Roční zúčtování daně: k čemu vám je sleva a kdo ušetří nejvíc

12.02.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Roční zúčtování daně je obdoba daňového přiznání pro zaměstnané. Je to forma zúčtování zaplacených daní za kalendářní rok, kterou pro zaměstnance dělá mzdová účtárna zaměstnavatele.

Žádost o roční zúčtování daně je třeba podepsat v účtárně do 15. února a do tohoto termínu je také nutné dodat veškeré doklady o případných slevách na dani nebo odečitatelných položkách. Roční zúčtování je tak provedeno ještě před termínem odevzdání daňového přiznání a hned na začátku roku mají zaměstnaní vyřešené své daně.

Při ročním zúčtování daně může vzniknout tzv. daňový přeplatek a nárok na daňovou vratku, nebo dokonce i na daňový bonus. Je to situace, kdy jste během roku zaplatili na daních z příjmů větší částku, než která vám vznikne při ročním zúčtování. To je způsobeno tím, že jste některou z daňových slev neuplatňovali po celý rok, nebo že uplatňujete daňovou slevu, kterou je možné uplatnit jen jednou ročně. Daňová vratka může vzniknout i v případě, kdy máte nárok na nezdanitelné položky. Ty se uplatňují pouze jednou ročně.

Při jedné z daňových slev vám navíc může vzniknout nárok na tzv. daňový bonus. To je situace, kdy neplatíte žádnou daň z příjmů a zároveň dostanete od státu vyplacené peníze. Nárok na daňový bonus vzniká pouze při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě.

Jaké jsou jednotlivé daňové slevy a odečitatelné položky, se podívejte do stručného seznamu. Pokud chcete vědět o jednotlivých slevách více, jejich podrobnější seznam a vysvětlení najdete v článku Roční zúčtování daně a slevy.

Jaký typ přiznání potřebujete Interaktivní XLS
Uplatňuji paušál stáhnout
Vedu účetnictví stáhnout
Mám více zdrojů příjmu stáhnout
Jsem pouze zaměstnanec stáhnout


Kdo může požádat mzdovou účtárnu o roční zúčtování daně?

Ve zkratce je to poplatník, který:

 • pracuje pouze pro jednoho zaměstnavatele a má příjmy pouze z této závislé činnosti, nebo
 • pracoval během roku pro více zaměstnavatelů, ovšem vždy postupně, nikdy neměl v jednom měsíci dva příjmy současně (anebo měl, ale byla z nich odvedena srážková daň, např. DPP a DPČ do limitu).
 • Poplatník také musel u každého zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani.
 • A poplatník po skončení zdaňovacího období, nejpozději do 15. února, písemně požádal o roční zúčtování svého posledního (nejčastěji tedy toho současného) zaměstnavatele.
 • Poplatník také nesmí podat nebo mít povinnost podat daňové přiznání.
 • Kdy musí zaměstnanec podat daňové přiznání?

Které slevy se uplatňují každý měsíc?

U zaměstnance se některé slevy na dani projeví rovnou v každé měsíční výplatě mzdy, mezi tyto slevy patří:

 • základní daňová sleva na poplatníka,
 • sleva na studenta,
 • daňové zvýhodnění na děti a případný daňový bonus,
 • sleva na invaliditu
 • sleva pro držitele průkazu ZTP/P.

Tyto slevy může každý poplatník uplatnit měsíčně, stačí jen mzdové účtárně doložit nárok na danou slevu. Při ročním zúčtování se tak většinou tyto slevy neprojeví a daňová vratka nevznikne. Daňová vratka vznikne pouze v případě, kdy poplatník nepracoval celý rok a nevyužil některou z těchto daňových slev některé měsíce. V takovém případě se tato sleva započítá do ročního zúčtování a vznikne nárok na daňovou vratku.

Pozor, od roku 2024 dojde ke zrušení slevy na dani na studenta a školkovné. Rovněž dochází k omezení slevy na dani na manželku, podrobnosti se dočtete v našem článku o daňových změnách.

Roční zúčtování daně

Foto: Shutterstock

 

Které slevy se uplatňují jen při ročním zúčtování daně?

Kromě daňových slev, které se uplatňují každý měsíc, jsou i slevy, které můžete uplatnit pouze jednou za rok. Mezi tyto patří:

Tyto slevy se započítávají pouze jednou za rok a je třeba je doložit při ročním zúčtování. Nárok na slevu na manželku (manžela) bez zdanitelných příjmů je potřeba doložit písemným čestným prohlášením. Školkovné pak může za rok 2023 uplatnit až do výše 17 300 Kč jeden z rodičů a je třeba ho doložit potvrzením ze školky. Pokud budete školkovné uplatňovat, nezapomeňte, že toto potvrzení musíte mzdové účtárně doložit nejpozději 15. února. Stejně tak je nutné do tohoto data dodat mzdové účtárně čestné prohlášení manželky/manžela.

Co jsou to nezdanitelné položky?

Kromě slevy na dani můžete v rámci ročního zúčtování uplatnit i tzv. nezdanitelnou část základu daně. Tyto nezdanitelné, nebo také odečitatelné položky nesnižují přímo daňovou povinnost, ale snižují daňový základ, ze kterého se platí daň z příjmů. Mezi nezdanitelné položky patří:

 • dary a bezúplatná plnění,
 • zaplacené úroky z hypotéky, nebo z úvěru stavebního spoření,
 • penzijní připojištění a doplňkové spoření,
 • životní pojištění,
 • příspěvky odborům,
 • úhrady na vzdělání.
 • Jak si odečíst hypotéku z daní?

Nárok na tyto nezdanitelné položky musíte své mzdové účtárně doložit opět do 15. února. Toto potvrzení by vám měla vystavit vaše banka, stavební spořitelna nebo odbory, kterých jste členem. Nezapomeňte se tak aktivně přihlásit o potvrzení, abyste ho stihli do mzdové účtárny doručit včas.

Kdy dostanu peníze po ročním zúčtování daně?

Pokud vám při zúčtování vznikl nárok na daňovou vratku, nebo dokonce na výplatu daňového bonusu, je zaměstnavatel povinen tyto peníze vyplatit nejpozději v březnové mzdě. Ta je vyplácena podle termínů vašeho zaměstnavatele v dubnu.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 33 krát

Články ze sekce: DANĚ