Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákony

Jaká je výše životního a existenčího minima? Proč je jejich výše důležitá? To vše a mnohem více se dovíte v zákoně o životním a existenčním minimu. Zákon o důchodovém pojištění, zákon o důchodovém spoření a zákon o doplňkovém penzijním spoření řeší otázky důchodu a zabezpečení na stáří pomocí prvního, druhého i třetího pilíře. Nabízíme vám aktuální znění zákonů ze světa důchodů a dávek. Po kliknutí na konkrétní zákon dostanete jeho plné znění.

Část sedmá
Evidence

Hlava I: Osobní důchodový účet a důchodová jednotka

Díl 1: Osobní důchodový účet
§ 70
Penzijní společnost vede pro každého účastníka osobní důchodový účet, na kterém eviduje prostředky účastníka a důchodové jednotky účastníka v jednotlivých důchodových fondech.
§ 71
(1) Osobní důchodový účet se skládá z peněžního podúčtu a z majetkového podúčtu.
(2) Na peněžním podúčtu eviduje penzijní společnost
a) část výnosu pojistného připadající na účastníka převedenou na účet pro příjem plateb pojistného, převádění prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13 v případě, že neprobíhají z účtu důchodového fondu, a datum jejího přijetí,
b) datum a hodnotu prostředků účastníka, které byly převedeny jako dědictví podle § 16 odst. 3,
c) datum a hodnotu prostředků účastníka převedených od jiné penzijní společnosti,
d) hodnotu prostředků účastníka, za které dosud nebyly připsány důchodové jednotky,
e) hodnotu prostředků účastníka, které jsou určeny k převedení k jiné penzijní společnosti podle § 12,
f) hodnotu prostředků účastníka, které ještě nebyly převedeny jako úhrada podle § 14 až 16,
g) datum a hodnotu prostředků účastníka, které byly převedeny k jiné penzijní společnosti podle § 12,
h) datum a hodnotu prostředků účastníka, které byly převedeny jako úhrada podle § 14 až 16,
i) jiné údaje potřebné k řádné evidenci prostředků účastníka.
(3) Na majetkovém podúčtu eviduje penzijní společnost
a) počet a hodnotu připsaných důchodových jednotek podle jednotlivých důchodových fondů a datum jejich připsání,
b) počet a hodnotu odepsaných důchodových jednotek podle jednotlivých důchodových fondů a datum jejich odepsání,
c) jiné údaje potřebné k řádné evidenci prostředků účastníka.
(4) Osobní důchodový účet dále obsahuje
a) jeho číselné označení,
b) datum jeho zřízení,
c) identifikační údaje účastníka.
Díl 2: Důchodová jednotka
§ 72
(1) Důchodová jednotka představuje podíl na majetku v důchodovém fondu.
(2) Hodnota důchodové jednotky se vyjadřuje v českých korunách a určuje se s přesností na 4 desetinná místa. První den, kdy penzijní společnost začne vytvářet důchodový fond, je počáteční hodnota důchodové jednotky 1 Kč. Po tomto dni stanovuje aktuální hodnotu důchodové jednotky penzijní společnost podle § 73.
§ 73
(1) Aktuální hodnota důchodové jednotky se stanoví jako hodnota fondového vlastního kapitálu důchodového fondu, ve které se zohlední odpovídající část standardních nákladů ovlivňujících fondový vlastní kapitál důchodového fondu, ke dni stanovení aktuální hodnoty důchodové jednotky dělená počtem všech důchodových jednotek evidovaných na osobních důchodových účtech všech účastníků ve vztahu k tomuto důchodovém fondu ke dni stanovení aktuální hodnoty důchodové jednotky.
(2) Standardními náklady ovlivňujícími fondový vlastní kapitál důchodového fondu se pro účely stanovení aktuální hodnoty důchodové jednotky podle odstavce 1 rozumí úplata podle § 32 a očekávaná daňová povinnost ke dni výpočtu reálné hodnoty majetku a závazků.
(3) Důchodový fond je povinen stanovit hodnotu fondového vlastního kapitálu a aktuální hodnotu důchodové jednotky nejméně jednou týdně a uveřejnit je nejpozději do 2 pracovních dnů na internetových stránkách penzijní společnosti, která jej obhospodařuje.
§ 74
(1) Penzijní společnost ke dni připsání prostředků účastníka na účet důchodového fondu připíše na majetkový podúčet počet důchodových jednotek odpovídající podílu hodnoty připsaných prostředků a aktuální hodnoty důchodové jednotky důchodového fondu a z peněžního podúčtu odepíše peněžitou částku odpovídající počtu připsaných důchodových jednotek násobenou aktuální hodnotou důchodové jednotky důchodového fondu.
(2) Penzijní společnost odepíše z majetkového podúčtu důchodové jednotky a na peněžní podúčet účastníka připíše peněžitou částku odpovídající počtu odepsaných důchodových jednotek násobenou aktuální hodnotou důchodové jednotky důchodového fondu, a to ke dni
a) doručení rozhodnutí o zaregistrování pojistné smlouvy o pojištění důchodu,
b) doručení výzvy o převod 60 % prostředků účastníka do státního rozpočtu nebo sdělení o převodu důchodových práv podle § 15,
c) doručení žádosti o převod prostředků nebo o výplatu podle § 16,
d) doručení žádosti účastníka o převod jeho prostředků účastníka do jiného důchodovému fondu téže penzijní společnosti,
e) doručení rozhodnutí o zaregistrování další smlouvy o důchodovém spoření.

Zprávy a aktuality

5 případů, kdy můžete dostat výpověď, i když jste na neschopence

07.07.  |  Lucie Mečířová

Byli jste v dočasné pracovní neschopnosti a zaměstnavatel vám doručil výpověď? Může si něco takového dovolit? Kdy takové jednání zákon nevyvrací?

Nepřiznání invalidního důchodu v příkladech

07.07.  |  Petr Gola

Pro přiznání invalidního důchodu musí být splněny zákonné podmínky. Podívejme se v několika vybraných…

Devět největších důchodových chyb

03.07.  |  Petr Gola

Odchodu do důchodu je vhodné věnovat dostatek času. Správnou volbou termínu odchodu do penze a kontrolou důchodových údajů lze mít vyšší důchod i o tisícikoruny. Na co si dát při důchodovém plánování pozor?
Zobrazit další zprávy a aktuality

Aktuální interview

Ekonomická svoboda v Česku je vysoká

25.03.2019  |  Petr Gola

Nejvyšší ekonomická svoboda je v Hongkongu, Singapuru, Novém Zélandu, Švýcarsku a Austrálii. Česko si v…

Kdy bude muset předčasný důchodce zaplatit daň z příjmu?

04.09.2018  |  Petr Gola

V předčasném důchodu nelze mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Přestože předčasní…
Zobrazit další interview

Autopojištění Allianz Direct

S Allianz autopojištěním náhradní vůz v případě krádeže na 30 dní zdarma.

Články Investujme.cz

Zobrazit další články