Jak ovlivní pobírání předdůchodu následnou výši starobního důchodu?

24.10.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Zejména lidé s vyššími příjmy, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, začnou čerpat předdůchod, aby se vyhnuli krácení u předčasného důchodu. Jaký to má vliv na výpočet starobního důchodu?

Předdůchod se čerpá ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a pro výpočet budoucího starobního důchodu se jedná o vyloučenou dobu pojištění, což znamená, že z důvodu nulového příjmu podléhajícímu sociálnímu pojištění nedochází k rozmělnění osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdě za odpracované roky).

Zdroj: Depositphotos

Kdo nejčastěji čerpá předdůchod?

Měsíční částka předdůchodu musí pro využití legislativních výhod činit minimálně 30 % průměrné mzdy a musí být čerpána nejméně dva roky. Nejdříve je možné do předdůchodu odejít pět let před dosažením řádného důchodového věku. Předdůchod nevyplácí stát, ale na účet se v pravidelné měsíční platbě dostávají vlastní naspořené peníze, proto může mít předdůchodce případně libovolný příjem.

Vzhledem k nutnosti dostatečných vlastních úspor na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření využívají předdůchod v praxi zpravidla lidé s nadprůměrnými příjmy.

Tip: Důchody 2023: Jaká bude valorizace a o kolik vzroste penze přímo vám?

Předdůchod není náhradní dobou pojištění

Valorizace státních důchodů nemají žádný vliv na výplatu předdůchodu, neboť valorizační vzorec platí pouze pro státní důchody. Doba předdůchodu nepatří mezi náhradní doby pojištění pro budoucí výpočet starobního důchodu.

Nejvyšší starobní důchod je při práci až do důchodového věku

Při využití institutu předdůchodu není tedy měsíční starobní důchod stejně vysoký jako v případě práce až do dosažení řádného důchodového věku a odchodu do řádného starobního důchodu. Současně však nedochází ke krácení výpočtového základu, jako je tomu při výpočtu předčasného důchodu.

Praktický příklad

Pan Aleš odešel v květnu do řádného starobního důchodu. Osobní vyměřovací základ měl 53 400 Kč. Pan Aleš získal dobu pojištění v rozsahu 46 let. Panu Alešovi byl v květnu přiznán řádný starobní důchod ve výši 22 223 Kč. Po dvou mimořádných valorizacích v červnu a září má v říjnu hodnotu důchod pana Aleše 24 757 Kč.

Pan Jakub odešel v květnu rovněž do řádného starobního důchodu. Osobní vyměřovací základ měl pan Jakub ve výši rovněž 53 400 Kč. Pan Jakub však získal dobu pojištění v rozsahu „pouze“ 43 let, neboť v posledních třech letech před odchodem do řádného starobního důchodu čerpal předdůchod, během něhož si přivydělával pro jednotlivé zaměstnavatele pouze na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, a z hrubé odměny tedy neplatil sociální pojištění. Panu Jakubovi byl v květnu přiznán řádný starobní důchod ve výši 21 028 Kč. Po dvou mimořádných valorizacích v červnu a září má starobní důchod pana Jakuba v říjnu hodnotu 23 397 Kč.

Vzhledem k tomu, že pan Jakub získal dobu pojištění nižší o tři roky než pan Aleš, protože čerpal předdůchod a neměl příjem zakládající účast na nemocenském pojištění, má měsíční starobní důchod nižší o 1360 Kč než pan Aleš. V průběhu let se bude rozdíl ve výši důchodů nepatrně zvyšovat, neboť vyšší důchody se v korunovém vyjádření díky valorizaci zvyšují více.

Rozdíl mezi předčasným důchodem a řádným důchodem bez využití institutu předdůchodu by však byl výrazně vyšší. Při osobním vyměřovacím základu ve výši 53 400 Kč, získání doby pojištění v rozsahu 43 let a odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku by byl v květnu letošního roku přiznán předčasný důchod ve výši 17 205 Kč, který by po dvou mimořádných valorizacích během roku 2022 měl nyní v říjnu hodnotu 19 046 Kč.

Tip: 6 zásadních rozdílů mezi předčasným důchodem a předdůchodem

Čím vyšší příjem, tím vyšší rozdíl ve výši důchodu

Pro výpočet starobního důchodu jsou klíčové dva parametry: osobní vyměřovací základ a získaná doba pojištění. U předčasných důchodů ještě krácení za předčasnost. Při výpočtu starobního důchodu přitom platí, že každý rok pojištění zvyšuje měsíční částku důchodu více lidem s vysokými příjmy.

To znamená, že u vyšších příjmů než v uvedeném praktickém příkladu by byl rozdíl mezi řádným důchodem bez využití předdůchodu a řádným důchodem s využitím institutu předdůchodu vyšší.


Čtěte také:

Jak si říct u zaměstnavatele o více peněz?

Úsporný tarif v 6 otázkách

Kdo vlastní české hokejové kluby?

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY