Jaké budou dopady zvýšení minimální mzdy v roce 2020?

28.11.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Růst minimální mzdy z 13 350 Kč na 14 600 Kč jistě potěší lidi, kteří ji pobírají. Pro mnoho z nás ovšem bude mít nepříjemné důsledky. Kdo bude muset kvůli minimální mzdě odvést více?

Minimální mzda vzroste v roce 2020 na 14 600 Kč. Kvůli jejímu zvýšení vzroste limit příjmů pro uplatnění daňového bonusu na dítě, ale i odvody zdravotního pojištění pro lidi s kratším úvazkem či pro osoby bez zdanitelných příjmů.

Minimální mzda bude od roku 2020 ve výši 14 600 Kč

Růst minimální mzdy 2020

Zdroj: Shutterstock

Růst minimální mzdy 2020

Odbory se nedohodli se zaměstnavateli na růstu minimální mzdy, tak se vláda dohodla na zvýšení minimální mzdy na 14 600 Kč..

ČSSD i komunisté požadovali vyšší minimální mzdu, naopak ANO požadovalo méně. Nakonec se tedy vládní strany dohodly na kompromisu, který je blíže představám odborů.

Růst minimální mzdy nepotěší některé rodiče uplatňující daňový bonus na dítě

Hranice pro uplatnění daňového bonusu na dítě vzroste, protože tento bonus lze uplatňovat, jestliže rodič dosáhne na roční příjem ve výši alespoň 6násobku minimální mzdy, tedy 87 600 Kč.

V roce 2019 činila minimální mzda 13 350 Kč a limit pro uplatňování daňového bonusu byl 80 100 Kč, což je o 7 500 Kč méně.

Příklad daňový bonus a nízký příjem

Pan Machač má tři děti. Jeho příjem činí 80 400 Kč ročně. Pracuje na zkrácený úvazek za 6 700 Kč za měsíc.

V roce 2019 má nárok na daňový bonus, ovšem v roce 2020 s touto odměnou nebude mít nárok na daňový bonus, protože jeho příjem nepřesahuje 6násobek minimální mzdy. Jestliže se mu mzda zvýší alespoň na 7 200 Kč, tak nárok mít bude.

Další skupinou, kterou ovlivní zvýšení minimální mzdy, jsou movití důchodci. Roční příjem ze všech přijatých důchodů je od daní osvobozen, a to do částky 36násobku minimální mzdy.

V roce 2019 tato hranice činí 480 600 Kč, což znamená průměrný měsíční důchod ve výši 40 050 Kč.

V roce 2020 má tato hranice hodnotu 525 600 Kč ročně, tedy jestliže měsíční důchod přesáhne částku 43 800 Kč, tak bude zdaněn.

Kdo kvůli růstu minimální mzdy odvede více na zdravotním pojištění?

Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) musí odvádět zdravotní pojištění samy, a to minimálně ve výší 13,5 % minimální mzdy. 

Měsíční záloha zdravotního pojištění tedy v roce 2019 činí 1 802 Kč za měsíc (13,5 % z 13 350 Kč). V roce 2020 se záloha na zdravotním pojištění zvýší na 1 971 Kč (tedy 13,5 % z 14 600 Kč).

Příklad - odvody zdravotního pojištění OBZP

Pan Kuchyňka je student, jeho věk přesáhl 26 let a nemá žádné příjmy. V roce 2019 musí měsíčně platit zálohy na zdravotní pojištění ve výši 1 802 Kč měsíčně, v roce 2020 se mu měsíční záloha zvýší o 169 Kč. 

 

Kratší úvazek a minimální mzda

Pro lidi s kratším úvazkem není zvýšení minimální mzdy příliš radostnou zprávou, protože musí sami doplácet zálohy na zdravotním pojištění do výše, kterou by odváděli, pokud by pobírali minimální mzdu.

Příklad: zdravotní pojištění a zkrácený úvazek

Pan Springer má měsíční mzdu ve výši 7 000 Kč, v roce 2019 si musí doplácet na zdravotním pojištění 857 Kč. Od roku 2020 bude muset ovšem doplácet 1 026 Kč.

Jen dodejme, že na odvody zdravotního pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a státních pojištěnců nemá změna minimální mzdy vliv.

Minimální mzda a přivýdělky na Úřadu práce

Růst minimální mzdy ovšem potěší uchazeče o zaměstnání evidované na úřadech práce, protože ti si mohou přivydělat maximálně polovinu minimální mzdy, v roce 2019 tedy 6 675 Kč měsíčně.

Od roku 2020 si budou moci vydělat tedy 7 300 Kč.

Pro doplnění ovšem dodejme, že jestliže si registrovaný uchazeč o zaměstnání přivydělává, tak ztrácí nárok na podporu v nezaměstnanosti. 

Růst minimální mzdy nemá vliv na růst dávek státní sociální podpory. Ovšem pokud zaměstnanec bude pobírat zvýšenou minimální mzdu, tak na některé dávky nemusí dosáhnout (například na pomoc hmotné nouzi, příspěvek na bydlení).

Školkovné

Jestliže pracující rodič své dítě dává do nějakého typu školky, tak má nárok na školkovné, což je sleva na dani, která může být maximálně ve výši minimální mzdy, tedy 14 600 Kč.

Minimální mzda a zaručená mzda

Růst minimální mzdy má vliv i na výši zaručené mzdy, což je nejnižší úroveň mzdy, která je vyplácena v nepodnikatelské sféře (pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat) a organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva, nejsou sjednány mzdové podmínky v kolektivní smlouvě. V rámci zaručené mzdy je stanoveno několik skupin dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Tyto skupiny jsou klasifikovány různou nejnižší úrovní zaručené mzdy.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: DANĚ