Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákony

Aktuální znění zákonů z oblasti pojištění, které řeší vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy, podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a dohled nad pojistným trhem, podmínky podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistbých událostí nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Příloha č. 1
Odvětví a skupiny pojištění

 
Část A
 
  Odvětví životních pojištění  
  II. Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí.  
  III. Pojištění uvedená v bodě I písm. a) a b) a bodě II, která jsou spojena s investičním fondem.  
  IV. Trvalé zdravotní pojištění podle čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES upravující životní pojištění1).  
  V. Kapitalizace příspěvků hrazených skupinou přispěvatelů a následné rozdělování akumulovaných aktiv mezi přeživší přispěvatele nebo mezi osoby oprávněné po zemřelých přispěvatelích.  
  VI. Umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši.  
  VII. Správa skupinových penzijních fondů, případně včetně pojištění zabezpečujícího zachování kapitálu nebo platbu minimálního úrokového výnosu.  
  VIII. Činnosti podle čl. 2 odst. 2 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES upravující životní pojištění1).  
  IX. Pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oblasti sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou na její vlastní účet.  
 
Část B
 
  Odvětví neživotních pojištění  
  1. Úrazové pojištění
a) s jednorázovým plněním,
b) s plněním povahy náhrady újmy ,
c) s kombinovaným plněním,
d) cestujících.
 
  2. Pojištění nemoci
a) s jednorázovým plněním,
b) s plněním povahy náhrady újmy ,
c) s kombinovaným plněním,
d) soukromé zdravotní pojištění.
 
  3. Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech
a) motorových,
b) nemotorových.
 
  4. Pojištění škod na drážních vozidlech.  
  5. Pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích.  
  6. Pojištění škod na plavidlech
a) říčních a průplavových,
b) jezerních,
c) námořních.
 
  7. Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek.  
  8. Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených
a) požárem,
b) výbuchem,
c) vichřicí,
d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodeň, záplava),
e) jadernou energií,
f) sesuvem nebo poklesem půdy.
 
  9. Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 vzniklých krupobitím nebo mrazem, anebo jinými pojistnými nebezpečími (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tato zahrnuta v bodě 8, včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými pojistnými nebezpečími.  
  10. Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající
a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla,
b) z činnosti dopravce,
c) z provozu drážního vozidla.
 
  11. Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce.  
  12. Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití říčního, průplavového, jezerního nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce.  
  13. Všeobecné pojištění odpovědnosti za újmu jinou než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12
a) odpovědnost za újmu na životním prostředí,
b) odpovědnost za újmu způsobenou jaderným zařízením,
c) odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku,
d) ostatní.
 
  14. Pojištění úvěru
a) obecná platební neschopnost,
b) vývozní úvěr,
c) splátkový úvěr,
d) hypoteční úvěr,
e) zemědělský úvěr.
 
  15. Pojištění záruky (kauce)
a) přímé záruky,
b) nepřímé záruky.
 
  16. Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících
a) z výkonu povolání,
b) z nedostatečného příjmu,
c) ze špatných povětrnostních podmínek,
d) ze ztráty zisku,
e) ze stálých nákladů,
f) z nepředvídaných obchodních výdajů,
g) ze ztráty tržní hodnoty,
h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu,
i) z jiné nepřímé obchodní finanční ztráty,
j) z ostatních finančních ztrát.
 
  17. Pojištění právní ochrany.  
  18. Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním.  
 
Část C
 
  Skupiny neživotních pojištění  
  a) "Pojištění úrazu a nemoci" pro odvětví uvedená v části B bodech 1 a 2,  
  b) "Pojištění motorových vozidel" pro odvětví uvedená v části B bodu 1 písm. d), bodech 3, 7 a 10,  
  c) "Námořní a dopravní pojištění" pro odvětví uvedená v části B bodu 1 písm. d), bodech 4, 6, 7 a 12,  
  d) "Letecké pojištění" pro odvětví uvedená v části B bodu 1 písm. d), bodech 5, 7 a 11,  
  e) "Pojištění proti požáru a jiným majetkovým škodám" pro odvětví uvedená v části B bodech 8 a 9,  
  f) "Pojištění odpovědnosti za újmu " pro odvětví uvedená v části B bodech 10, 11, 12 a 13,  
  g) "Pojištění úvěru a záruky" pro odvětví uvedená v části B bodech 14 a 15,  
  h) "Souhrnné neživotní pojištění" pro všechna odvětví uvedená v části B bodech 1 až 18.  

Zprávy a aktuality

Jak si správně nastavit životní pojištění

03.07.  |  Lucie Mečířová

Budete si sjednávat životní pojištění? Anebo už životní pojištění máte? A jste si jistí, že jste si pojistku nastavili dobře? Přečtěte si, na co se před podpisem smlouvy dívat a na co klást důraz.

Výroba České zbrojovky loni vzrostla o čtvrtinu

22.03.  |  Komerční sdělení

Tahounem loňských výsledků byly úspěšné prodeje v USA, bilancuje rok 2017 v rozhovoru pro finance.cz prezident společnosti Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod (CZUB) Lubomír Kovařík.
Zobrazit další zprávy a aktuality

Interview

Král: Peníze již nebude možné z životního pojištění vybírat

27.11.  |  Redakce

Od roku 2015 bude muset pojistná smlouva splňovat novou podmínku pro uplatnění daňového zvýhodnění, a to, že…

Pozor na limity u povinného ručení

13.06.  |  Redakce

Nový občanský zákoník významně rozšiřuje a zvyšuje odškodnění při újmách na zdraví, které se projevuje i…
Zobrazit další interview

Autopojištění Allianz Direct

Získejte autopojištění od Allianz na celý rok, zaplaťte jen 10 měsíců.

Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články