Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákony

Nabízíme vám aktuální znění zákonů ze světa obchodu a financí. Občanský soudní řád, Občanský zákoník, Ústava České republiky, Listina základních prav a svobod na portále www.finance.cz k volnému stažení. Po kliknutí na konkrétní zákon v souvisejících odkazech dostanete jeho plné znění.

Občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  Obsah  
  Úvod   Hlavička zákona  
  Část I. § 1 - § 654 Obecná část  
  Hlava I § 1 - § 14 Předmět úpravy a její základní zásady  
  Díl 1 § 1 - § 8 Soukromé právo  
  Díl 2 § 9 - § 11 Užití předpisů občanského práva  
  Díl 3 § 12 - § 14 Ochrana soukromých práv  
  Hlava II § 15 - § 435 Osoby  
  Díl 1 § 15 - § 22 Všeobecná ustanovení  
  Díl 2 § 23 - § 117 Fyzické osoby  
  Oddíl 1 § 23 - § 37 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 38 - § 65 Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat  
  Oddíl 3 § 66 - § 70 Nezvěstnost  
  Oddíl 4 § 71 - § 76 Domněnka smrti  
  Oddíl 5 § 77 - § 80 Jméno a bydliště člověka  
  Oddíl 6 § 81 - § 117 Osobnost člověka  
  Díl 3 § 118 - § 418 Právnické osoby  
  Oddíl 1 § 118 - § 209 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 210 - § 302 Korporace  
  Oddíl 3 § 303 - § 401 Fundace  
  Oddíl 4 § 402 - § 418 Ústav  
  Díl 4 § 419 Spotřebitel  
  Díl 5 § 420 - § 435 Podnikatel  
  Hlava III § 436 - § 488 Zastoupení  
  Díl 1 § 436 - § 440 Všeobecná ustanovení  
  Díl 2 § 441 - § 456 Smluvní zastoupení  
  Oddíl 1 § 441 - § 449 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 450 - § 456 Prokura  
  Díl 3 § 457 - § 488 Zákonné zastoupení a opatrovnictví  
  Oddíl 1 § 457 - § 464 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 465 - § 485 Opatrovnictví člověka  
  Oddíl 3 § 486 - § 488 Opatrovnictví právnické osoby  
  Hlava IV § 489 - § 544 Věci a jejich rozdělení  
  Díl 1 § 489 - § 495 Všeobecná ustanovení  
  Díl 2 § 496 - § 504 Rozdělení věcí  
  Díl 3 § 505 - § 513 Součást věci a příslušenství věci  
  Díl 4 § 514 - § 544 Cenný papír  
  Oddíl 1 § 514 - § 524 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 525 - § 528 Zaknihované cenné papíry  
  Oddíl 3 § 529 - § 544 Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír  
  Hlava V § 545 - § 654 Právní skutečnosti  
  Díl 1 § 545 - § 599 Právní jednání  
  Oddíl 1 § 545 - § 554 Všeobecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 555 - § 558 Výklad právních jednání  
  Oddíl 3 § 559 - § 564 Forma právních jednání  
  Oddíl 4 § 565 - § 569 Soukromá listina a veřejná listina  
  Oddíl 5 § 570 - § 573 Právní jednání vůči nepřítomné osobě  
  Oddíl 6 § 574 - § 588 Neplatnost právních jednání  
  Oddíl 7 § 589 - § 599 Relativní neúčinnost  
  Díl 2 § 600 - § 608 Právní události  
  Díl 3 § 609 - § 654 Promlčení a prekluze  
  Oddíl 1 § 609 - § 653 Promlčení  
  Oddíl 2 § 654 Prekluze  
  Část II. § 655 - § 975 Rodinné právo  
  Hlava I § 655 - § 770 Manželství  
  Díl 1 § 655 Všeobecné ustanovení  
  Díl 2 § 656 - § 676 Vznik manželství  
  Díl 3 § 677 - § 686 Zdánlivé manželství a neplatnost manželství  
  Oddíl 1 § 677 - § 679 Zdánlivé manželství  
  Oddíl 2 § 680 - § 686 Neplatnost manželství  
  Díl 4 § 687 - § 753 Povinnosti a práva manželů  
  Oddíl 1 § 687 - § 707 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 708 - § 753 Manželské majetkové právo  
  Díl 5 § 754 - § 770 Zánik manželství  
  Oddíl 1 § 754 Obecné ustanovení  
  Oddíl 2 § 755 - § 758 Rozvod manželství  
  Oddíl 3 § 759 - § 770 Následky zániku manželství  
  Hlava II § 771 - § 927 Příbuzenství a švagrovství  
  Díl 1 § 771 - § 774 Všeobecná ustanovení  
  Díl 2 § 775 - § 927 Poměry mezi rodiči a dítětem  
  Oddíl 1 § 775 - § 793 Určování rodičovství  
  Oddíl 2 § 794 - § 854 Osvojení  
  Oddíl 3 § 855 - § 923 Rodiče a dítě  
  Oddíl 4 § 924 - § 926 Zvláštní opatření při výchově dítěte  
  Oddíl 5 § 927 Vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami  
  Hlava III § 928 - § 975 Poručenství a jiné formy péče o dítě  
  Díl 1 § 928 - § 942 Poručenství  
  Díl 2 § 943 - § 952 Opatrovnictví dítěte  
  Oddíl 1 § 943 - § 947 Opatrovník  
  Oddíl 2 § 948 - § 952 Opatrovník pro správu jmění dítěte  
  Díl 3 § 953 - § 970 Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství  
  Oddíl 1 § 953 - § 957 Svěření dítěte do péče jiné osoby  
  Oddíl 2 § 958 - § 970 Pěstounství  
  Díl 4 § 971 - § 975 Ústavní výchova  
  Část III. § 976 - § 1720 Absolutní majetková práva  
  Hlava I § 976 - § 978 Všeobecná ustanovení  
  Hlava II § 979 - § 1474 Věcná práva  
  Díl 1 § 979 - § 986 Obecná ustanovení  
  Díl 2 § 987 - § 1010 Držba  
  Díl 3 § 1011 - § 1114 Vlastnictví  
  Oddíl 1 § 1011 - § 1044 Povaha vlastnického práva a jeho rozsah  
  Oddíl 2 § 1045 - § 1114 Nabytí vlastnického práva  
  Díl 4 § 1115 - § 1239 Spoluvlastnictví  
  Oddíl 1 § 1115 - § 1120 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 1121 - § 1125 Spoluvlastnický podíl  
  Oddíl 3 § 1126 - § 1139 Správa společné věci  
  Oddíl 4 § 1140 - § 1157 Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví  
  Oddíl 5 § 1158 - § 1222 Bytové spoluvlastnictví  
  Oddíl 6 § 1223 - § 1235 Přídatné spoluvlastnictví  
  Oddíl 7 § 1236 - § 1239 Zvláštní ustanovení o společenství jmění  
  Díl 5 § 1240 - § 1399 Věcná práva k cizím věcem  
  Oddíl 1 § 1240 - § 1256 Právo stavby  
  Oddíl 2 § 1257 - § 1308 Věcná břemena  
  Oddíl 3 § 1309 - § 1394 Zástavní právo  
  Oddíl 4 § 1395 - § 1399 Zadržovací právo  
  Díl 6 § 1400 - § 1474 Správa cizího majetku  
  Oddíl 1 § 1400 - § 1410 Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku  
  Oddíl 2 § 1411 - § 1437 Pravidla správy  
  Oddíl 3 § 1438 - § 1447 Skončení správy  
  Oddíl 4 § 1448 - § 1474 Svěřenský fond  
  Hlava III § 1475 - § 1720 Dědické právo  
  Díl 1 § 1475 - § 1490 Právo na pozůstalost  
  Díl 2 § 1491 - § 1593 Pořízení pro případ smrti  
  Oddíl 1 § 1491 - § 1493 Všeobecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 1494 - § 1581 Závěť  
  Oddíl 3 § 1582 - § 1593 Dědická smlouva  
  Díl 3 § 1594 - § 1632 Odkaz  
  Oddíl 1 § 1594 - § 1603 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 1604 - § 1619 Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů  
  Oddíl 3 § 1620 - § 1632 Nabytí odkazu  
  Díl 4 § 1633 - § 1641 Zákonná posloupnost  
  Díl 5 § 1642 - § 1664 Povinný díl  
  Oddíl 1 § 1642 - § 1645 Nepominutelný dědic  
  Oddíl 2 § 1646 - § 1649 Vydědění  
  Oddíl 3 § 1650 - § 1653 Ochrana nepominutelného dědice  
  Oddíl 4 § 1654 - § 1657 Výpočet povinného dílu  
  Oddíl 5 § 1658 - § 1664 Započtení na povinný díl a na dědický podíl  
  Díl 6 § 1665 - § 1669 Právo některých osob na zaopatření  
  Díl 7 § 1670 - § 1713 Přechod pozůstalosti na dědice  
  Oddíl 1 § 1670 - § 1676 Nabytí dědictví  
  Oddíl 2 § 1677 - § 1689 Správa pozůstalosti a její soupis  
  Oddíl 3 § 1690 - § 1693 Potvrzení dědictví  
  Oddíl 4 § 1694 - § 1700 Rozdělení pozůstalosti  
  Oddíl 5 § 1701 - § 1713 Dluhy postihující dědice  
  Díl 8 § 1714 - § 1720 Zcizení dědictví  
  Část IV. § 1721 - § 3014 Relativní majetková práva  
  Hlava I § 1721 - § 2054 Všeobecná ustanovení o závazcích  
  Díl 1 § 1721 - § 1723 Vznik závazků a jejich obsah  
  Díl 2 § 1724 - § 1788 Smlouva  
  Oddíl 1 § 1724 - § 1730 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 1731 - § 1745 Uzavření smlouvy  
  Oddíl 3 § 1746 - § 1755 Obsah smlouvy  
  Oddíl 4 § 1756 - § 1758 Forma smlouvy  
  Oddíl 5 § 1759 - § 1769 Účinky smlouvy  
  Oddíl 6 § 1770 - § 1784 Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy  
  Oddíl 7 § 1785 - § 1788 Smlouva o smlouvě budoucí  
  Díl 3 § 1789 - § 1809 Obsah závazků  
  Díl 4 § 1810 - § 1867 Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem  
  Oddíl 1 § 1810 - § 1819 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 1820 - § 1851 Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory  
  Oddíl 3 § 1852 - § 1867 Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby  
  Díl 5 § 1868 - § 1878 Společné dluhy a pohledávky  
  Díl 6 § 1879 - § 1907 Změny závazků  
  Oddíl 1 § 1879 - § 1900 Změna v osobě věřitele nebo dlužníka  
  Oddíl 2 § 1901 - § 1907 Změny v obsahu závazků  
  Díl 7 § 1908 - § 2009 Zánik závazků  
  Oddíl 1 § 1908 - § 1980 Splnění  
  Oddíl 2 § 1981 - § 2009 Jiné způsoby zániku závazků  
  Díl 8 § 2010 - § 2054 Zajištění a utvrzení dluhů  
  Oddíl 1 § 2010 - § 2017 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 2018 - § 2047 Zajištění dluhu  
  Oddíl 3 § 2048 - § 2054 Utvrzení dluhu  
  Hlava II § 2055 - § 2893 Závazky z právních jednání  
  Díl 1 § 2055 - § 2188 Převedení věci do vlastnictví jiného  
  Oddíl 1 § 2055 - § 2078 Darování  
  Oddíl 2 § 2079 - § 2183 Koupě  
  Oddíl 3 § 2184 - § 2188 Směna  
  Díl 2 § 2189 - § 2400 Přenechání věci k užití jinému  
  Oddíl 1 § 2189 - § 2192 Výprosa  
  Oddíl 2 § 2193 - § 2200 Výpůjčka  
  Oddíl 3 § 2201 - § 2331 Nájem  
  Oddíl 4 § 2332 - § 2357 Pacht  
  Oddíl 5 § 2358 - § 2389 Licence  
  Oddíl 6 § 2390 - § 2394 Zápůjčka  
  Oddíl 7 § 2395 - § 2400 Úvěr  
  Díl 3 § 2401 Pracovní poměr  
  Díl 4 § 2402 - § 2429 Závazky ze schovacích smluv  
  Oddíl 1 § 2402 - § 2414 Úschova  
  Oddíl 2 § 2415 - § 2429 Skladování  
  Díl 5 § 2430 - § 2520 Závazky ze smluv příkazního typu  
  Oddíl 1 § 2430 - § 2444 Příkaz  
  Oddíl 2 § 2445 - § 2454 Zprostředkování  
  Oddíl 3 § 2455 - § 2470 Komise  
  Oddíl 4 § 2471 - § 2482 Zasílatelství  
  Oddíl 5 § 2483 - § 2520 Obchodní zastoupení  
  Díl 6 § 2521 - § 2549 Zájezd  
  Díl 7 § 2550 - § 2585 Závazky ze smluv o přepravě  
  Oddíl 1 § 2550 - § 2581 Přeprava osob a věcí  
  Oddíl 2 § 2582 - § 2585 Provoz dopravního prostředku  
  Díl 8 § 2586 - § 2635 Dílo  
  Oddíl 1 § 2586 - § 2619 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 2620 - § 2622 Určení ceny podle rozpočtu  
  Oddíl 3 § 2623 - § 2630 Stavba jako předmět díla  
  Oddíl 4 § 2631 - § 2635 Dílo s nehmotným výsledkem  
  Díl 9 § 2636 - § 2651 Péče o zdraví  
  Díl 10 § 2652 - § 2661 Kontrolní činnost  
  Díl 11 § 2662 - § 2700 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu  
  Oddíl 1 § 2662 - § 2679 Účet  
  Oddíl 2 § 2680 - § 2681 Jednorázový vklad  
  Oddíl 3 § 2682 - § 2693 Akreditiv  
  Oddíl 4 § 2694 - § 2700 Inkaso  
  Díl 12 § 2701 - § 2715 Závazky ze zaopatřovacích smluv  
  Oddíl 1 § 2701 - § 2706 Důchod  
  Oddíl 2 § 2707 - § 2715 Výměnek  
  Díl 13 § 2716 - § 2746 Společnost  
  Oddíl 1 § 2716 - § 2720 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 2721 - § 2729 Práva a povinnosti společníků navzájem  
  Oddíl 3 § 2730 - § 2735 Správa společnosti  
  Oddíl 4 § 2736 - § 2738 Práva a povinnosti společníků k třetím osobám  
  Oddíl 5 § 2739 - § 2743 Zánik členství  
  Oddíl 6 § 2744 - § 2746 Zánik společnosti  
  Díl 14 § 2747 - § 2755 Tichá společnost  
  Díl 15 § 2756 - § 2883 Závazky z odvážných smluv  
  Oddíl 1 § 2756 - § 2757 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 2758 - § 2872 Pojištění  
  Oddíl 3 § 2873 - § 2883 Sázka, hra a los  
  Díl 16 § 2884 - § 2893 Závazky z právního jednání jedné osoby  
  Oddíl 1 § 2884 - § 2889 Veřejný příslib  
  Oddíl 2 § 2890 - § 2893 Slib odškodnění  
  Hlava III § 2894 - § 2990 Závazky z deliktů  
  Díl 1 § 2894 - § 2971 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy  
  Oddíl 1 § 2894 - § 2908 Základní ustanovení  
  Oddíl 2 § 2909 - § 2950 Povinnost nahradit škodu  
  Oddíl 3 § 2951 - § 2971 Způsob a rozsah náhrady  
  Díl 2 § 2972 - § 2990 Zneužití a omezení soutěže  
  Oddíl 1 § 2972 - § 2975 Obecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 2976 - § 2990 Nekalá soutěž  
  Hlava IV § 2991 - § 3014 Závazky z jiných právních důvodů  
  Díl 1 § 2991 - § 3005 Bezdůvodné obohacení  
  Díl 2 § 3006 - § 3014 Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného  
  Oddíl 1 § 3006 - § 3011 Nepřikázané jednatelství  
  Oddíl 2 § 3012 - § 3014 Upotřebení cizí věci k prospěchu jiného  
  Část V. § 3015 - § 3079 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná  
  Hlava I § 3015 - § 3027 Ustanovení společná  
  Hlava II § 3028 - § 3079 Ustanovení přechodná a závěrečná  
  Díl 1 § 3028 - § 3079 Přechodná ustanovení  
  Oddíl 1 § 3028 - § 3035 Všeobecná ustanovení  
  Oddíl 2 § 3036 - § 3037 Lhůty a doby  
  Oddíl 3 § 3038 - § 3040 Majetkové právo manželské  
  Oddíl 4 § 3041 - § 3053 Právnické osoby  
  Oddíl 5 § 3054 - § 3068 Věcná práva  
  Oddíl 6 § 3069 - § 3072 Dědické právo  
  Oddíl 7 § 3073 - § 3079 Závazková práva  
  Díl 2 § 3080 - § 3081 Závěrečná ustanovení  
  Poznámky   Poznámky pod čarou  

Zprávy a aktuality

Kolik lidí ročně navštíví zoo? Jaký dopad na návštěvnost měl koronavirus?

12.08.  |  Michal Bureš

Česká republika je zemí zoologických zahrad. Kolik lidí ročně navštíví české zoo? Jak srazil koronavirus jejich návštěvnost v letech 2020 a 2021? Která zoo je nejnavštěvovanější?

Jaký je rozdíl mezi promlčením a zánikem práva? A jak se to projevuje v zaměstnání?

12.08.

Kdy včas neuplatněné nároky zanikají a kdy se oslabují a co to znamená? Jaká práva ze zaměstnání je třeba uplatnit rychle, aby zcela nezanikla?

Které doklady si musíte po svatbě vyřizovat znovu?

11.08.  |  Michal Ruml

Každý z nás udělá v životě několik závažných rozhodnutí. Jedním z nich je i vstup do manželství. Vdát se? Oženit se? Proč ne. Připravte se ale na to, že vás tento krok donutí ke změně mnoha dokladů. Nevyhnete se několika jednáním na úřadech. Na co nezapomenout?
Zobrazit další zprávy a aktuality

Aktuální komentáře

Manželství a adopce homosexuálů v ČR: Utopie nebo realita?

19.07.  |  Michal Bureš

Německo již před 4 lety schválilo změnu občanského zákoníku, díky které mohou uzavírat manželství i lidé…

Znalost produktů a pojmů v pojišťovnictví v ČR je stále na…

10.07.  |  Lucie Urválková

KOMENTÁŘ | V lednu letošního roku vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, který s sebou nese řadu změn…
Zobrazit další komentáře

Právě začíná Letní Live Trading se specialisty XTB

Zajímáte se o krátkodobé investice? Chcete se naučit obchodovat, ale zdá se vám to příliš náročné? Už jste začal, ale nešlo to a nevíte, kde jste udělal chybu?

Autopojištění Allianz Direct

Získejte autopojištění od Allianz na celý rok, zaplaťte jen 10 měsíců.

Články Investujme.cz

Zobrazit další články
Rejstříky - osoby

  Rejstriky.finance.cz
  Rejstříky - subjekty

   Rejstriky.finance.cz
   Rejstříky - adresy

    Rejstriky.finance.cz