Nákup nebo pronájem garáže a daně

02.11.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Koupili jste si garáž anebo byt s parkovacím stáním? Jak to bude ve vašem případě s daní z nemovitých věcí? A co když se rozhodnete místo pronajímat? Budete muset platit daň z příjmů a podávat daňové přiznání?

Garáž, ale v podstatě i parkovací stání spadá mezi nemovité věci. Po jejich nabytí vás tedy čeká podání daňového přiznání a platba daně. Příjmy z pronájmu se pak musí danit také a o této problematice pojednává § 9 Zákona České národní rady o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Daň z nemovitých věcí a samostatná garáž

V roce 2022, přesněji pak do konce ledna (pokud se na základě koronavirových opatření opět nic neposune), budete podávat daňové přiznání finančnímu úřadu, jestliže jste v roce 2021 nabyli garáž do vlastnictví. Platí to i pro případy, kdy jste nemovitost např. podědili anebo jste ji získali darem.

Termínem pro platbu je pak 31. květen. Pokud by byla vypočtená daň z nemovitosti k úhradě vyšší než 5 000 Kč, můžete ji zaplatit ve dvou splátkách s tím, že polovinu uhradíte do 31. května 2022 a druhou do 30. listopadu 2022. Předem však nelze vyloučit, že se opět prodlouží beztrestná lhůta (bez sankcí) pro zaplacení, jak tomu bylo v předešlých letech.

Daňové přiznání další roky podávat už nebudete vyjma situací, kdy by došlo ke změně vlastností garáže např. důsledkem rekonstrukce či přestavby. Pouze tedy každý rok vyčkáte na obdržení pokynů k platbě daně od finančního úřadu.

Čtěte také: Jak je to s platbou daně z nemovitosti, pokud jste k ní ještě nebyli vyzváni

Daň z nemovitosti a garážové nebo parkovací stání náležící k bytu

U nákupu bytových jednotek se poměrně často můžete setkat s případy, kdy je automaticky do ceny nemovitosti zahrnuto i parkovací stání venku anebo ve společné garáži. Zde se však jedná o jinou situaci než v předchozím případě, neboť je parkovací místo bráno v podstatě jako součást daného nákupu, čili náleží k bytu.

Zde tedy nebudete podávat daňové přiznání za stání a byt zvlášť, ale podáte pouze jedno, a to za byt, neboť stání k němu automaticky náleží.

Nákup a pronájem garáže, parkovacího státní a daně

Zdroj: Depositphotos

Budete muset zaplatit daň z nabytí nemovitosti?

Naštěstí ne - daň z nabytí nemovitosti je od 31. března 2020 zrušena, což platí při nákupu všech typů nemovitostí. Osoby, které nabyly nemovitost, tak ušetří 4 % z kupní ceny, které musely dříve odvádět do státní kasy.

Pronájem garáže anebo parkovacího stání a daňové přiznání

Jestliže máte v roce 2021 příjmy z pronájmu parkovacího státní anebo rovnou samostatné garáže, spadají v ZDP pod příjmy z nájmu a budete je muset zdanit. Pokud jste zaměstnanec, zaměstnavatel za vás nemůže provést roční zúčtování daně. V roce 2022 tedy budete muset podat daňové přiznání a zaplatit z příjmu daň.

K tomuto počinu využijete běžný formulář daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Vyplnit a odevzdat jej budete muset do tří měsíců od ukončení zdaňovacího období 2021, čili do konce března 2022. I zde pak může dojít z mimořádných důvodů k prodloužení lhůty pro beztrestné podání, a to např. tehdy, pokud se situace ohledně epidemie u nás opět zhorší.

TIP: Formulář daňového přiznání ke stažení

Příjmy z nájmu: daně a pojištění

Na dosažení příjmů z pronájmu lze v daňovém přiznání uplatnit buď skutečně vynaložené náklady anebo paušální výdaj ve výši 30 %, nejvýše však do částky 600 000 Kč. Sazba daně z příjmů pak činí 15 %. Při přiznávání zisku pak lze samozřejmě uplatnit nezdanitelnou část základu daně, čili odečitatelné položky a také všechny daňové slevy, na které máte nárok.

Dobré je také vědět, že příjmy z nájmu spadají pod tzv. pasivní příjmy, ze kterých se neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Výhodné je to pro osoby, které jsou zaměstnané, podnikající, popř. mají vyřešen svůj vztah se zdravotní pojišťovnou.

Jestliže jsou však příjmy z pronájmu vaším jediným zdrojem příjmů, musíte se u své zdravotní pojišťovny nahlásit jako OBZP, neboli jako osoba bez zdanitelných příjmů. OBZP si pak zdravotní pojištění musí hradit samy. V roce 2021 činí 2 052 Kč měsíčně.

Čtěte také: Jak na uplatnění skutečných výdajů při pronájmu nemovitosti

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ