Kdo zaplatí příští rok více na sociálním pojištění?

22.11.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Pro rok 2022 se nemění sazby sociálního pojištění, přesto zaplatí někteří živnostníci i zaměstnanci více na sociálním pojištění. Kdo sáhne při platbě sociálního pojištění hlouběji do kapsy?

Zaměstnanci odvádí na sociálním pojištění 6,5 % z hrubé mzdy, zaměstnavatelé platí za zaměstnance dalších 24,8 % z jejich hrubé mzdy. Sazba sociálního pojištění pro OSVČ činí 29,2 % z vyměřovacího základu. Z pasivních příjmů dle § 8 (kapitálové příjmy), § 9 (příjmy z nájmu) a § 10 (ostatní příjmy) se sociální pojištění neplatí. Komu se tedy pro příští rok zdražuje sociální pojištění?

OSVČ platící minimální zálohu

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí OSVČ platit měsíční zálohy na sociálním pojištění. Nová měsíční záloha se přitom vypočítává v přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok, při výkonu hlavní činnosti však musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha. Od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021 v příštím roce bude minimální měsíční záloha činit 2 841 Kč (místo aktuálních 2 588 Kč).

Některé OSVČ při volbě paušálu

Při dobrovolné účasti na paušální dani, pokud projde úspěšně tato daňová novinka celým legislativním procesem, by platily OSVČ splňující zákonné podmínky, tj. zejména roční příjem do jednoho miliónu korun, v souhrnné jedné měsíční daňové platbě sociální pojištění ve výši 3 267 Kč. V jedné měsíční platbě by bylo zahrnuto sociální pojištění, zdravotní pojištění (2 627 Kč) a daň z příjmu (100 Kč). Paušální daň ve výši 5 994 Kč měsíčně však může být díky jednoduchosti, jednoznačnosti a administrativní úspoře atraktivní i pro OSVČ, které by jinak měly povinnost platit pouze minimální měsíční zálohu na sociálním pojištění ve výši 3 267 Kč.

Minimální zálohy na sociální a důchodové pojištění 2021

Zdroj: Shutterstock

 

Lidé s nadstandardními příjmy

Sociální pojištění se za kalendářní rok platí pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu neboli stropu. Z částky nad tuto hranici se již sociální pojištění neplatí, ani zaměstnanec ani zaměstnavatel. Stejný maximální vyměřovací základ platí i pro OSVČ, jejichž roční souhrnná platba na sociálním pojištění je rovněž zastropována. Pro rok 2021 činí maximální vyměřovací základ 1 701 168 Kč, pro rok 2022 se strop zvyšuje na 1 867 728 Kč.

Občané platící dobrovolné důchodové pojištění

Bez dosažení potřebné minimální doby pojištění nemůže být přiznán starobní důchod, dle aktuální důchodové legislativy činí minimální doba pojištění 35 let. Získaná doba pojištění rovněž významným způsobem ovlivňuje samotnou měsíční částku starobního důchodu. Zodpovědní občané řeší mezery v pojištění včas podáním přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

Minimální částka dobrovolného důchodového pojištění v roce 2021 činí 2 482 Kč, pro rok 2022 se zvyšuje na 2 724 Kč.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 14 krát

Články ze sekce: DANĚ