Jak se může lišit zdanění u dohody o provedení práce?

19.05.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Práce na dohodu o provedení práce je velmi oblíbená. Zdanění se však v praxi značně liší v závislosti na výši odměny, zdali se jedná o hlavní, nebo vedlejší příjem nebo zdali má zaměstnanec vyřešen pojistný vztah. Vypočítejme si efektivní zdanění při práci na DPP v různých situacích.

Zaměstnanec pracující na dohodu o provedení práce může mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a uplatňovat daňové slevy, na které má nárok. Prohlášení k dani však lze mít pro dané období podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.

Povinné pojistné se z dohody o provedení práce neplatí, jestliže je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Jak se může zdanění u DPP lišit, si ukážeme v několika vybraných příkladech.

Zdanění dohody o provedení práce

Zdroj: Shutterstock

Efektivní zdanění = 0 %

Student Jakub si ke studiu přivydělává brigádou na dohodu o provedení práce. Hrubou měsíční odměnu má 10 000 Kč a má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Při výpočtu daně z příjmu tedy uplatňuje slevu na poplatníka (2570 Kč) a slevu na studenta (335 Kč). Vypočtená daň z příjmu ve výši 1500 Kč je nižší než daňové slevy, proto na dani z příjmu student Jakub nic neplatí.

Sociální a zdravotní pojištění se z dohody neplatí, protože je hrubá odměna do limitu pro neplacení. Na účet tedy obdrží student Jakub od zaměstnavatele 10 000 Kč.

Efektivní zdanění = 11 %

Penzistka Hana pracuje pouze na základě dohody o provedení práce s hrubou odměnou 15 000 Kč měsíčně. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani. Hrubá odměna je nad limit, proto se z ní odvádí sociální pojištění 975 Kč (15 000 Kč × 6,5 %) a zdravotní pojištění 675 Kč (15 000 Kč × 4,5 %). Při výpočtu daně z příjmu uplatní paní Hana slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci s podepsaným prohlášením k dani.

Na dani z příjmu tedy nezaplatí paní Hana nic, neboť sleva na poplatníka je vyšší než vypočtená daň z příjmu ve výši 2250 Kč (15 000 Kč × 15 %). Na účet dostane paní Hana 13 350 Kč (15 000 Kč − 975 Kč − 675 Kč). Efektivní zdanění je tedy 11 % (1650 Kč : 15 000 Kč).

Efektivní zdanění = 15 %

Zaměstnankyně Lucie si ke svému hlavnímu zaměstnání přivydělává na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. U zaměstnavatele již nemůže podepsat prohlášení k dani, neboť to podepsala u hlavního zaměstnavatele. Z hrubé odměny je jí tedy odvedeno na dani z příjmu 1500 Kč (10 000 Kč × 15 %).

Sociální a zdravotní pojištění z dohody neplatí, neboť hrubá odměna je do limitu. Na účet tedy obdrží 8500 Kč a efektivní zdanění je 15 % (1500 Kč : 10 000 Kč).

Čtěte také: Jak se zvýšila sleva na poplatníka v roce 2022?

Efektivní zdanění = 15,7 %

Pan Pavel pracuje pouze pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 25 000 Kč. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani. Na dani z příjmu tedy zaplatí 1180 Kč (25 000 Kč × 15 % − sleva na poplatníka 2570 Kč). Sociální pojištění činí 1625 Kč a zdravotní pojištění 1125 Kč. Čistá odměna na účet tak dosahuje 21 070 Kč. Efektivní zdanění je 15,8 % (3930 Kč : 25 000 Kč).

Efektivní zdanění = nepřímo 21,9 %

Paní Věra obdržela v předdůchodovém věku výpověď pro nadbytečnost. Po skončení podpory v nezaměstnanosti v rozsahu 11 měsíců si našla pouze práci na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. Paní Věra nechce odejít do předčasného důchodu, ale až do řádného důchodu. Paní Věra podepíše u zaměstnavatele prohlášení k dani, a daň z příjmu tedy neplatí. Sociální pojištění a zdravotní pojištění jí taky není z hrubé mzdy sraženo.

Současně však paní Věra nemá vyřešen pojistný vztah. U zdravotní pojišťovny je vedena jako osoba bez zdanitelných příjmů a musí si zdravotní pojištění platit sama v částce 2187 Kč. Dobrovolné důchodové pojištění si paní Věra těch pár měsíců platit nechce. Efektivní zdanění tak nepřímo dosahuje 21,9 % (2187 Kč : 10 000 Kč).

Čtěte také: Jak se odvádí zdravotní pojištění při souběhu více příjmů?

Efektivní zdanění = 26 %

Zaměstnanec Milan si přivydělává na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 25 000 Kč. Prohlášení k dani má podepsáno u hlavního zaměstnavatele. Při výpočtu daně z příjmu tak již nemůže uplatnit slevu na poplatníka. Daň z příjmu fyzických osob tedy činí 3750 Kč (25 000 Kč × 15 %). Sociální pojištění činí 1625 Kč a zdravotní pojištění 1125 Kč. Čistá odměna na účet tak dosahuje 18 500 Kč. Efektivní zdanění je 26 % (6500 Kč : 25 000 Kč).

Efektivní zdanění = 32,1 %

Paní Romana se dočasně rozhodla, že bude pracovat pouze pro dva zaměstnavatele současně s hrubou odměnou 10 000 Kč, protože manžel (OSVČ) obdržel zajímavou zakázku, která vyžaduje hodně cestování, a v nejbližších měsících bude málo doma, přičemž práce na DPP je řešením, jak se starat o rodiče, a přitom být alespoň částečně pracovně aktivní. Povinné pojistné nebude paní Romana platit ani z jedné dohody. Daň z příjmu bude platit z jedné dohody ve výši 1500 Kč, z druhé žádnou daň platit nebude, protože u jednoho zaměstnavatele bude mít podepsáno prohlášení k dani.

Paní Romana nemá prací na DPP vyřešen pojistný vztah. Sama si bude platit zdravotní pojištění jako OBZP ve výši 2187 a bude si platit i minimální dobrovolné důchodové pojištění ve výši 2724 Kč. Celkové daně jsou tedy 6411 Kč a efektivní zdanění 32,1 % (6411 Kč : 20 000 Kč).


Čtěte také:

Jak to bude letos s platbou daně z nemovitosti?

Jak se sráží ze mzdy, když má někdo více exekucí?

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ