Osm omylů pracujících důchodců

17.03.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Obliba práce v důchodovém věku stoupá. Penzisté mohou pobírat starobní důchod a mzdu současně. Jaká pravidla platí pro práci v důchodu? Podívejme se na vybrané praktické nejasnosti.

Dosažení řádného důchodového věku neznamená, že automaticky končí pracovní poměr a je nutné odejít do důchodu a být závislý pouze na státní penzi. Jaké omyly v praxi panují ohledně práce v důchodovém věku?

Osm omylů pracujících důchodců

Zdroj: Shutterstock

Omyl č. 1: Výše příjmu je omezena

V řádném důchodovém věku je možné mít libovolné zdanitelné příjmy. Pracující starobní důchodci mohou tedy současně mít nadstandardní mzdy ze zaměstnání, podnikání i třeba kapitálových příjmů nebo nájmu. Výše příjmu ze zaměstnání přitom v žádném případě po dobu výkonu práce nesnižuje státní důchod.

Omyl č. 2: Mohu pracovat pouze pro jednoho zaměstnavatele

Starobní důchodci nejsou ve výdělečné činnosti nijak limitováni, což mimo jiné znamená, že mohou pracovat i pro více zaměstnavatelů současně. Při práci pro více zaměstnavatelů současně je potřeba počítat s tím, že prohlášení k dani mohou mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.

Omyl č. 3: Podmínkou je smlouva na dobu určitou

I starobní důchodci mohou pracovat na smlouvu na dobu neurčitou na plný úvazek. V praxi častěji pracují na některou z pracovních dohod nebo zkrácený úvazek, ale dosažení důchodového věku jinak nesnižuje svobodnou volbu při výběru pracovních možností.

Omyl č. 4: Z příjmu se neplatí daně

Omezení výdělečné činnosti se tedy důchodců v řádném důchodovém věku netýká, současně však pro ně neplatí žádné snížené daňové sazby. Z hrubé mzdy je tedy starobním důchodcům odváděno sociální pojištění, zdravotní pojištění a většinou i daň z příjmu. Při výpočtu čisté mzdy nebo čisté odměny pro pracující starobní důchodce platí stejná pravidla jako pro ostatní zaměstnance, rozdíl je pouze v tom, že při výpočtu zdravotního pojištění nemusí být v jejich případě dodržen minimální vyměřovací základ. Této daňové výhody však využijí v případě práce na zkrácený úvazek nebo některou z pracovních dohod s hrubou mzdou nebo hrubou odměnou nižší než 17 300 Kč.

Čtěte také: Starobní důchodci a daně za rok 2022 v příkladech

Omyl č. 5: Sleva na poplatníka se krátí

Při výpočtu daně z příjmů fyzických osob mají i pracující starobní důchodci nárok na měsíční slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč. Z důvodu přiznání starobního důchodu nedochází k žádnému krácení slevy na poplatníka či nemožnosti jejího uplatnění. Při uplatnění slevy na poplatníka je daň z příjmů fyzických osob v roce 2023 pro všechny zaměstnance s podepsaným prohlášením k dani nulová do měsíční hrubé mzdy či hrubé odměny ve výši 17 100 Kč.

Omyl č. 6: Nevzniká nárok na nemocenskou

Pracující starobní důchodci mají v případě pracovní neschopnosti nárok na nemocenskou od 15. kalendářního dne nemoci. Nárok na nemocenskou však mají pouze za dobu trvání pracovního poměru a maximálně po dobu 70 kalendářních dní.

Tip: Vypočtěte si výši nemocenské

Omyl č. 7: Pracovní poměr lze ukončit ihned

Z důvodu pobírání starobního důchodu nemůže pracující starobní důchodce ukončit pracovní poměr ihned, stejně tak nemůže z tohoto důvodu ihned ukončit pracovní poměr ani jeho zaměstnavatel. V případě podání výpovědi běží standardní dvouměsíční výpovědní doba, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení.

Omyl č. 8: Nenáleží odstupné

Jestliže obdrží zaměstnanec v důchodovém věku výpověď pro důvody, pro které náleží odstupné, potom mu náleží odstupné stejně jako ostatním zaměstnancům. Např. obdržení výpovědi ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost není pobírání důchodu zákonnou překážkou pro nárok na odstupné.

Čtěte také: Mimořádná valorizace důchodů v roce 2023, o kolik vzrostou důchody?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 332 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY