10 omylů ohledně důchodových příjmů

03.10.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částka starobního důchodu výrazně závisí na dosahovaných příjmech před odchodem do důchodu. Při výpočtu důchodu se však nezapočítají všechny příjmy a každá tisícikoruna nehraje stejnou roli. Podívejme se na deset vybraných mýtů ohledně důchodových příjmů.

Základními dvěma vstupními údaji při výpočtu starobního důchodu jsou získaná doba pojištění v celých ukončených letech a výše osobního vyměřovacího základu, kterým je průměrná hrubá mzda za odpracované roky. Jaké nesrovnalosti panují v praxi u příjmů ovlivňujících výši důchodu?

Omyly ohledně důchodových příjmů

Zdroj: Shutterstock

Hodnotí se posledních 10 let

Osobní vyměřovací základ se vypočítává z rozhodných příjmů od roku 1986. Hodnocené důchodové období je tedy delší, než někteří žadatelé o starobní důchod očekávají. Vyšší příjmy v posledních několika letech před odchodem do důchodu jsou výborné, důchod se ale bude počítat i z dřívějších příjmů.

Započítají se všechny příjmy ze zaměstnání

V případě, že z práce na dohodu nebylo dosaženo odměny zakládající účast na pojištění, nemají takové odměny vliv na výši důchodu. U dohody o provedení práce musí být měsíční odměna 10 001 Kč a více a u dohody o pracovní činnosti 3500 Kč a více. Hrubá mzda ze zkráceného úvazku se započítává vždy.

Tip: Jak velké jsou rozdíly mezi důchody? Liší se moc, nebo málo?

Superhrubá mzda zvyšuje důchod

Ještě v roce 2020 se daň z příjmů vypočítávala ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Sociální pojištění se však vždy počítalo z hrubé mzdy, proto se pro výpočet starobního důchodu hodnotí dosahované hrubé mzdy, a nikoliv vyšší superhrubé mzdy.

Vysoká daň z příjmů = vysoký důchod

Někteří občané mají v produktivním věku vysoké příjmy podléhající dani z příjmů, ale příjmy podléhající sociálnímu pojištění mají výrazně nižší. Zejména v případě pasivních kapitálových příjmů nebo příjmů z nájmu. Výši starobního důchodu však ovlivňují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, což není případ pasivních příjmů.

Nemocenská snižuje důchod

Během nemoci dostávají zaměstnanci nemocenskou, ze které se neplatí sociální pojištění. To však nemá negativní vliv na výpočet starobního důchodu, neboť toto období se při výpočtu starobního důchodu vyloučí.

Trojnásobně vysoká mzda = trojnásobně vysoký důchod

Při výpočtu starobního důchodu je výrazným způsobem zohledněn princip solidarity, což znamená, že někteří občané zaplatí v produktivním věku výrazně více na sociálním pojištění, ale jejich budoucí starobní důchod je vyšší mnohem méně. Při výpočtu starobního důchodu tedy neplatí přímá úměrnost mezi výší hrubé mzdy a výší státního důchodu.

Práce načerno důchod moc nesníží

Pro budoucí výpočet starobního důchodu je práce načerno velmi nepříznivá. Toto období se nezapočítává do doby pojištění a současně dochází ke snížení osobního vyměřovacího základu.

Tip: Kdy nás čekají další volby?

 

Osobní vyměřovací základ nemůže být nižší než minimální mzda

Při výpočtu starobního důchodu neplatí, že osobní vyměřovací základ nemůže být nižší než minimální mzda. Zejména osoby samostatně výdělečně činné platící nízké zálohy na sociální pojištění musí počítat s tím, že jejich osobní vyměřovací základ nebude ani na úrovni minimální mzdy.

Prodejem bytu si zvýším důchod

Z prodeje nemovitosti se neplatí sociální pojištění, proto případným prodejem nemovitosti těsně v předdůchodovém věku nedojde ke zvýšení osobního vyměřovacího základu a následně státního důchodu.

Dobrovolné důchodové pojištění odpovídá průměrné mzdě

Případné mezery v pojištění je ve většině případů vhodné řešit účastí na dobrovolném důchodovém pojištění. Současně je potřeba počítat s tím, že platba minimálního dobrovolného důchodového pojištění zdaleka neodpovídá průměrné mzdě, a dokonce ani minimální.


Čtěte také:

Jak se mají chovat invalidní důchodci, aby dosáhli na co nejvyšší starobní penzi?

Jaké sociální dávky se počítají do důchodu

Kdo má starobní důchod nižší než 13 tisíc korun?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 11 krát