Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Zákony

Jaké druhy příjmů podléhají dani z příjmů? Které jsou naopak osvobozeny? Toto a mnohem více se dovíte v plném znění zákona o daních z příjmů. Která vozidla podléhají silniční dani. Jaká je výše daně pro jednotlivá vozidla a kdy je tato daň splatná. To vše a mnohem více se dovíte v zákoně o silniční dani. Zákon o dani z nemovitostí řeší daň z pozemků a také daň ze staveb. Více se dovíte v plném znění zákona o dani z nemovitostí. Nabízíme vám aktuální znění zákonů ze světa daní a mezd. Po kliknutí na konkrétní zákon dostanete jeho plné znění.

Příloha č. 1
Třídění hmotného majetku do odpisových skupin
Odpisová skupina 5 +++++), ++++++),
  Položka +) CZ-CC +++) Název ++++)  
  (5-1) 1 Budovy, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
 
  (5-2) 211 Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
 
  (5-3) 212111 Spodek drah železničních dálkových  
  (5-4) 212211 Spodek drah kolejových městských a ostatních  
  (5-5) 2130 Plochy letišť pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
 
  (5-6) 2141 Mosty a visuté dálnice pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
 
  (5-7) 2142 Tunely, podjezdy a podchody, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
 
  (5-8) 2151 Přístavy a plavební kanály pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
 
  (5-9) 2152 Vodní stupně zejména: přehrady, hráze, spodní stavba vodních elektráren  
  (5-10) 2153 Akvadukty, vodní díla pro zavlažovaní a odvodnění  
  (5-11) 221141 Nezastřešené přečerpávací stanice na dálkových vedeních  
  (5-12) 221232 Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod - pozemních (kromě budov)  
  (5-13) 221241 Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby vodního hospodářství (kromě budov)  
  (5-14) 221279 Podzemní stavby vodního hospodářství jinde neuvedené  
  (5-15) 222232 Nádrže vod pozemní  
  (5-16) 222251 Vrty čerpací (studny vrtané)  
  (5-17) 222252 Studny jinde neuvedené a jímání vody  
  (5-18) 222253 Fontány, hydranty, kašny  
  (5-19) 222332 Nádrže, jímky  
  (5-20) 222321 Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov)  
  (5-21) 222479 Podzemní stavby pro energetiku  
  (5-22) 230131 Objekty úpravy surovin  
  (5-23) 230132 Objekty výroby stavebních hmot  
  (5-24) 230121 Dráhy lanové pozemní bezkolejové pro těžbu surovin a dopravu nákladů  
  (5-25) 230151 Různé stavby pozemní výrobní pro těžbu (kromě budov)  
  (5-26) 230171 Základy technologických výrobních zařízení  
  (5-27) 230279 Podzemní stavby elektrárenské  
  (5-28) 230311 Stavby pro výrobu a úpravu chemických surovin (kromě budov)  
  (5-29) 230318 Stavby pozemní doplňkové pro chemickou výrobu (kromě budov)  
  (5-30) 230349 Stavby výrobní chemických podniků jinde neuvedené (kromě budov)  
  (5-31) 230411 Stavby hutního a těžkého průmyslu (kromě budov)  
  (5-32) 230418 Stavby pozemní doplňkové pro hutní a těžký průmysl  
  (5-33) 230449 Stavby výrobní pro ostatní průmysl jinde neuvedené (kromě budov)  
  (5-34) 230479 Podzemní stavby pro ostatní průmysl  
  (5-35) 230471 Základy technologických výrobních zařízení pro ostatní průmysl  
  (5-36) 241 Stavby pro sport a rekreaci pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
 
  (5-37) 2420 Ostatní inženýrská díla pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy
 
  (5-38) 230379 Podzemní stavby chemických podniků  
  (5-39) - Jednotky, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
 

+) Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.
++) CZ-CPA = kód "Klasifikace produkce CZ-CPA " zavedené Českým statistickým úřadem (sdělení Českého statistického úřadu ze dne 31. července 2008 o zavedení Klasifikace produkce CZ-CPA) pro konkrétní obsahové vymezení náplně položky odpisové skupiny. Je-li dále uvedený "Název" s ohledem na stručnost textace definován jinak, je rozhodující stanovená položka CZ-CPA.
+++) CZ-CC = Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedená Českým statistickým úřadem s účinností od 1. ledna 2004.
++++) Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace klasifikace CZ-CPA a CZ-CC. Název položky přílohy č. 1 může vymezovat i užší množinu majetku proti textovému označení kódu Klasifikace produkce, například vymezení rozsahu majetku v názvu položky výčtem uvozeným slovem "Jen:".
+++++) Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.
++++++) Oplocení a vnější osvětlovací sítě budov a staveb jsou odpisovány samostatně v odpisové skupině 4.
+++++++) Nevztahuje se na budovy a stavby ze dřeva a plastů uvedené v odpisové skupině 4.

Zprávy a aktuality

Co dělat, když vám končí smlouva na dobu určitou?

27.02.  |  Lucie Mečířová

Jste zaměstnáni na dobu určitou a pomalu se blížíte ke konci smlouvy? Co můžete v takové situaci dělat? A co si může dovolit váš zaměstnavatel?

Podáváte přiznání? BusinessInfo.cz Vám pomůže s daněmi

11.03.  |  Komerční sdělení

Chcete se dozvědět, jak správně vyplnit daňové přiznání, kdy zaplatit daně a jaké další povinnosti se týkají plátců daně z příjmů? Právě pro vás je…

Koho se týká zvláštní režim u EET?

26.02.  |  Lucie Mečířová

Týká se vás letošní vlna EET? Anebo už si elektronickou evidenci tržeb nějakou dobu vedete? A už jste slyšeli o zvláštním režimu? Někomu může pomoct.
Zobrazit další zprávy a aktuality

Aktuální interview

Sankce pro firmy za neplacení pojistného

23.02.  |  Petr Gola

Za výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění a jeho odvod na účty příslušných institucí jsou za…

Vřešťál: Likvidace firmy neznamená její bankrot

30.11.  |  Lukáš Pololáník

Poptávka po likvidacích společností se zvyšuje. Nazaměňujme ale likvidaci s bankrotem - v případě…
Zobrazit další interview

Právě začíná Letní Live Trading se specialisty XTB

Zajímáte se o krátkodobé investice? Chcete se naučit obchodovat, ale zdá se vám to příliš náročné? Už jste začal, ale nešlo to a nevíte, kde jste udělal chybu?

Autopojištění Allianz Direct

S Allianz autopojištěním náhradní vůz v případě krádeže na 30 dní zdarma.