Kdy musí OSVČ v paušálním režimu podat přehled OSSZ?

10.03.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Odvádíte daň z příjmů a pojistné v jednotné platbě v rámci paušální daně? A víte, že v některých případech se vás týká povinnost podat přehled? Kdy?

Osoby samostatně výdělečně činné v paušálním režimu odvádějí jednotnou platbu, která zahrnuje pojistné na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 %. Vyjma toho pak velkou výhodou je, že jim odpadá povinnost podávat daňové přiznání finančnímu úřadu a přehledy zdravotní pojišťovně anebo okresní správě sociálního zabezpečení. Najít však můžeme i situace, kdy se však povinnosti vyúčtovat sociální pojištění prostřednictvím přehledu OSSZ nezbavíte.

Dozvíte se:

Kdy budete podávat přehled OSSZ?

Nejprve je třeba zmínit, že přehled o příjmech a výdajích podávat nebudete, pokud je daň za dané zdaňovací období rovna paušální dani. To jednoduše znamená, že musejí být dodrženy podmínky, za kterých je možné, aby byla OSVČ v paušálním režimu. Pokud by během zdaňovacího období došlo k porušení podmínek, bude nutné u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení podat přehled o příjmech výdajích a pojistné doplatit.

Čtěte také: Přehled o příjmech a výdajích se v roce 2022 mění

Jaké jsou podmínky pro paušální režim?

Jednou z podmínek, za které je možná účast OSVČ v paušálním režimu, je, aby podnikala prostřednictvím činnosti hlavní. Pokud ze zákona daných podmínek "přestoupíte" na činnost vedlejší, jedná se o porušení pravidel paušálního režimu.

Čtěte také: Kdy bude vaše výdělečná činnost vedlejší?

Dále dochází k porušení podmínek paušálního režimu i tehdy, jsou-li vaše příjmy za zdaňovací období čili kalendářní rok vyšší než 1 000 000 Kč, stanete se plátcem DPH anebo vám vznikne povinnost se k dani z přidané hodnoty registrovat. A v neposlední řadě také, jestliže se stanete společníkem v. o. s. nebo komplementářem komanditní společnosti.

Dále také musí podat přehled o příjmech a výdajích OSSZ osoba samostatně výdělečně činná, která během roku přerušila činnost.

Kdy musí OSVČ v paušálním režimu podat přehled OSSZ

Zdroj: Depositphotos

 

Co se stane, když porušíte podmínky poplatníka v paušálním režimu?

Pokud během roku nastane některý z uvedených důvodů pro "vyjmutí“ z režimu paušální daně, je OSVČ do konce tohoto zdaňovacího období ještě stále považovaná za poplatníka v paušálním režimu a nadále také musí odvádět stanovené platby na paušální daň. Následně však ale bude nutné, aby za onen kalendářní rok podala daňové přiznání a přehledy zdravotní pojišťovně a OSSZ.

Co když OSVČ přeruší a znovu zahájí výdělečnou činnost?

V praxi může dojít k situaci, kdy osoba, která odvádí paušální daň, během roku přeruší živnost a následně ji během téhož roku nebo roku následujícího znovu započne.

Pokud by znovu zahájila činnost ještě v tomtéž zdaňovacím období, ale již nepodala oznámení o vstupu do paušálního režimu, je považovaná za plátce paušální daně jen do konce kalendářního měsíce, ve kterém činnost přerušila. Od opětovného zahájení činnosti není poplatníkem paušální daně a vzniká ji tedy povinnost hradit zálohy na sociální pojištění a podat přehled sociálce.

Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ v roce 2022 byla stanovena na 2 841 Kč.

Jestliže by pak činnost znovu zahájila až v dalším kalendářním roce, avšak po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za období, ve kterém došlo k přerušení činnosti, opět je považována za poplatníka v paušálním režimu jen do konce měsíce, ve kterém činnost přerušila. Za zdaňovací období musí také podat OSSZ přehled a pojistné vyúčtovat.

Čtěte také: Jak se odhlásit z režimu paušální daně anebo se do něj přihlásit

Co se stane s platbami na paušální daň?

I když dojde během zdaňovacího období k přerušení činnosti anebo porušení podmínek pro paušální režim, platby na sociální pojištění se započítají do úhrnu záloh na pojistné. Následně vám pak může být v přehledu vyúčtován přeplatek nebo nedoplatek.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ