Jaké sociální dávky se počítají do důchodu

26.09.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Do nároku na starobní důchod se započítávají i některé sociální dávky. Pojďme se na ně společně podívat.

I když to neví každý, je tomu skutečně tak. Některé sociální dávky se počítají do nároku na starobní důchod, a to buď omezeně, anebo neomezeně, resp. tedy po celou dobu jejich čerpání. Rozhodně se však ve většině případů nezapočítávají stejným způsobem, jako je tomu u zaměstnání anebo samostatné výdělečné činnosti.

Období pobírání některých sociálních dávek totiž spadá mezi tzv. náhradní doby pojištění, během kterých daná osoba sice neodvádí pojistné na důchodové (sociální) pojištění z příjmů, ale přesto jimi neztratí léta do důchodu.

O jaké sociální dávky se jedná?

1. Invalidní důchod, ale ne pro všechny stupně

Do náhradní doby pojištění spadá pouze invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně. Doba pobírání se započítává ve výši 80 %. U invalidních důchodců pro invaliditu 1. a 2. stupně to již bohužel neplatí. Aby neztratili léta do důchodu, je nutné mít příjem, ze kterého se odvádí sociální pojištění, anebo se přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění. Ve všech třech případech však za invalidní důchodce hradí povinné zdravotní pojištění stát. Alespoň to tedy mají vyřešené.

Čtěte také: Kdo se může přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění?

2. Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti je tu pro osoby, které se ocitly bez zaměstnání, avšak splnily potřebnou dobu účasti na sociálním pojištění pro nárok na dávku. Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se do důchodu počítá také z 80 % a dalo by se říct, že čím starší jste, tím déle ji budete pobírat.

Osobám mladším 50 let bude úřad práce podporu poskytovat po dobu 5 měsíců. Těm, kterým je mezi 50 a 55, pak 8 měsíců, a jestliže jste starší 55 let, podpora vám náleží po období 11 měsíců. Dobré je navíc vědět, že do důchodu se hodnotí i doba strávená na úřadu práce, během které uchazeč o zaměstnání neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti ani při rekvalifikaci. Dříve se pro důchodové účely hodnotila celá doba evidence na úřadu práce, dnes se však započítávají maximálně 3 roky.

Čtěte také: Jak může evidence na úřadu práce zvýšit důchod?

Jaké sociální dávky se počítají do důchodu

Zdroj: Depositphotos

 

3. Mateřská a rodičovská

Osoby, které čerpají mateřskou a rodičovskou dovolenou, mohou být v klidu. Přestože se jim po toto období neodvádí z příjmu důchodové pojištění, mají ho do 4 let věku dítěte vyřešené.

Stát pak nezapomněl ani na ty, kterým z hlediska zákona nárok na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou neplyne. Mezi ty můžeme zařadit např. OSVČ. Započítává se totiž i doba pobírání peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku, a to také do 4 let věku dítěte, a to vždy ze 100 %.

Čtěte také: Do kdy jsou osoby pečující o děti státními pojištěnci?

4. Odměna pěstouna

I když je odměna pěstouna řazena mezi dávky pěstounské péče, které jsou vypláceny úřadem práce, nejedná se v podstatě o sociální dávku jako o takovou. Tato odměna, která náleží osobám, které poskytují dítěti zprostředkovanou pěstounskou péči, a to i na přechodnou dobu, totiž funguje takřka úplně stejně jako mzda nebo plat. To mj. znamená, že odměna podléhá dani z příjmů fyzických osob ve výši 15 % a dále také odvodům na zdravotní a sociální pojištění, jehož součástí je i to důchodové. Během období pobírání odměny pěstouna jste tedy důchodově pojištěni ve stejné míře jako ze zaměstnání.

Na závěr už stačí jen dodat, že dobu, která se počítá do nároku na starobní důchod, máte dále vyřešenou i u dávek z nemocenského pojištění, mezi které kromě peněžité pomoci v mateřství patří ještě otcovská poporodní péče, ošetřovné včetně toho dlouhodobého a klasické nemocenské.

Čtěte také: Jak se v roce 2022 zvýšila odměna pro profesionální pěstouny?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 28 krát