Jak to bude s ošetřovným, až se otevřou školy?

14.05.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Zvýšení ošetřovného již posvětil prezident. Jak to ale bude s nárokem na dávku, pokud se otevřou školy, ale dítě do ní nepošlete?

V době pandemie prošlo ošetřovné celou řadou změn. Mezi ty např. patří to, že jej rodiče mohou čerpat po celou dobu uzavření školních a předškolních zařízení a že nárok je u dětí do 13 let věku. Zvýšilo se také procento denního vyměřovacího základu.

Ošetřovné pak nečerpají jen osoby, které doma zůstaly s dítětem z důvodu uzavření školského zařízení. Dávka může být čerpána i v případě, kdy dojde k „péči“ o hendikepovaného člena rodiny kvůli uzavření stacionářů nebo jiných sociálních služeb.

Kolik je ošetřovné?

Dříve měly osoby, které doma pečovaly o dítě z důvodu uzavření školského zařízení, ale i nemoci, nárok na 60 % z denního vyměřovacího základu. Prezident však již podpisem schválil zákon, díky kterému „ošetřujícím osobám“ nově náleží 80 % z denního vyměřovacího základu. Toto navýšení pak platí pouze pro zaměstnance. Zvýšené ošetřovné bude vyplaceno i zpětně, a to za období od 1. dubna.

Osoby samostatně výdělečné činné mají nově nárok na 500 Kč na den, ale za to bez ohledu na to, zdali se dobrovolně přihlásily k platbám nemocenského pojištění, či nikoliv. Dávky ošetřovného OSVČ však mohou čerpat společně s kompenzačním bonusem pro podnikatele. Ten byl schválen až do června. Dále u OSVČ také došlo k odpuštění plateb na sociální a zdravotní pojištění, a to až do výše minimálních záloh za období březen až srpen.

TIP: Kompenzační bonus pro podnikatele

Nárok na ošetřovné při otevření základních škol

Zdroj: Shutterstock

Kdy se otevřou základní školy?

Pro žáky devátých ročníků se školy otevřely již 11. května. V toto datum mohla prezenční výuka započít i ve školách při dětských domovech a diagnostických ústavech.

25. května se pak do lavic vrátí pouze žáci prvního stupně. Ve třídě může být maximálně 15 dětí. Žáci nebudou muset mít roušky, pokud mezi nimi budou dostatečné rozestupy. Ve zbytku budovy je však budou muset mít vždy.

Velké pravomoci v tomto ohledu vláda ponechala ředitelům, učitelům, ale i rodičům. Rodiče mohou jednotlivé kroky konzultovat s učiteli, a bude tedy především na nich, zdali dítě do školy pustí či nikoliv.

Kdy začne výuka na dalších školách?

 

Termín otevření

Nárok na ošetřovné po otevření za předpokladu, že rodič dítě do školky/školy nepustí

Počet žáků ve třídě

Školky

Záleží na zřizovateli, některé jsou již otevřené

Nárok je i není závisle na tom, proč dítě do školy nepustí

Není omezeno vládními pokyny

1. stupeň ZŠ

25. května

Nárok je i není závisle na tom, proč dítě do školy nepustí

15

2. stupeň ZŠ, pouze žáci 9. tříd

11. května

Není nárok, ošetřovné náleží jen do 13. let věku dítěte

15

Společně s druhým stupněm se ještě otevřely střední školy a učiliště pro poslední ročníky. Na vysokých školách započala výuka pro všechny ročníky také od 11. května.

Ani v jednom případě však nevzniká u dítěte, žáka či studenta povinnost nastoupit. Nejedná se totiž o obnovení povinné školní docházky jako takové.  

TIP: Zvýšení ošetřovného pro OSVČ

Jak dlouho budu moct čerpat ošetřovné?

Ošetřovné bude v době mimořádných opatření možné čerpat až do 30. června 2020. Podmínkou však je, že dítě nechodí na prezenční výuku, čili nedochází do školy. Pečující osobě navíc náleží dávka za dobu, kdy nevykonávala práci u zaměstnavatele.

Aby se dítě mohlo navrátit do školy, bude třeba splnit kritéria rizikovosti. Seznam rizikových faktorů a skupin je uveden v souboru hygienických a bezpečnostních pokynů, na kterém se kromě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podílelo i Ministerstvo zdravotnictví. 

Jak se bude dokazovat nerizikovost?

Rodiče budou muset školskému zařízení podepsat dva dokumenty. Prvním je Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a druhým Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Na druhém dokladu tak budete muset podepsat, že se u dítěte v posledních dvou týdnech neprojevila horečka anebo třeba kašel.

TIP: Jak to bude s ošetřovným, až se otevřou školy a školky

Nárok na ošetřovné při otevření škol

Nárok na ošetřovné nezanikne těm rodičům, kteří dítě nepošlou do školy kvůli tomu, že dítě trpí některým z onemocnění, které spadá mezi rizikové faktory, anebo sdílí domácnost s osobou starší 65 let s přidruženými chronickými onemocněními. Nárok by dále podle včerejšího rozhodnutí sněmovny neměl zaniknout ani kvůli kapacitním důvodům. Žáci budou ve školách v omezeném počtu, pokud některého nevezmou z důvodu omezené kapacity, ošetřovné bude náležet i nadále. Spadá sem také omezená provozní doba. Rodiče však své důvody budou muset uvést v předepsaném tiskopise.

Pokud však rodiče dítě nepošlou do školy např. proto, že se bojí a dítě přitom nebude spadat mezi rizikové skupiny, do školy skutečně nemusí. Docházka není povinná. Rodičům však nárok na ošetřovné zanikne.

S nárokem na ošetřovné to bude platit stejně i v případě školek. Vzhledem k tomu, že se některé již otevřely, budou moci rodiče o ošetřovné zažádat i zpětně od začátku května, pokud o dávku přišli.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY