzdat „Přehledy“ za rok 2013 na místně příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu, u které byly OSVČ v loňském roce klientem.
Podprůměrné a nadprůměrné mzdy: Jak se liší zdanění?

Podprůměrné a nadprůměrné mzdy: Jak se liší zdanění?

28.4. | Petr Gola

V Česku jsou rozdíly v míře zdanění mezi zaměstnanci pracujícími za podprůměrnou a nadprůměrnou mzdu jedny z nejnižších z členských zemí OECD. Podívejme se na praktické výpočty.
Finanční správa začne rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí

Finanční správa začne rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí

24.4. | Redakce

Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014. Stejně jako v předchozích letech, zasílá Finanční správa České republiky i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této daně.
Kde není minimální mzda ani 2 tisíce a kde 50 tisíc Kč?

Kde není minimální mzda ani 2 tisíce a kde 50 tisíc Kč?

16.4. | Petr Gola

Minimální mzda není zavedena pouze ve většině členských zemích EU. Minimální mzda je legislativou stanovena i v USA, Rusku, Austrálii, Japonsku, Ukrajině nebo Argentině. Rozdíly jsou veliké, podívejme se na ně. Jak vysoká je minimální mzda v roce 2014 ve světě?
Výzkum: Za klesající výnosy z firemní daně nemůže agresivní daňová optimalizace

Výzkum: Za klesající výnosy z firemní daně nemůže agresivní daňová optimalizace

14.4. | Redakce

Nařčení korporací jako Apple, Google nebo Starbucks z agresivního daňového plánování vychází podle studie z implicitního přesvědčení, že korporace maximalizují svou hodnotu vůči společnosti pouze, pokud platí daně. A také přímo úměrně tomu, kolik daní platí. Ovšem korporace rovněž investují, vytváří pracovní příležitosti a jsou lídry inovací. Tyto činnosti naopak zpravidla nerealizují v daňových rájích.
Kolik je možné srazit exekučně ze mzdy v roce 2014?

Kolik je možné srazit exekučně ze mzdy v roce 2014?

14.4. | Petr Gola

V letošním roce musí zůstat dlužníkům při srážkách ze mzdy více než v roce 2013, neboť se zvýšily normativní náklady na bydlení. Jak se liší srážky ze mzdy v závislosti na rodinné situaci?
Posouzení daně při převodu nemovitosti bude provádět finanční úřad

Posouzení daně při převodu nemovitosti bude provádět finanční úřad

10.4. | Redakce

Začátek nového roku 2014 byl charakterizován nezvykle velkým množstvím legislativních změn, které významně ovlivní denní život většiny obyvatel. Nejvýznamnější změnou je Nový občanský zákoník, na který se soustřeďuje nejvíce pozornosti, ale nelze přitom opomíjet i další významné nové zákony a podzákonní normy. Významnou novinkou, která se týká široké veřejnosti je nový zákon č. 340/2013 O nabytí nemovitostí a s ním související placení daně při převodu nemovitostí.
Mám dva příjmy. Jak je to s placením zdravotního pojištění?

Mám dva příjmy. Jak je to s placením zdravotního pojištění?

9.4. | Petr Gola

Řada občanů má pravidelně každý měsíc dva různé příjmy. Při souběhu dvou příjmů není výpočet zdravotního pojištění jednoznačný, v některých případech přináší dva příjmy výhody, jaké?
Příjmové rozdíly ve světě

Příjmové rozdíly ve světě

8.4. | Petr Gola

Přestože se i v Česku neustále rozevírají příjmové nůžky, stále patříme spolu se zeměmi Skandinávie mezi vyspělé země s nejnižšími příjmovými rozdíly mezi občany.
Podat daňové přiznání a zaplatit daň stihnete ještě bez sankce

Podat daňové přiznání a zaplatit daň stihnete ještě bez sankce

7.4. | Veronika Tomanová

Zákonný termín pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2013 sice již uplynul. Pokud jste ale ještě daňové přiznání nepodali a nezaplatili daň, můžete to ještě stihnout bez sankce. A co se stane, pokud daňové přiznání nepodáte vůbec?
Čím dál víc podnikatelů žádá své účetní o manipulaci účetnictví

Čím dál víc podnikatelů žádá své účetní o manipulaci účetnictví

3.4. | Redakce

Pocit morální odpovědnosti mezi podnikateli slábne. Od loňského února se podíl účetních, které podnikatelé žádají o zkreslení finančních výsledků firem, zvýšil z 21 na 27 procent. Recese podle průzkumu Komory certifikovaných účetních stále motivuje podnikatele k manipulaci svých finančních výsledků. Morálka finančního vykazování je nejhorší za uplynulé 3 roky.
EU: Jak vysoké je zdanění tvrdého alkoholu?

EU: Jak vysoké je zdanění tvrdého alkoholu?

2.4. | Petr Gola

Zdanění tvrdého alkoholu v evropských zemích v posledních letech stoupá. Důvodem je zvyšování spotřební daně i základní sazby DPH. Celkové zdanění u tvrdého alkoholu je ve všech evropských zemích vysoké. Rozdíly ve zdanění jsou značné, v Česku patří spotřební daň u tvrdého alkoholu k nižším. Porovnejme si výši spotřební daně u jedné láhve v korunách v jednotlivých zemích.
Slevové kupóny mohou představovat zajímavou daňovou výhodu

Slevové kupóny mohou představovat zajímavou daňovou výhodu

1.4. | Tomáš Procházka

Základní myšlenka slevového kupónu je v podstatě stejná jako nabídka akčního zboží nebo zboží na slevových portálech. Vždy se počítá s tím, že zákazník si kromě zlevněného produktu nakoupí i další produkty nebo služby, které obchod nabízí. Marže tohoto zboží pak ve výsledku vyrovná slevu, která je poskytnuta kupónem.
Zaplacené úroky z hypotéky či úvěru nesnižují vždy základ daně

Zaplacené úroky z hypotéky či úvěru nesnižují vždy základ daně

28.3. | Veronika Tomanová

Zaplacené úroky z hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření patří k nezdanitelným částkám základu daně z příjmů, o kterou si můžeme snížit daňovou povinnost o poměrně vysoké částky. Ne vždy je ale možné zaplacené úroky uplatnit.
Neodevzdání "Přehledu" přináší problémy

Neodevzdání "Přehledu" přináší problémy

24.3. | Petr Gola

Všechny OSVČ musí doručit své zdravotní pojišťovně "Přehled za rok 2013". Základní termín je do 2. května. Neodevzdání "Přehledu" neznamená, že nebude muset OSVČ zdravotní pojištění platit. Naopak se situace zhoršuje a přichází sankce.
Kdo musí podat „pojistné přiznání“?

Kdo musí podat „pojistné přiznání“?

10.3. | Redakce

OSVČ, které v loňském roce vstoupily do II. důchodového pilíře, musí poprvé vyplnit nový tiskopis: pojistné přiznání. Pojistné přiznání se odevzdává na finanční úřad současně s přiznáním k dani z příjmu fyzických osob.
EU: DPH v roce 2014

EU: DPH v roce 2014

10.3. | Petr Gola

Celkové daňové zatížení v členských zemích EU je vyšší než ve vyspělých mimoevropských zemích, jedním z hlavních důvodů jsou vysoké sazby daně z přidané hodnoty.
Jak eliminovat negativní dopad změn u výdajových paušálů?

Jak eliminovat negativní dopad změn u výdajových paušálů?

4.3. | Veronika Tomanová

V rámci přípravy přiznání k dani z příjmů fyzických osob u podnikatelů za rok 2013 je nutné si připomenout negativní změny v oblasti výdajových paušálů, které musíme v daňovém přiznání poprvé zohlednit. Koho tyto změny nejvíce postihnou a jak eliminovat jejich negativní dopad, informuje následující článek.
« Předchozí 1 2 3 4 6 8 10
Zobrazit všechny články

Fio Smartbanking pro Android s novými funkcemi

Fio banka zpřístupnila novou verzi aplikace Fio Smartbanking pro Android, která klientům umožní obsluhovat jejich účet z mobilu opět o něco komplexněji.

Autopojištění Allianz Direct

S Allianz autopojištěním náhradní vůz v případě krádeže na 30 dní zdarma.

Investice Finance.cz
Rejstřík Finance.cz
 
zavřít
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo