Daňové přiznání penzistů v příkladech

10.03.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Pobírání starobního důchodu automaticky neosvobozuje od daňových povinností. V praxi tedy musí vyplnit a podat daňové přiznání za rok 2020 i někteří penzisté. Podívejme se na vybrané příklady.

Penzisté podávající daňové přiznání za rok 2020 mají vždy nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč, bez ohledu na strukturu jejich daňových příjmů nebo počet měsíců, po které jim plynuly zdanitelné příjmy. Sleva na poplatníka se nekrátí. Při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka se neplatí až do ročního daňového základu ve výši 165 600 Kč nic na dani z příjmu. Starosti s vyplněním daňového přiznání nemají penzisté, kteří v roce 2020 pracovali na standardní pracovní poměr pouze pro jednoho zaměstnavatele, neboť za ně provedl roční zúčtování daně. Kdo však musí podat daňové přiznání?

Příklad 1) – příjem z nájmu a nulová daň

Starobní důchodce Lumír měl za rok 2020 příjem z nájmu ve výši 198 600 Kč. Výdaje uplatňuje 30% výdajovým paušálem. Roční daňový základ má pan Lumír ve výši 139 000 Kč (zaokrouhleno na stokoruny dolů dle zákona o dani z příjmu). Přestože panu Lumírovi nevzniká povinnost platit za rok 2020 daň z příjmu, tak musí za rok 2020 podat daňové přiznání.

Příklad 2) – předčasný důchodce s vysokou daňovou povinností

Paní Ivona je v předčasném důchodu, řádného důchodového věku dosáhne až v listopadu 2021. Za rok 2020 měla paní Ivona příjem z nájmu ve výši 615 300 Kč. Výdaje uplatní paní Ivona 30% výdajovým paušálem a základ daně je tedy 430 700 Kč (zaokrouhleno na stokoruny dolů dle zákona o dani z příjmu). Při uplatnění pouze slevy na poplatníka činí roční daň z příjmu fyzických osob 39 765 Kč (430 700 Kč x 15 % - 24 840 Kč). Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, pasivní příjmy nepodléhající účasti na nemocenském pojištění však mohou mít libovolně vysoké. Paní Ivona může mít tedy vysoké příjmy z nájmu a současně k tomu pobírat předčasný důchod.

Zdanění příjmů a daňové přiznání penzistů v příkladech

Zdroj: Shutterstock

 

Příklad 3) – podnikání v penzi a spolupracující manželka

Starobní důchodce Jakub vykonával po celý rok 2020 samostatnou výdělečnou činnost, se kterou mu pomáhala jeho manželka Hana jako spolupracující osoba. Podat daňové přiznání za rok 2020 bude tedy muset podat pan Jakub i paní Hana. Každý z obou manželů uplatní v daňovém přiznání slevu na poplatníka. Na manželku Hanu může pan Jakub převést maximálně podíl příjmů a výdajů v rozsahu 50 %, přičemž částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, nesmí být vyšší než 540 tisíc Kč.

Příklad 4) – nárok na vratku srážkové daně

Penzistka Romana si během roku 2020 přivydělávala na dohodu o provedení práce pro více zaměstnavatelů. Hrubou měsíční odměnu u každého zaměstnavatele měla vždy 10 000 Kč a méně a u žádného zaměstnavatele nepodepsala prohlášení k dani z příjmu. Souhrnná roční hrubá odměna paní Romany činila 120 000 Kč a formou srážkové daně bylo zaměstnavatelem odvedeno 18 000 Kč (15 % z hrubých odměn). Vzhledem k tomu, že paní Romana neměla u žádného zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, tak nemohla být ani u jednoho zaměstnavatele uplatněna sleva na poplatníka, a proto byla odvedena vždy 15% srážková daň.

Paní Romana si však za rok 2020 sama podá daňové přiznání. Od všech zaměstnavatelů si požádá potvrzení o zdanitelných příjmech. Vzhledem k tomu, že její roční daňový základ je nižší než 165 600 Kč a uplatní slevu na poplatníka, tak je její roční daňová povinnost nulová a odvedenou srážkovou daň během roku 2020 obdrží v plném rozsahu zpět formou daňového přeplatku po podání daňového přiznání.

Příklad 5) – manažer v penzi a platba solidární daně

Pan Martin vykonává u zaměstnavatele vysokou manažerskou pozici a nic na této skutečnosti nezměnilo ani dosažení řádného důchodového věku. Zaměstnavatel pana Martina je rád, že u něj stále pracuje. Pan Martin měl za rok 2020 hrubou roční mzdu 1 894 500 Kč. Z hrubé mzdy nad 1 672 080 Kč za rok 2020 se platí 7% solidární daň. Zaměstnanci, kteří mají povinnost platit solidární daň, si přitom musí sami podat daňové přiznání a nemohli zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně. Od platby solidární daně nejsou starobní důchodci osvobozeni. Pan Martin si tedy musí vyplnit daňové přiznání za rok 2020 a k vyplnění bude potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát