Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákony

Jaká je výše životního a existenčího minima? Proč je jejich výše důležitá? To vše a mnohem více se dovíte v zákoně o životním a existenčním minimu. Zákon o důchodovém pojištění, zákon o důchodovém spoření a zákon o doplňkovém penzijním spoření řeší otázky důchodu a zabezpečení na stáří pomocí prvního, druhého i třetího pilíře. Nabízíme vám aktuální znění zákonů ze světa důchodů a dávek. Po kliknutí na konkrétní zákon dostanete jeho plné znění.

Část šestá
Důchodový fond

Hlava VI: Informační povinnosti při obhospodařování důchodového fondu

§ 68 Uveřejňování informací
(1) Penzijní společnost uveřejňuje ve lhůtách a periodicitě stanovených prováděcím právním předpisem na svých internetových stránkách informace o každém důchodovém fondu, který obhospodařuje, nejméně však
a) aktuální hodnotu důchodové jednotky důchodového fondu,
b) aktuální hodnotu fondového vlastního kapitálu důchodového fondu,
c) aktuální celkový počet důchodových jednotek evidovaných na osobních důchodových účtech všech účastníků ve vztahu k tomuto důchodovému fondu,
d) informaci o skladbě majetku v důchodovém fondu a struktuře investičních nástrojů v portfoliu důchodového fondu,
e) informaci o výsledku hospodaření důchodového fondu.
(2) Informace podle odstavce 1 penzijní společnost také zpřístupní veřejnosti ve svém sídle.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, strukturu, formu, periodicitu, lhůty a způsob uveřejňování informací podle odstavce 1.
§ 69 Informování České národní banky
(1) Penzijní společnost informuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku o
a) každé změně skutečností, na jejichž základě bylo vydáno povolení k činnosti penzijní společnosti nebo povolení k vytvoření důchodového fondu; jedná-li se o změnu statutu důchodového fondu, předloží penzijní společnost České národní bance jeho nové úplné znění a zvlášť text změny,
b) každé skutečnosti, která může významně ovlivnit hodnotu penzijní jednotky, nebo která může významně zhoršit hospodářskou situaci penzijní společnosti,
c) překročení investičního limitu stanoveného tímto zákonem nebo o jiném závažném porušení tohoto zákona nebo statutu důchodového fondu.
(2) Penzijní společnost je povinna předložit České národní bance nejpozději do 1 měsíce od konání řádné valné hromady seznam osob, které na ní měly v uplynulém roce kvalifikovanou účast nebo které s ní byly úzce propojeny.
(3) Penzijní společnost zasílá České národní bance ve lhůtách a periodicitě stanovených prováděcím právním předpisem údaje o své osobě, finanční situaci a výsledcích svého hospodaření, jakož i údaje o finanční situaci a výsledcích hospodaření každého obhospodařovaného důchodového fondu a o skladbě a struktuře majetku v tomto důchodovém fondu a o skladbě a struktuře jejich závazků.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, strukturu, formu, periodicitu, lhůty a způsob zasílání informací podle odstavce 3.

Zprávy a aktuality

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti?

06.04.  |  Michal Bureš

Kdy budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti? Jak dlouho ji můžete pobírat? A kolik nejvíce může být vaše podpora? A jaké změny přinesl rok 2019?

Pracovníci na dohody a podpora při pandemii koronaviru

06.04.  |  Michal Bureš

Budou mít zaměstnanci pracující na dohody (DPP, DPČ) prominuté sociální a zdravotní pojištění? Mají nárok na…

Ode dneška lze žádat o státní záruku na úvěry: jak na to?

02.04.  |  Michal Bureš

Jak si žádat o státní záruky COVID II při čerpání provozního úvěru na pokrytí dopadů pandemie koronaviru? Kdo na něj má nárok? A jak tato pomoc funguje? Jakou výši úroků vám uhradí stát?
Zobrazit další zprávy a aktuality

Aktuální interview

Ekonomická svoboda v Česku je vysoká

25.03.2019  |  Petr Gola

Nejvyšší ekonomická svoboda je v Hongkongu, Singapuru, Novém Zélandu, Švýcarsku a Austrálii. Česko si v…

Kdy bude muset předčasný důchodce zaplatit daň z příjmu?

04.09.2018  |  Petr Gola

V předčasném důchodu nelze mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Přestože předčasní…
Zobrazit další interview

Autopojištění Allianz Direct

S Allianz autopojištěním náhradní vůz v případě krádeže na 30 dní zdarma.

Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků