Sedm příkladů, kdy se liší základ pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění

20.06.2024 | , Finance.cz
DANĚ


Sazby sociálního a zdravotního pojištění se liší, rozdíly jsou však i ve stanovení základu pro výpočet, takže sociální a zdravotní pojištění se nevypočítává vždy ze stejných částek. Jaké jsou hlavní rozdíly ve výpočtu sociálního a zdravotního pojištění?

Zaměstnanci odvádějí na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a dalších 9 % za ně platí zaměstnavatel. Na sociálním pojištění odvádí zaměstnanci 7,1 % (včetně nemocenského pojištění) a zaměstnavatelé 24,8 % z hrubé mzdy. OSVČ odvádí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu a na sociálním pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu. Jaké jsou rozdíly pro stanovení základu pro výpočet pojistného?

Zdroj: Depositphotos

Dopočet do minima u zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek

Zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří nejsou současně státními pojištěnci, musí být vždy vypočteno alespoň z minimální mzdy. V roce 2024 z částky 18 900 Kč. Minimální zdravotní pojištění je tedy 2552 Kč (18 900 Kč × 13,5 %).

Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou nižší než 18 900 Kč tak zaplatí na zdravotním pojištění více než 4,5 %, neboť dopočet do minima jde k jejich tíži, zaměstnavatel odvádí za zaměstnance na zdravotním pojištění vždy 9 %. Sociální pojištění se odvádí ze skutečné hrubé mzdy, žádný dopočet se neprovádí.

Povinné zdravotní pojištění pro OBZP

Zatímco osoby bez zdanitelných příjmů nemusí sociální pojištění vůbec platit, zdravotní pojištění platit musí. Osobou bez zdanitelných příjmů jsou lidé, kteří nemají rozhodné příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti a ani nejsou státními pojištěnci. V roce 2024 musí všechny OBZP platit měsíčně na zdravotním pojištění 2552 Kč. Placení sociálního pojištění sice není povinné, ale s ohledem na budoucí důchodové nároky je vhodné zvážit účast na dobrovolném důchodovém pojištění.

 

Zdravotní pojištění se platí i z nadstandardních příjmů

Pro výpočet sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ. Z částky nad strop již sociální pojištění neplatí ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel. OSVČ mající skutečný vyměřovací základ vyšší než maximální vyměřovací základ rovněž odvádí sociální pojištění z maximálního vyměřovacího základu. Pro rok 2024 je maximálním vyměřovacím základem pro výpočet sociálního pojištění částka 2 110 416 Kč. Pro výpočet zdravotního pojištění není žádný strop zaveden.

Tip: Máte vysoké příjmy? Víme, jaká bude maximální výše sociálního pojištění

Stanovení pojistného v režimu měsíční paušální daně

Živnostníci a podnikatelé splňující zákonné podmínky si mohou plnit daňové povinnosti platbou měsíční paušální daně. I v roce 2024 jsou tři pásma paušální daně v závislosti na dosahovaném příjmu a struktuře příjmů. Nejvíce OSVČ je v prvním paušálním režimu, kde činí měsíční paušální daň částku 7498 Kč, z toho činí daň z příjmu 100 Kč, zdravotní pojištění 2968 Kč a sociální pojištění 4430 Kč. Zdravotní pojištění je nastaveno ve výši minimální zálohy platné v roce 2024. Sociální pojištění je však nastaveno ve výši 1,15násobku minimální zálohy platné v roce 2024.

Mzdová kalkulačka 2024

 

Odlišný výpočet skutečného vyměřovacího základu za rok 2024

Živnostníci a podnikatelé, kteří nejsou účastni v paušálním daňovém režimu, vypočítávají roční povinné pojistné z vyměřovacího základu. Pokud je skutečný vyměřovací základ vyšší než minimální vyměřovací základ, tak právě ze skutečného vyměřovacího základu. Pro zdravotní pojištění za rok 2024 je skutečným vyměřovacím základem 50 % daňového základu, při výpočtu sociálního pojištění za rok 2024 je však skutečným vyměřovacím základem 55 % daňového základu.

Odlišná hranice pro minimální pojistné pro OSVČ

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí OSVČ, které nejsou účastny v dobrovolném paušálním režimu, platit sociální a zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Pro výpočet zdravotního pojištění je přitom minimální vyměřovací základ vyšší než pro výpočet sociálního pojištění. V praxi to znamená, že některé OSVČ vypočítávají roční sociální pojištění ze skutečného vyměřovacího základu, ale zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu.

Čtěte také: Výpočet měsíční zálohy na zdravotním pojištění v příkladech

Neplacení sociálního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti je pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění zvýhodněn, když nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Sociální pojištění se dokonce z vedlejší samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Pro celý kalendářní rok 2024 je limitem částka 105 520 Kč, při výkonu vedlejší činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. Zdravotní pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se platí vždy, i při zisku v jednotkách tisícikorun.

Tip: Změna zaměstnání a platba zálohy na zdravotní pojištění z přivýdělku

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ