Daňový systém v Rakousku

Daně v Rakousku

Sazby daně z příjmu fyzických osob se v Rakousku v posledních letech neměnily, přesto odvádí Rakušané na dani z příjmu nepatrně méně. Rozšiřovala se totiž jednotlivá daňová pásma, takže větší část příjmu podléhá nižší dani a zvyšovaly se daňové úlevy na vyživované děti.

Tabulka: Sazby daně z příjmu fyzických osob


Příjem (v €)  Sazba daně (v %)
Do 11 000 € 0 %
od 11 001 € do 25 000 € 36,5 %
od 25 001 € do 60 000 € 43,21 %
nad 60 000 € 50 %

Sociální pojištění

V souhrnu odvádí zaměstnanec na důchodovém, zdravotním či nemocenském pojištění 18,1 % ze své hrubé mzdy. Zaměstnavatel v souhrnu odvádí na pojistném za svého zaměstnance 29,1 %. V Rakousku jsou však nízké stropy pro odvod pojistného (cca 1,5 násobek průměrné mzdy). Proto již efektivně odvádí zaměstnanci s příjmem ve výši 1,67násobku průměrné mzdy na pojistném méně než zaměstnanci s průměrnou mzdou.

Tabulka: Sazby daně z příjmu fyzických osob

Daňový odvod  Zdanitelný příjem
(v % k průměrné mzdě)
  67 100 133 167
Centrální daň z příjmu fyzických osob 8,7 14,7 18,5 21,8
Místní daň z příjmu fyzických osob 0,0 0,0 0,0 0,0
Odvody na dani z příjmu celkem 8,7 14,7 18,5 21,8
Pojištění placené zaměstnancem 18,1 18,1 18,1 15,7
Celkové odvody zaměstnance 26,8 32,7 36,6 37,4
Pojištění placené zaměstnavatelem 29,1 29,1 29,1 26,2
Celkové zdanění práce 43,3 47,9 50,9 50,4

Daň z příjmu právnických osob

Sazba daně z příjmu právnických osob činí  25 % od roku 2005, kdy byla sazba daně snížena z 34 %. Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným musí platit minimální daň. Pro s. r. o. to je 1 750 € ročně, pro akciové společnosti 3 500 € ročně. Banky či pojišťovny platí ještě vyšší minimální daň.

DPH

Základní sazba daně je 20 %, snížená sazba daně 10 %. V Rakousku je zavedena i 12% sazba daně, která se vztahuje na víno ze zemědělské produkce. Snížená 10% sazba daně je uvalena např. na potraviny, dodávku vody, knihy, časopisy, dopravu, léky, ubytování, zemědělské vstupy, jídlo v restauracích, palivové dříví, televizní poplatky. Zvláštní 19% sazba daně je v regionech Jungholz a Mittelberg. Registrovat se k DPH musí všichni podnikatelé, jejichž roční obrat je vyšší než 30 000 €.

Daň z nemovitosti

Základní federální sazba daně je 2 % hodnoty nemovitosti. Sazba daně se násobí koeficientem stanoveným obcí. Koeficient dosahuje 500 %.

Spotřební daně

Spotřební daně jsou v Rakousku, stejně jako v ostastních zemích EU, uvaleny na benzín, těžká paliva a jiné energetické produkty, alkoholické nápoje či tabákové výrobky. Podívejme se na některé spotřební daně.

Tabulka: Výpočet zdanění u benzínu a nafty v Rakousku

Text     Benzín  Nafta
Průměrná cena 1,39 € za litr 1,40 € za litr
Spotřební daň za litr    0,482 € 0,397 €
Sazba DPH 20 % 20 %
DPH za litr  0,2317 € (1,39 €: 120 x 20) 0,2333 € (1,40 €: 120 x 20)
Celkové zdanění 0,71 € (0,482 € + 0,2317 €)   0,63 € (0,397 € + 0,2333 €)
Zdanění (v %) 51,08 % (0,71 Kč: 1,39 €) 45 % (0,63 €: 1,41 €)

Daň z nemovitosti

Základní federální sazba daně je 2 % hodnoty nemovitosti. Sazba daně se násobí koeficientem stanoveným obcí. Koeficient dosahuje 500 %.

Spotřební daně

Spotřební daně jsou v Rakousku, stejně jako v ostastních zemích EU, uvaleny na benzín, těžká paliva a jiné energetické produkty, alkoholické nápoje či tabákové výrobky. Podívejme se na některé spotřební daně.

Tabulka: Výpočet zdanění u benzínu a nafty v Rakousku

Text     Benzín  Nafta
Průměrná cena 1,39 € za litr 1,40 € za litr
Spotřební daň za litr    0,482 € 0,397 €
Sazba DPH 20 % 20 %
DPH za litr  0,2317 € (1,39 €: 120 x 20) 0,2333 € (1,40 €: 120 x 20)
Celkové zdanění 0,71 € (0,482 € + 0,2317 €)   0,63 € (0,397 € + 0,2333 €)
Zdanění (v %) 51,08 % (0,71 Kč: 1,39 €) 45 % (0,63 €: 1,41 €)

Daň z nemovitosti

Základní federální sazba daně je 2 % hodnoty nemovitosti. Sazba daně se násobí koeficientem stanoveným obcí. Koeficient dosahuje 500 %.

Spotřební daně

Spotřební daně jsou v Rakousku, stejně jako v ostastních zemích EU, uvaleny na benzín, těžká paliva a jiné energetické produkty, alkoholické nápoje či tabákové výrobky. Podívejme se na některé spotřební daně.

Tabulka: Výpočet zdanění u benzínu a nafty v Rakousku

Text     Benzín  Nafta
Průměrná cena 1,39 € za litr 1,40 € za litr
Spotřební daň za litr    0,482 € 0,397 €
Sazba DPH 20 % 20 %
DPH za litr  0,2317 € (1,39 €: 120 x 20) 0,2333 € (1,40 €: 120 x 20)
Celkové zdanění 0,71 € (0,482 € + 0,2317 €)   0,63 € (0,397 € + 0,2333 €)
Zdanění (v %) 51,08 % (0,71 Kč: 1,39 €) 45 % (0,63 €: 1,41 €)
  • Spotřební daň na hektolitr piva činí 24 eur. Spotřební daň na jeden půllitr tak činí 2,99 Kč.
  • Spotřební daň činí v průměru 59,95 % konečné ceny cigaret.

Prameny: OECD Tax Database, The Worldwide Tax,  European Commission, Taxation and Customs Union, Global Property Guide „Taxation in Austria“Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát


Související články: