7 dní na odevzdání daňového přiznání. Na co si dát pozor?

27.03.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Většina daňových poplatníků zvládne vyplnění daňového přiznání sama. Jakých chyb se při vyplňování růžového formuláře vyvarovat? Na co si dát pozor a na co nezapomenout? Podívejme se na praktické příklady.

TIP: 6 snadných kroků, jak podat své první daňové přiznání

Které příjmy je nutno uvést v přiznání?

Do daňového přiznání za rok 2016 je nutné uvést všechny zdanitelné příjmy za rok 2016. Zaměstnanci mající např. příjem ze samostatné výdělečné činnosti nebo nájmu do daňového přiznání uvádí všechny zdanitelné příjmy, tedy i ze zaměstnání.

Praktický příklad

Zaměstnanec Surý zahájil v březnu 2016 samostatnou výdělečnou činnost. Poprvé bude podávat daňové přiznání. V minulých letech za něj zaměstnavatel prováděl roční zúčtování daně. Pan Surý se mylně domnívá, že do daňového přiznání uvede pouze příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 510 000 Kč a výdaje ve výši 230 000 Kč, když je mu ze mzdy odváděna daň zaměstnavatelem. Není tomu tak. Do daňového přiznání uvede i příjmy ze zaměstnání a od zaměstnavatele bude potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2016.


Čtěte také:
10 případů, kdy zaměstnanec podává daňové přiznání
Jak uplatnit výdajový paušál v daňovém přiznání za rok 2016?
Jak na výpočet daní u spolupracující osoby?

Formuláře ke stažení: Daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ

Daňově osvobozené příjmy

Před samotným vyplňováním daňového přiznání je vhodné mít udělaný soupis všech zdanitelných příjmů a souvisejících výdajů. Daňově osvobozené příjmy se do daňového přiznání neuvádí, vždy je tedy potřeba vědět, zdali se jedná o daňově osvobozený příjem či nikoliv.

Praktický příklad

Živnostnice paní Petrželová měla má za rok 2016 hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 496 500 Kč. Dále měla paní Petrželová příjem ve formě daru od svého otce ve výši 100 000 Kč, příjem z prodeje pozemku, který vlastnila 7 let, ve výši 700 000 Kč. Do daňového přiznání bude paní Petrželová uvádět pouze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti. U daru od otce a příjmu z prodeje pozemku jsou splněny zákonné podmínky pro daňové osvobození.


Čtěte také:
Jsou výhry osvobozeny od daně?
Jak zdanit příležitostný příjem?
Zrušení životního pojištění a daně

Snižte si základ daně o nezdanitelné položky

Celkový základ daně snižují nezdanitelné položky dle § 15 zákona o dani z příjmu. Nezdanitelnými položkami jsou při splnění zákonných podmínek: dary, úroky z úvěru na řešení vlastního bydlení, zaplacené příspěvky na penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření, zaplacené příspěvky na životním pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Každý daňový odpočet je nutné doložit příslušným dokladem. Každý doklad snižující výslednou daňovou povinnost musí být nedílnou součástí daňového přiznání. Nezdanitelné položky snižují daňový základ nejvíce do nuly.

Praktický příklad

Živnostnice paní Králová má za rok 2016 hrubý zisk z daňové evidence ve výši 205 000 Kč. Paní Králová uplatňuje daňové zvýhodnění na dceru ve výši 13 404 Kč. Paní Králové vychází nárok na daňový bonus, proto ji přijde zbytečné uplatňovat i odpočet u životního pojištění ve výši 12 000 Kč. Paní Králové se však vyplatí odpočet životního pojištění uplatnit, neboť ji vznikne nárok na vyšší daňový bonus.

  • Kdyby paní Králová daňový odpočet neuplatnila, potom by obdržela daňový bonus ve výši 7 494 Kč. Při uplatnění daňového odpočtu u životního pojištění vznikne paní Králové nárok na daňový bonus ve výši 9 294 Kč.

Čtěte také:
Jak na daňové odpočty?
Kdy je daň z příjmů za rok 2016 nulová?

Uplatněte všechny daňové slevy

Vypočtenou daň z příjmu snižují daňové slevy. Nárok na daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč mají všichni daňoví poplatníci podávající daňové přiznání za rok 2016. Dalšími daňovými slevami jsou: sleva na manželku (manžela) s vlastními ročními příjmy nepřesahujícími 68 000 Kč ve výši 24 840 Kč (na držitele průkazu ZTP/P je to částka 49 680 Kč), na invalidní důchod prvního a druhého stupně ve výši 2 520 Kč, na invalidní důchod třetího stupně 5 040 Kč, na průkaz ZTP/P ve výši 16 140 Kč, na studenta ve výši 4 020 Kč, školkovné maximálně ve výši 9 900 Kč na každé dítě a slevu na EET maximálně ve výši 5 000 Kč. Jeden z rodičů dále může uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Za celý rok 2016 činí daňové zvýhodnění na první dítě 13 404 Kč, na druhé dítě 17 004 Kč a na třetí a další dítě ve výši 20 604 Kč.

Praktický příklad

Zaměstnankyně Pokorná má povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob, protože měla v roce 2016 i příjem z pronájmu ve výši 55 000 Kč. V daňovém přiznání uplatní paní Pokorná základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, přestože měla podepsáno u svého zaměstnavatele prohlášení k dani a uplatňovala měsíčně daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč. Během roku se totiž vypočítává pouze zálohová daň z příjmu a v daňovém přiznání se vypočítá daň z příjmu za celý rok.


Čtěte také:
Na co nezapomenout v daňovém přiznání: Přehled daňových slev I.
Na co nezapomenout v daňovém přiznání: Přehled daňových slev II.
Jak uplatnit slevu na studenta v daňovém přiznání?
Kdy může živnostník uplatnit slevu na manželku a kdy nikoliv?
Kdy nevyužijete slevu na děti v daňovém přiznání?

Vyplňte daňové přílohy

Při příjmech ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o dani z příjmu, ať už byla vykonávána jako hlavní nebo vedlejší činnost, je nutné vyplnit přílohu číslo jedna daňového přiznání. Přílohu číslo dvě vyplňují lidé mající příjmy z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu a s ostatními příjmy dle § 10 zákona o dani z příjmu. Pro příjmy ze zahraničí je potřeba vyplnit i daňovou přílohu číslo tři. Lidé mající pouze příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu, kteří mají povinnost podat daňové přiznání, např. z důvodu souběžné práce pro více zaměstnavatelů, mohou vyplnit dvoustránkový daňový formulář.


Čtěte také:
Co dělat, když máte chybu v daňovém přiznání?
Kdo bude platit zálohy po odevzdání daňového přiznání za rok 2016?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ