Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákony

Jaká je výše životního a existenčího minima? Proč je jejich výše důležitá? To vše a mnohem více se dovíte v zákoně o životním a existenčním minimu. Zákon o důchodovém pojištění, zákon o důchodovém spoření a zákon o doplňkovém penzijním spoření řeší otázky důchodu a zabezpečení na stáří pomocí prvního, druhého i třetího pilíře. Nabízíme vám aktuální znění zákonů ze světa důchodů a dávek. Po kliknutí na konkrétní zákon dostanete jeho plné znění.

Část sedmá
Evidence

Hlava I: Osobní důchodový účet a důchodová jednotka

Díl 1: Osobní důchodový účet
§ 70
Penzijní společnost vede pro každého účastníka osobní důchodový účet, na kterém eviduje prostředky účastníka a důchodové jednotky účastníka v jednotlivých důchodových fondech.
§ 71
(1) Osobní důchodový účet se skládá z peněžního podúčtu a z majetkového podúčtu.
(2) Na peněžním podúčtu eviduje penzijní společnost
a) část výnosu pojistného připadající na účastníka převedenou na účet pro příjem plateb pojistného, převádění prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13 v případě, že neprobíhají z účtu důchodového fondu, a datum jejího přijetí,
b) datum a hodnotu prostředků účastníka, které byly převedeny jako dědictví podle § 16 odst. 3,
c) datum a hodnotu prostředků účastníka převedených od jiné penzijní společnosti,
d) hodnotu prostředků účastníka, za které dosud nebyly připsány důchodové jednotky,
e) hodnotu prostředků účastníka, které jsou určeny k převedení k jiné penzijní společnosti podle § 12,
f) hodnotu prostředků účastníka, které ještě nebyly převedeny jako úhrada podle § 14 až 16,
g) datum a hodnotu prostředků účastníka, které byly převedeny k jiné penzijní společnosti podle § 12,
h) datum a hodnotu prostředků účastníka, které byly převedeny jako úhrada podle § 14 až 16,
i) jiné údaje potřebné k řádné evidenci prostředků účastníka.
(3) Na majetkovém podúčtu eviduje penzijní společnost
a) počet a hodnotu připsaných důchodových jednotek podle jednotlivých důchodových fondů a datum jejich připsání,
b) počet a hodnotu odepsaných důchodových jednotek podle jednotlivých důchodových fondů a datum jejich odepsání,
c) jiné údaje potřebné k řádné evidenci prostředků účastníka.
(4) Osobní důchodový účet dále obsahuje
a) jeho číselné označení,
b) datum jeho zřízení,
c) identifikační údaje účastníka.
Díl 2: Důchodová jednotka
§ 72
(1) Důchodová jednotka představuje podíl na majetku v důchodovém fondu.
(2) Hodnota důchodové jednotky se vyjadřuje v českých korunách a určuje se s přesností na 4 desetinná místa. První den, kdy penzijní společnost začne vytvářet důchodový fond, je počáteční hodnota důchodové jednotky 1 Kč. Po tomto dni stanovuje aktuální hodnotu důchodové jednotky penzijní společnost podle § 73.
§ 73
(1) Aktuální hodnota důchodové jednotky se stanoví jako hodnota fondového vlastního kapitálu důchodového fondu, ve které se zohlední odpovídající část standardních nákladů ovlivňujících fondový vlastní kapitál důchodového fondu, ke dni stanovení aktuální hodnoty důchodové jednotky dělená počtem všech důchodových jednotek evidovaných na osobních důchodových účtech všech účastníků ve vztahu k tomuto důchodovém fondu ke dni stanovení aktuální hodnoty důchodové jednotky.
(2) Standardními náklady ovlivňujícími fondový vlastní kapitál důchodového fondu se pro účely stanovení aktuální hodnoty důchodové jednotky podle odstavce 1 rozumí úplata podle § 32 a očekávaná daňová povinnost ke dni výpočtu reálné hodnoty majetku a závazků.
(3) Důchodový fond je povinen stanovit hodnotu fondového vlastního kapitálu a aktuální hodnotu důchodové jednotky nejméně jednou týdně a uveřejnit je nejpozději do 2 pracovních dnů na internetových stránkách penzijní společnosti, která jej obhospodařuje.
§ 74
(1) Penzijní společnost ke dni připsání prostředků účastníka na účet důchodového fondu připíše na majetkový podúčet počet důchodových jednotek odpovídající podílu hodnoty připsaných prostředků a aktuální hodnoty důchodové jednotky důchodového fondu a z peněžního podúčtu odepíše peněžitou částku odpovídající počtu připsaných důchodových jednotek násobenou aktuální hodnotou důchodové jednotky důchodového fondu.
(2) Penzijní společnost odepíše z majetkového podúčtu důchodové jednotky a na peněžní podúčet účastníka připíše peněžitou částku odpovídající počtu odepsaných důchodových jednotek násobenou aktuální hodnotou důchodové jednotky důchodového fondu, a to ke dni
a) doručení rozhodnutí o zaregistrování pojistné smlouvy o pojištění důchodu,
b) doručení výzvy o převod 60 % prostředků účastníka do státního rozpočtu nebo sdělení o převodu důchodových práv podle § 15,
c) doručení žádosti o převod prostředků nebo o výplatu podle § 16,
d) doručení žádosti účastníka o převod jeho prostředků účastníka do jiného důchodovému fondu téže penzijní společnosti,
e) doručení rozhodnutí o zaregistrování další smlouvy o důchodovém spoření.

Zprávy a aktuality

Jak vysoký je v roce 2020 příspěvek na živobytí?

16.09.  |  Lucie Mečířová

Máte velmi nízké příjmy a nacházíte se v hmotné nouzi? Možná budete mít nárok na příspěvek na živobytí, který vám může alespoň trošku pomoct.

Pracovní možnosti u invalidních důchodců

15.09.  |  Lucie Mečířová

Byl vám přiznán invalidní důchod a došlo vám, že z něj v dnešní době bohužel nevyžijete, a tak přemýšlíte,…

Kdy Vám může být důchod „odebrán“?

02.09.  |  Petr Gola

Řádné starobní důchody jsou vypláceny trvale, u ostatních státních penzí tomu tak však není. Podívejme se na šest vybraných příkladů, kdy již nenáleží výplata státního důchodu.
Zobrazit další zprávy a aktuality

Aktuální interview

Ekonomická svoboda v Česku je vysoká

25.03.2019  |  Petr Gola

Nejvyšší ekonomická svoboda je v Hongkongu, Singapuru, Novém Zélandu, Švýcarsku a Austrálii. Česko si v…

Kdy bude muset předčasný důchodce zaplatit daň z příjmu?

04.09.2018  |  Petr Gola

V předčasném důchodu nelze mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Přestože předčasní…
Zobrazit další interview

Autopojištění Allianz Direct

S Allianz autopojištěním náhradní vůz v případě krádeže na 30 dní zdarma.

Články Investujme.cz

Zobrazit další články