Proč uzavření předmanželské smlouvy není ostuda a před čím vás chrání?

23.09.2021 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Každý rok proběhne v České republice tisíce svateb. Naprostá většina budoucích manželů pak neuzavře předmanželskou smlouvu. Proč je dobré o ní minimálně uvažovat a před čím vás chrání?

Předmanželské smlouvy známe především z amerických seriálů a filmů o společenské smetánce. I když je v ČR u nás řada partnerů bez ohledu na sociální vrstvu neuzavírá, začínají nabývat na oblibě. Vliv na tuto skutečnost přitom nemá ani tak nedůvěra vůči partnerovi nebo partnerce, ale hlavně pandemie, rizika krachu a ochrana vlastního majetku.

Jak je to s majetkem po svatbě?

Společné jmění manželů, zkráceně SJM, vzniká automaticky ze zákona uzavřením manželství. Pokud si tedy po uzavření sňatku koupíte nemovitost, patří oběma manželům bez ohledu na to, který z nich plně financoval nákup anebo se peněžně podílel na nákupu z větší části. To samé platí při nabytí movitého majetku - automobilu, elektroniky, šperků apod.

Do SJM pak patří i výplata ze zaměstnání anebo naopak příjem z podnikání. Ze zákona už tedy v podstatě vydělané peníze jedním z partnerů nejsou pouze jeho, ale náleží oběma, resp. má na ně nárok i druhá polovička.

Čtěte také: Nemovitost jako společné jmění manželů: jak na daňové přiznání k dani z nemovitostí?

Co nepatří do společného jmění manželů?

O manželském majetkovém právu hovoří § 708 a dále nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V § 709 pak jasně stojí, že do společného jmění manželů patří vše, co jeden nebo oba nabyli za dobu trvání manželství.

Logicky tedy můžeme vyloučit majetek, který získal jeden z manželů již před svatbou a dále také:

  • věci, které slouží k osobní potřebě jednoho z manželů,
  • náhrada nemajetkové újmy u jednoho z manželů (např. bolestné po autonehodě),
  • náhrada za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku,
  • nabytí majetku darem, děděním nebo odkazu u jednoho z manželů vyjma situací, kdy zůstavitel nebo dárce v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl - dědictví nebo dar mělo výslovně náležet oběma manželům.
  • nabytím právním jednáním jednoho z manželů, které se vztahuje k jeho výlučnému vlastnictví - prodej vlastní věci, za kterou si koupí novou věc.

Kdy a jak ochrání majetek předmanželská smlouva

Zdroj: Depositphotos

 

Jsou součástí společného jmění i dluhy?

Ano, bohužel jsou. Jde pak o dluhy, které vznikly po dobu trvání manželství. Do SJM by pak dluh pouze jednoho z manželů nepatřil, jestliže by se týkal majetku, který náleží výhradně jemu a to v rozsahu, který přesahuje zisk tohoto majetku.

Dále do SJM také nepatří převzatý dluh za dobu trvání manželství, pokud by jej převzal jeden z manželů bez souhlasu toho druhého, přičemž se nesmí jednat o obstarání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Co se týče dluhů, jsou pak tím hlavním, před čím vás může předmanželská smlouva ochránit. Dále chrání váš majetek např. při rozvodu.

Kdy vás ještě ochranní předmanželská smlouva?

„Předmanželské smlouvy kromě obvyklého případu rozpadu manželství pomohou i v případě, kdy jeden z manželů podniká. V tom prvním usnadní vyřešená právní ochrana majetku v rámci společného jmění manželů celý nepříjemný proces rozvodu. A v tom druhém případě zásadně pomůže eliminovat dopad krachu firmy na celou rodinu,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Ochránit pak lze nejen obě strany, ale i společné potomky.

Čtěte také: Vše o rozvodu 3. díl: Jak na hypotéku při rozpadu manželství

Je možné ochránit společné jmění i po svatbě?

Na uzavření předmanželské smlouvy by se snoubenci měli dohodnout ještě před svatbou, vznik společného jmění manželů tak totiž vyloučí. Zúžit či oddělit společné jmění je však možné i za trvání manželství. Smlouva musí mít formu veřejné listiny – notářského zápisu. Správné vyřešení problematiky související s úpravou společného jmění manželů ale není jednoduché a mnoho párů tak neřeší právní ochranu majetku dostatečně.

„Velmi často se stává, že zájemci mají vyšší očekávání, než které jim současná právní úprava poskytuje. Tento problém se pak obvykle ukáže v případech, kdy se jeden z manželů dostane do dluhů a exekucí je ohrožen i majetek ve výlučném vlastnictví druhého manžela. K právní ochraně majetku je tak třeba přistupovat zodpovědně a řešit ji komplexně,“ uzavírá advokát Pavel Strnad.

Čtěte také: Co je dobré vědět o exekucích? 2. díl: dědictví, společné jmění manželů a rozvod

Zdroj: AK Polverini Strnad, P. O. M., dostupnyadvokat.cz, NOZ


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍ